Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

Fra tale ved demonstration i anledning af Stram Kurs’ Rigskongres

– den 23. november 2019 foran Christiansborg

Hvad angår racistiske udtalelser, ved vi, at de ikke kun er ord. De har ødelæggende virkninger på de grupper og enkeltpersoner, som de rettes imod, og kan meget ofte føre til voldshandlinger. Jeg vil gerne nævne nogle af de racistiske love, der har kunnet blive til pga. den yderste højrefløj, og det er kun begyndelsen. Vores hjem er nu i fare for at blive revet ned pga. af den splittende og racistiske særlov. Hvad gør vi ved det? Vi opfordrer politikere til at handle ansvarligt, ved ikke at tilskynde til diskrimination, fordomme eller had i deres politiske arbejde, til at bruge respektfuldt sprog, når der henvises til mindretal, og respektere alle menneskers værdighed og rettigheder under politiske debatter.

Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til også at opfordre historielærerne til at lægge mere vægt på den del af historien, der omhandler jødeforfølgel-serne og nazismens del i verdenshistorien. Vi skal udvikle love, der sikrer sanktioner mod politikere, som bruger racistiske diskurser, så vi kan stoppe den voksende følelse af straffrihed og mangel på demokratisk ansvarlighed.