8.  Naboerne til udrejsecentre vil gerne have dem lukket

Du kan gøre en forskel

Bliv medlem

Ved at blive medlem af SOS Racisme kan du støtte vores arbejde mod racisme og diskrimination ved at betale et årligt kontingent. Som medlem får du også mulighed for at engagere dig aktivt i foreningen og bidrage til at skabe positive forandringer. Din støtte vil hjælpe os med at udvide vores indflydelse og nå ud til endnu flere mennesker, mens du samtidig bliver en del af et stærkt fællesskab, der er dedikeret til at skabe en mere inkluderende og mangfoldig Danmark.
Bliv Medlem

“Isdronningens rige” samt “Frihed – aldrig frygte nogensinde mere”.
Om det sidste billede skriver Kaare Djuraas:
For beboerne i Kærshovedgaard er drømmen om frihed og gensyn med deres kære et håb, de ikke kan slippe. Et håb så tynd som den første skrøbelige is på vand – og alligevel synger håbet stærkt i deres krop og sind.
Min ven Josef, fængslet i Ellebæk, sagde til mig, da jeg besøgte ham før hans deportation:
”Frihed er størst af alt. Frihed kan ikke gradbøjes. Når du er fri, kan du gå ind i fællesskaber, du kan drømme, tage på fantasirejser, vælge solidaritet, føle empati, tro på menneskerettighederne, værne om retsind, være åben overfor venskab og turde tro på troskab, elske og blive elsket – alt det som er menneskeligt: At være fri til – og ikke fri for
.”

Placering af udrejsecentre i Danmark har givet skiftende regeringer problemer, da lokalbefolkningen ved eksisterende og kommende centre opskræmmes af politikernes omtale af udviste udlændinge som “krigsforbrydere, terrorister og kriminelle”. Det har vi set ved Sjælsmark, Kærshovedgård og Sandvad; desuden har befolkningens modstand har umuliggjort centre på Langeland og Lindholm, og beboere på Sandvad blev overflyttet til Sjælsmark; Avnstrup ligger som tidligere TB-hospital og retspsykiatrisk afdeling isoleret fra anden beboelse. Der findes nogle mennesker, der er dømt for disse forhold på udlændingecentrene i Danmark. Men de fleste af dem, der udvises af Danmark eller får ophævet deres lovlige ophold, og som ikke samarbejder om at rejse tilbage, er ikke kriminelle, men tør bare ikke rejse tilbage til det land, de kom fra eller flygtede fra. Politiet i området har opgjort kriminaliteten i en radius af 6 km fra Kærshovedgård i en 5-årig periode, fra Kærshovedgård blev anvendt til udrejsecenter i slutningen af 2016 til i 2022. Her var der 676 anmeldelser, mod 693 i den forudgående 5-årige periode, hvor Kærshovedgård fungerede som åbent fængsel for folk med lettere kriminalitet dvs. stort set ingen voldsdømte.

For at undgå, at udrejsecentrene skulle overtræde 4. Tillægsprotokol, artikel 2, stk. 1 i Den Europæiske Menneskerettighedskonventions bestemmelse om, at Enhver, der retsmæssigt opholder sig på en stats territorium, har inden for dette territorium ret til bevægelsesfrihed og til frit at vælge sit opholdssted, gjorde Folketingsflertallet med “paradigmeskifte-lovpakken” det “ikke lovligt”, at opholde sig i Danmark efter en kort udrejsefrist, når man var blevet frataget sin opholdstilladelse eller havde fået afslag eller var blevet nægtet forlængelse.

Udlændingeordførere og -ministre har i stort omfang anvendt betegnelsen: “som ikke har lovligt ophold” til at retfærdiggøre en hård udvisningspolitik med. Det har opmuntret konkurrerende partier til at bruge en endnu mere fremmedfjendtlig skræmmeretorik, ved at overdrive faren for “danskerne” for kriminelle handlinger fra udlændinge i udrejsecentrene – i håbet om at få et Folketingsflertal til at undsige EMRK og låse dørene endnu mere, end det sker allerede i dag: “…der (er) jo stadig væk et spørgsmål, der skal besvares i forhold til alle de andre danskere, der bliver udsat for udlændingevold. Men hvad med hensyn til bare simpelt hen at låse døren og sige, at det selvfølgelig skal være de hærdede kriminelle, der bliver låst inde? Det skal jo ikke være danskerne, der skal gå hver eneste dag og lide den tort at blive udsat for det ene og det andet.” Og: “vi kompenserer nogle mennesker, der i højere grad end resten af befolkningen skal tåle at blive udsat for overfald, for tyveri, for indbrud, måske til og med for vold og voldtægt“. Alt det blev sagt i Folketingsdebatten d. 23. marts 2023 om kompensation til naboer på Kærshovedgård, – skønt politiet ikke havde kunnet påvise en stigning i kriminaliteten. At der har fundet narkotikasalg sted med indblanding af nogle beboere på Kærshovedgård, tyder et fund af nedgravet narkotika dog på. Fem tidligere beboere er p.t. varetægtsfængslet for det, en retssag i 2024 vil formentlig kaste mere lys på sagen.
Imidlertid viste Saba Khalajs undersøgelse på asylcentre og udrejsecentre, at niveauet af indberettede kriminelle handlinger var højere pr. 100 beboere på Kærshovedgård end på Sjælsmark; og at der på Kærshovedgård var sket en stigning for både for vold og trusler mod personalet, og mod beboerne fra 2017-2019. Hun forklarede dette med: “At der f.eks. både i 2018 og 2019 på Udrejsecenter Kærshovedgård findes et markant mørketal i “hændelse uden sag”, som omfatter gadeslagsmål, uro og trusler, kan indikere, at frustrationen blandt beboerne vokser til stadighed“. Strafskærpelserne for overtrædelser af meldepligt, opholdspligt og underretningspligt steg med paradigmeskifte-lovene markant 1. juni 2019, hvilket øgede frustrationerne hos beboerne; og Khalaj konkluderede, at “volds- og trusselsniveauet på Udrejsecenter Kærshovedgård er steget markant i 2019 i takt med de vedtagne strafskærpelser.” Men fraset tre tilfælde af blufærdighedskrænkelse, var der ikke anmeldt voldtægt eller drabsforsøg på Kærshovedgård.

Når man fra Folketingets talerstol omtaler udviste udlændinge som “kriminelle, krigsforbrydere og terrorister” og påstår en øget risiko for naboerne for overfald, for tyveri, for indbrud, måske til og med for vold og voldtægt, uden at det er påvist, er det for at mobbe de udviste på udrejsecentrene i den stærke konkurrence om at være så barsk som mulig for at tiltrække fremmedfjendtlige vælgere. Men for beboerne er det uretfærdigt og belastende at blive beskyldt for ting, man ikke har gjort! Man kunne ønske sig, at politikerne ville indføre et stop for mobning og fremmedfjendtlighed i Folketinget, og i stedet neddrosle uretfærdighederne i den fremmedfjendtlige udlændingelovgivning, ikke mindst i hjemrejseloven.

Folketinget har i 2023 vedtaget et lovforslag om økonomisk kompensation til de naboer, der bor i ejendomme tættest på Kærshovedgård. Nu kan ejerne af matrikler inden for en radius af 1,5 km fra midten af Kærshovedgård få kompensation: hvis matriklen ligger mindre end 500 m derfra kan ejeren anmode Udlændingestyrelsen om at overtage ejendommen mod kompensation; fra 0,5 km – 1 km derfra: 150.000 kr. som engangsbeløb, fra 1 km -1,5 km derfra: 50.000 kr. som engangsbeløb. 

SOS Racisme havde i sine høringssvar til loven og bekendtgørelsen herom foreslået, at politikerne i stedet gav beboerne på Kærshovedgård en ordentlig kompensation for de lidelser, man har påført dem, og nedlagde Kærshovedgård og de andre udrejsecentre og gav beboerne opholds- og arbejdstilladelse og inkluderede dem i Danmark igen.