Ombudsmandens vurdering af Kærshovedgård

Du kan gøre en forskel

Bliv medlem

Ved at blive medlem af SOS Racisme kan du støtte vores arbejde mod racisme og diskrimination ved at betale et årligt kontingent. Som medlem får du også mulighed for at engagere dig aktivt i foreningen og bidrage til at skabe positive forandringer. Din støtte vil hjælpe os med at udvide vores indflydelse og nå ud til endnu flere mennesker, mens du samtidig bliver en del af et stærkt fællesskab, der er dedikeret til at skabe en mere inkluderende og mangfoldig Danmark.
Bliv Medlem

Ombudsmanden har været på tilsynsbesøg sammen med repræsentanter fra Dignity og fra Institut for Menneskerettigheder hos personer på “tålt ophold” på Kærshovedgård, 15. – 16. november 2023, og har udgivet en rapport fra besøget d. 25. april 2024. Han fandt – i modsætning til de fleste beboere, vi har talt med – ikke, at der var tale om tortur, nedværdigende eller umenneskelig behandling. Det er selvfølgelig en vurdering af grovheden og intensiteten, og vurderingen er modsat af det, som SOS Racisme finder. Den Danske Helsinki-Komité har advaret om – før Kærshovedgård blev til udrejsecenter – dels at det reelt udgjorde frihedsberøvelse, dels at det kunne overtræde forbuddet mod tortur, nedværdigende eller umenneskelig behandling. SOS Racisme og diverse netværk omkring Kærshovedgård omtaler jævnligt det, der foregår på Kærshovedgård, som tortur eller i alt fald som umenneskelig eller nedværdigende behandling: bl.a. fremhæver et notat fra Institut for Menneskerettigheder nogle af de forhold, der tyder på at det kan overtræde forbuddet mod tortur, umenneskelig eller nedværdigende behandling: at det er påført med vilje (fx Inger Støjbergs bemærkninger om at “Tålt ophold skal være så utåleligt som overhovedet muligt”), at det har en hensigt, (nemlig at nedbryde beboerne så de frivilligt rejser væk eller flygter fra centret), at det foregår i offentlighed, og at det skader beboerne, hvoraf flere bliver psykisk syge. Et tegn på at det har skadet mange beboere er, at den årlige hyppighed af selvmordsforsøg i 2018 – 2022. Den er på Sjælsmark og Kærshovedgård ca. 3 gange så høj som i resten af asylcentrene inkl. Avnstrup og 28 gange så høj som i resten af Danmark). Desuden er der jo tale om, personer på tålt ophold sig i mange år – mellem 3 og 4 år i Kærshovedgård. Ombudsmandens tilsyn omfattede alene de 46 personer på tålt ophold på Kærshovedgård, hvor de havde talt med 19 af dem.

SOS Racisme mener fortsat, at forholdene på Kærshovedgård overtræder Konventionen mod tortur og artikel 3 i EMRK.