Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

Behandling af Borgerforslag FT­02060:

Afviste asylbørn skal tildeles bedre vilkår i hjem- og udrejsecentre og midlertidig opholdstilladelse senest 18 mdr. efter endeligt afslag

Umiddelbart efter nytår 2019 blev jeg og min kone Kirsten fanget af det fantastiske arbejde, som Bedsteforældre for Asyl udfører for at afhjælpe nogle af de urimeligheder, som det danske samfund påfører mennesker i nød, og som søger asyl i Danmark. Især den måde, som asylsøgere, der ikke bliver anerkendt af udlændingestyrelsen, bliver behandlet i f.eks. ud- rejsecenter Sjælsmark.

På det tidspunkt (den 10. december 2018) havde man netop startet underskriftindsamlingen til Borgerforslag FT-02060, fremsat af „Folkebevægelsen for asylbørns fremtid”.

Der skal indsamles mindst 50.000 underskrifter til et borgerforslag for at folketinget er tvunget til at behandle forslaget, og det har man 6 måneder til at nå.

Heldigvis gik underskriftindsamlingen viralt primo maj, så den 8. maj opnåede man de 50.000 underskrifter. Tallet er nu oppe på 56.087.

Nu var det så spændende at se hvad, der ville komme ud af behandlingen i Folketinget. Det lykke- des at få forslaget til 1. behandling den 14. november 2019. Behandlingen begyndte kl. 11:44 og varede i ca. 1½ time

Borgerforslaget består egentlig af 2 dele, nemlig

  1. Forholdene for børn til afviste asylsøgere og som bor i udrejsecentre skal forbedres væsentlig og
  2. Asylsøgere som det ikke har været muligt at hjemsende inden 18 måneder  efter  afvisningen af asyl skal tildeles midlertidig – det vil sige tidsbegrænset — opholdstilladelse.

Det første punkt blev faktisk meget aktuelt efter at Røde Kors i marts 2019 screenede 56 børn, hvilket vi- ste at 61 procent af børnene sandsynligvis opfyldte kriterierne for en psykiatrisk diagnose og yderligere 19% af børnene muligvis ville opfylde samme kriterier, hvis de blev udredt for det.

Inden 1. behandlingen havde Tone Olaf Nielsen (Folkebevægelsen for asylbørns fremtid) og Michala Clante Bendixen (Refugees welcome)15 minutters fo- retræde for Udlændinge- og Integrationsudvalget for der, at give den idemæssige baggrund for borgerfor- slaget.

Resultatet af behandlingen var desværre ret forud- sigelig på trods af, at alle ordførere roste det engage- ment, der lå bag succesen på over 50.000 underskrif- ter.

Ca. halvdelen var tilhængere af, at forholdene for børnene skulle forbedres og det var jo blot det samme som stod i forståelsespapiret i forbindelse med regeringsaftalen, blot med det supplement, at

alternativet, som ikke var med i aftalen var positive. Med hensyn til pkt. 2. om midlertidig opholdstilla-

delse efter 18 måneder, så var der ingen der støttede  den del af forslaget. Begrundelsen var, at man ikke  skulle kunne vente sig / modarbejde sig til en ophold- stilladelse.

Behandlingen blev indledet af Udlændinge- og in- tegrationsminister Mattias Tesfaye.

Han kom med følgende for ham karakteristiske udsagn:

»Man skal altså ikke kunne modarbejde sig til en opholdstilladelse. I de få tilfælde,

hvor det ikke er muligt at udrejse, kan man altså få en midlertidig opholdstilladelse som udsendelseshindret. Adgangen til at få sådan en opholdstilladelse er godt nok stærkt begrænset, og det skal den selvføl- gelig også være, set i lyset af at det som nævnt som udgangspunkt kan lade sig gøre at rejse hjem.«

Læs osgå