SOS EVENTS

SOS Racisme arrangerer løbende forskellige events og aktiviteter – alene eller sammen med andre. Vi vil også gerne offentliggøre invitationer til relevante events på hjemmesiden fra andre organisationer. Send til: sos@sosracisme.dk – gerne i god tid før eventet. Især events med fokus på: racisme, diskrimination og fordomme, og på hvordan disse onder kan bekæmpes. Desuden vilkår og rettigheder for etniske minoriteter, udlændinge, migranter, flygtninge, asylansøgere og udviste på de fleste områder og i forhold til at forebygge diskrimination og racisme. Desuden på forholdene i de lande, som danskerne har rødder i.