Siden sidst

Du kan gøre en forskel

Bliv frivillig

Vil du være med til at gøre en forskel i kampen mod racisme? Så hvorfor ikke blive frivillig for SOS Racisme? Som frivillig har du mulighed for at hjælpe med vores arrangementer og andre spændende projekter, der er med til at skabe en mere inkluderende og mangfoldig Danmark. Vi søger altid efter engagerede personer, der ønsker at gøre en forskel og støtte vores mission om at bekæmpe racisme og diskrimination i samfundet
Er du klar? klik her!

Konference om strukturel racisme og medier

For SOS Racisme har det været en travl tid. Lørdag 28. maj holdt vi et brag af en konference for en næsten fyldt Landstingssal på Christiansborg. Tema for konferencen var ‘Strukturel Racisme — Har medierne et medansvar?’ Konferencen var et samarbejde mellem SOS Racisme, CEDA, Psykologfagligt Netværk imod Diskrimination, Alle Må Være i Danmark, ENAR-Danmark og 3F; og med Sikandar Siddique fra Frie Grønne som vært. Der var mange meget kompetente fagfolk, herunder fem journalister, forskere og aktivister, og mange interessante oplæg. Du kan læse meget mere om konferencen i Tidsskriftet. Desværre gik alle de store aviser og TV- og radiostationer glip af guldkornene, da de ikke deltog, trods invitationer. Konferencen blev dog grundigt omtalt i netmagasinet SAMEKSISTENS og i Tidsskriftet af vores egen redaktør, Marianne Olsen!

Handleplan mod racisme

foto: Marianne Olsen

Regeringen har lovet at udarbejde en handlingsplan mod racisme. Det er noget som SOS Racisme har bedt om før! og SOS Racisme og de ni andre organisationer, som vi har skrevet rapporterne til blandt andet CERD (FN´s Racediskriminationskomité ) sammen med, har gentagne gange bedt om at blive inddraget. Efter vi havde sendt tre breve om det til Justitsministeren med kopi til ordførerne i støttepartierne, blev SOS Racisme inviteret ind til et møde i Justitsministeriet, og efter endnu nogen korrespondance fik CEDA: Center for Muslimske Rettigheder i Danmark også lov at komme med til mødet. Mødet var uformelt, med overgivelse af input til de embedsmænd i Justitsministeriet, der skulle arbejde på handlingsplanen. Der er sat penge af på Finansloven for 2022 til det og nogle år frem. Pengene stammer fra Politiforliget. Men risikoen ved et valg kan jo være, at aftalen skal genforhandles.

Selvfølgelig, her er teksten uden linjeskift og ordafbrydelser:

De fleste af de øvrige deltagere var stort set fra “Alliancen” som havde samlet underskrifter ind for at regeringen skulle lave en handlingsplan mod racisme, det drejede sig bl.a. om Mellemfolkeligt Samvirke, Mino Danmark, Amnesty og Afro-Danish Collective, samt flere organisationer fra Grønland og fra LGBT+ samt enkelte andre. Men, selvom det jo er et fremskridt at regeringen vil lave en handlingsplan mod racisme nu, er det vores indtryk, at de ikke rigtig var gået i gang før mødet. Forhåbentlig når de i det mindste at få udarbejdet en plan med nogle overordnede linjer, inden der udskrives valg. Inden for det seneste år gik det igen i anbefalingerne fra UPR, fra CERD og fra ECRI, at Danmark skulle udarbejde en handlingsplan mod racisme og diskrimination – de samme institutioner var tidligere kommet med denne anbefaling ved deres examinationer af Danmark for 5 år siden. UPR’s anbefalinger er andre landes anbefalinger, samlet og formidlet af FNs Menneskerettighedsråd ved en “eksamen i menneskerettigheder” hvert 5. år, CERD er FN’s Racediskriminations Komité, ECRI er Europarådets Komité mod Racisme og Intolerance. Vi gik fra mødet i Justitsministeriet med en lidt usikker fornemmelse, da vi er i et valgår. Det positive ved mødet var, at der var rigtig mange forslag til, hvad der kunne gøres. Der var samtidig kritik hos mange NGO’er af nogle politikeres nedladende holdning, negative sprogbrug og diskrimination.

Andre arrangementer

Fra Folkemødet på Møn: Ramzi og Alexander — Foto: Stine Riis/SOS Racisme

I maj måned

havde vi et mindre forfatterarrangement i samarbejde med DEMOS, hvor forfatter Vicky Devi Schmidt fortalte om konsekvenserne af oplevet racisme. Det var et godt og lærerigt foredrag, hvor tilhørere og forfatter efterfølgende havde en god dialog.

International Flygtningedag

Sædvanen tro var SOS Racisme med til at markere den internationale Flygtningedag 20. juni. I København var vi sammen med blandt andre Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination. Vi mødtes udenfor ministeriet ved Christiansborg og gik samlet – under paroler som ‘en flygtning er en flygtning’ – til Rådhuspladsen, hvor der var taler og musik. Dagen før var der også i anledning af flygtningedagen et arrangement på udrejsecenter Kærshovedgård, ligeledes med musik, taler og indlæg både fra beboerne og fra NGO’er. SOS Racisme støttede op om arrangementet, og vores Anne Nielsen var blandt talerne.

Folkemøde Møn

Den 19-20. august var vi på Folkemøde Møn. Her havde vi allieret os med Rapolitics, der er en non-profit organisation, som arbejder for at skabe en modig ungdomsgeneration, der udtrykker og udvider den demokratiske debat via kultur, kunst og kreative udtryk. To dygtige undervisere kom og holdt en workshop, hvor to skoleklasser lærte at skrive og fremføre en rap-tekst om diskrimination. På folkemødets anden dag kom organisationerne Mentor Immanuel og MAPI og fortalte og viste plancher om deres arbejde imod forskelsbehandling af inuit (grønlandere). Indimellem deres beretninger sang Klaudia Petersen. Det blev en meget informativ eftermiddag selv om teknikken drillede lidt. Heldigvis kunne vores “naboer” på Folkemødet Bedsteforældre for Asyl træde til med teknisk hjælp, så stor tak til dem.

Minileksikon

Sommerpausen har vi brugt til at opdatere vores minileksikon med fakta om flygtninge, indvandrere og diskrimination. Der er desværre nok at skrive om med de hårde tiltag, der er sket på området siden 2020, hvor sidste udgave udkom, så der er meget nyt at læse og litteraturlisten er også værd at tage et kig på.

Egenreklame!

Til sidst vil vi benytte lejligheden til endnu en gang at reklamere lidt for vores webshop, som man finder på https://sos-racisme-danmarks-webshop.myspreadshop.dk/ og skulle du have lyst til at blive aktiv, så er enhver stor som lille indsats velkommen. Vi mangler især nogen til at skrive indlæg — og være med til at opdatere henholdsvis vores hjemme — og undervisningsside: