5.  Udrejsecentre øger risikoen for radikalisering

Du kan gøre en forskel

Bliv medlem

Ved at blive medlem af SOS Racisme kan du støtte vores arbejde mod racisme og diskrimination ved at betale et årligt kontingent. Som medlem får du også mulighed for at engagere dig aktivt i foreningen og bidrage til at skabe positive forandringer. Din støtte vil hjælpe os med at udvide vores indflydelse og nå ud til endnu flere mennesker, mens du samtidig bliver en del af et stærkt fællesskab, der er dedikeret til at skabe en mere inkluderende og mangfoldig Danmark.
Bliv Medlem

5.  Udrejsecentre øger risikoen for radikalisering

Både PET og Center for Terroranalyse, CTA har gentagne gange gjort Folketinget opmærksom på det uheldige i at placere udviste terrordømte og IS-radikaliserede sammen med mennesker, der kan være sårbare og psykisk syge, og som ikke har familie eller noget håb i Danmark.

De to instanser har vurderet, at det er sandsynligt, at nogle terrordømte vil søge at danne et nyt netværk eller udbygge et eksisterende netværk, og at personer på udrejsecentret kan være særligt modtagelige over for radikalisering og påvirkning fra militant islamisme.

”Der kan udgå en terrortrussel fra radikaliserede asylansøgere, afviste asylansøgere, anerkendte flygtninge samt migranter, der opholder sig i Danmark, og som påbegynder eller fortsætter en radikaliseringsproces efter ankomsten til Europa. Der kan desuden være tale om enkeltpersoner eller mindre grupper, der er tilrejst med det forsæt at begå terrorangreb i Europa enten inspireret eller dirigeret af en militant islamistisk gruppe. Udnyttelse af flygtninge- og migrantruter har tidligere indgået som et centralt element i angrebsplanlægning fra Islamisk Stat mod mål i Europa, og det er muligt, at militante islamister fortsat har intention om at udnytte aktuelle ruter”.

”Det er muligt, at enkelte udviste udlændinge med sympati for militant islamisme, og hvis udsendelse fra Danmark ikke kan effektueres, udgør en terrortrussel. Dette gælder også udlændinge på tålt ophold i Danmark, personer udvist på grund af fare for statens sikkerhed m.fl. Der er en koncentration af tidligere terrordømte og andre muligt radikaliserede løsladte, som er udvist i forbindelse med dom, på Udrejsecenter Kærshovedgård”.

”Det er sandsynligt, at nogle udviste terrordømte og personer med sympati for militant islamisme vil søge at etablere nye netværk eller styrke eksisterende netværk med ligesindede under ophold på Udrejsecenter Kærshovedgård. Kontakten er ikke nødvendigvis drevet af en interesse for militant islamisme og kan eksempelvis være motiveret af en fælles fortid og/eller sammenlignelige livssituationer. CTA vurderer, at personer på udrejsecentret kan være særligt modtagelige over for radikalisering og påvirkning fra militant islamistiske dagsordener”.