Otte grunde til at lukke Ellebæk og udrejsecentrene

Close the camps

Du kan gøre en forskel

Bliv medlem

Ved at blive medlem af SOS Racisme kan du støtte vores arbejde mod racisme og diskrimination ved at betale et årligt kontingent. Som medlem får du også mulighed for at engagere dig aktivt i foreningen og bidrage til at skabe positive forandringer. Din støtte vil hjælpe os med at udvide vores indflydelse og nå ud til endnu flere mennesker, mens du samtidig bliver en del af et stærkt fællesskab, der er dedikeret til at skabe en mere inkluderende og mangfoldig Danmark.
Bliv Medlem


Grundene uddybes i følgende serie af blog-indlæg herfra:
https://sosracisme.dk/blog/otte-grunde-til-at-lukke-ellebaek-og-udrejsecentrene/
Detaljeret indholdsfortegnelse: Otte grunde til at lukke Ellebæk og udrejsecentrene

1. Menneskerettighederne og retssikkerheden krænkes
1.a1 Forbuddet mod tortur, umenneskelig eller nedværdigende behandling i Ellebæk
1.a2 Forbuddet mod tortur, umenneskelig eller nedværdigende behandling i Kærshovedgård
1.b Manglende retssikkerhed
1.c Retssikkerhedsmæssige udfordringer på Kærshovedgård
1.d Uretmæssige frihedsberøvelser i Ellebæk
1.e Tilbagesendelser til lande med høj risiko for drab og tortur
1.f Overtrædelser af andre konventioner i udrejsecentrene og Ellebæk
1.g Tidligere voldsdømte placeres sammen med andre udviste
1.h Maksimumsgrænse for pålagt ophold

2.  Hverken udrejsecentrene eller Ellebæk giver nogen mening
2.a Hvordan er det gået med de udviste fra Iran, Afghanistan, Syrien og Somalia?
2.b Meningsløsheden for de udviste i centrene gør mange psykisk syge

3.  Udrejsecentrene og Ellebæk gør folk psykisk syge

4.  Udrejsecentre kriminaliserer beboerne og øger risikoen for stof- og alkoholmisbrug

5.  Udrejsecentre øger risikoen for radikalisering

6.  Udrejsecentrene og Ellebæk er dyre for Danmark og for de mennesker, som de ødelægger

7.  De lange straffe for overtrædelser af meningsløse pligter presser fængselsvæsen, politi og domstole

8.  Naboerne til udrejsecentre vil gerne have dem lukket

Efterskrift


https://sosracisme.dk/blog/otte-grunde-til-at-lukke-ellebaek-og-udrejsecentrene/
De 21 blogs er publiceret fra november 2023 til april 2024
Hvis nogen skulle finde faktuelle fejl, så skriv til: sos@sosracisme.dk og i emnefeltet: Otte grunde


Læsevejledning
Disse blogs er udarbejdet for at dokumentere, at udrejsecentrene og Ellebæk må lukkes nu!
De er lagt åbent ud og er skrevet til alle, og må gerne kopieres og citeres med angivelse af kilde – evt. i form af et link til denne side eller til en detaljeret oversigt som pdf-fil som kan downloades eller ses her .

Særligt interesserede kan være journalister, politikere, udlændingemyndigheder, jurister, operatører af asyl- og udrejsecentre og Kriminalforsorgen, alle der arbejder med asylsager og udlændingesager, NGO’erne, beboere på udrejsecentre og i Ellebæk, og andre, der forstår dansk.

Det er jo ikke alle, der synes at det er spændende at læse tal og lovstof, og der er også lagt enkelte mere konkrete eksempler ind undervejs, typisk med lyseblå baggrund, ligesom også citater ofte er med lyseblå baggrund. De enkeltsager, der er omtalt, er anonymiseret mest muligt, fx ved at undlade navn og nationalitet i de fleste tilfælde, i nogle tilfælde kan den omtalte jo være sendt tilbage med stor risiko for forfølgelse, fængsling, tortur eller drab i hjemlandet og må leve i skjul for sine forfølgere – det er det, man kalder for refoulement, og som er forbudt både efter Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, som gælder fuldt i dansk lovgivning, og efter en lang række af FN’s menneskerettighedskonventioner. Det var været nødvendigt at uddybe og præcisere det første og vigtigste punkt: at Ellebæk og udrejsecentrene krænker menneskerettighederne og retssikkerheden – derfor fylder dette punkt 10 blogge. Der er dog gentagelser indimellem.

Der er links til næsten alle kilder, så journalister, aktivister, embedsmænd og politikere nemt kan tjekke dem. Det er i sagens natur en nørdet affære. Nogle afsnit er blevet så lange, at der er lagt trekanter ved overskrifterene – her er først vist afsnitsoverskrifterne, – ved at klikke på dem kan man åbne eller lukke et afsnit ned.

Der er uddrag af de menneskerettighedskonventioner, der overtrædes, så man kan sammenligne med tekst og beskrivelse af virkeligheden, og i øvrigt se på de nyeste anbefalinger fra de FN- og Europaråds-komiteer, der overvåger Danmarks overholdelse/gennemførelse af konventionerne på området.
Man kan ikke klare at læse alting på én gang, så man kan vælge, hvad man vil læse!

Vil man begynde med noget mere konkret, kan det anbefales, at begynde med at læse tegneserieromanen om Kærshovedgård, som kan købes via linket. Og derefter gå i gang med dokumentationsdelen fra Ellebæk Kontaktnetværk, Blog 1. d, og dokumentationen fra Kærshovedgård af Jakob Fastrup og Saba Khalajs undersøgelse af vold og trusler på asylcentrene, Blog 1.c. Og derefter tager fat på Røde Kors beskrivelser af børnefamiliernes forhold i Avnstrup og de psykologiske screeninger af børn og voksne dér i Blog 3. Og endelig min egen grove undersøgelse af forekomsten af selvmord og selvmordsforsøg på Sjælsmark, Kærshovedgård og i resten af centrene – ud fra indberettede tal til Udlændingestyrelsen fra den organisation der driver centrene, se Blog 3.

Anne Nielsen, Talsperson, SOS Racisme, Danmark
website: sosracisme.dk
email: sos@sosracisme.dk
Facebook: sosracis
telefon: 42331969


https://sosracisme.dk/blog/otte-grunde-til-at-lukke-ellebaek-og-udrejsecentrene/
De tyve blogs er publiceret fra november 2023 til marts 2024
Hvis nogen skulle finde faktuelle fejl, må I meget gerne skrive til: sos@sosracisme.dk og i emnefeltet skrive: Otte grunde til at lukke Ellebæk og udrejsecentrene

Man er velkommen til at dele alle blogs med angivelse af SOS Racisme som kilde.
Ophavsret til tegninger og grafik om Kærshovedgård: Kaare Djuraas og smaabroerforening@gmail.com


Det mest virkelighedsnære indtryk af Kærshovedgård får man af at læse denne bog, som er rystende! Eller af at tale med beboerne selv. Fortællinger fra Kærshovedgård er en tegneserieroman, som omhandler livet på Kærshovedgård set fra otte beboeres side, men tegnet og skrevet af professionelle tegnere og tekstforfattere i Foreningen Små Broer. Den kan rekvireres via dette link. Den koster 50 kr., og efter betaling får man et link, hvorfra man kan downloade den digitale version på dansk og engelsk i de næste 24 timer. De trykte bøger kan bestilles på disse links, men lige nu er der ventetid på:
Den fysiske bog på dansk 250 kr. + forsendelsesudgifter
Den fysiske bog på engelsk 250 kr. + forsendelsesudgifter