Netavis hylder det flerkulturelle samfund

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Print Friendly, PDF & Email

Journalist Svend Løbner har overtaget Netavisen Sameksistens og driver den nu frivilligt sammen med en flok ildsjæle efter devisen: „Støtter individet. Styrker fællesskabet.”

Redaktionen

— Vi har fået en masse nye vidunderlige mennesker til landet. Lad os byde dem velkommen, bygge venskaber og lære af hinanden. Det flerkulturelle Danmark er en realitet.

Det fortæller Svend Løbner, der er journalist, forfatter og foredragsholder og selv er vokset op mellem flere kulturer i Tanzania.

Støtter individet. Styrker fællesskabet.

Nu er han også redaktør. Netavisen Sameksistens startede for 10 år siden med det formål at bygge bro hen over etniske, kulturelle og religiøse forskelligheder. Da redaktør Bent Dahl Jensen gik på efterløn i sommer, tilbød Svend Løbner at drive avisen videre.

Målet er det samme, men målgruppen er udvidet efter devisen: „Støtter individet. Styrker fællesskabet.” Gennem nyheder, reportager, portrætter, analyser og konstruktiv debat søger avisen at svare på spørgsmålet: “Hvordan kan vi eksistere sammen i denne verden?”

— Vi tager udgangspunkt i at det flerkulturelle samfund er det nye normale. Vi er forskellige; let’s face it! Men forskellighed er ikke en svaghed, men en styrke. Derfor er der ingen grund til at problematisere kulturforskelle – det skal politikere nok sørge for. Vi vil i stedet fokusere på det gode, det smukke og det berigende ved at være mange kulturer i samfundet.

Oplev berigelse ved flere kulturer

Et af de første tiltag var at samle en gruppe frivillige skribenter. Der er nu en redaktion på 5 personer og 5 faste skribenter med forskellig baggrund. Læserskaren er vokset, så over 8.000 forskellige brugere om ugen er inde og læse en artikel. Facebook-likes er også støt stigende og antal modtagere af den gratis nyhedsmail er fordoblet.

Gennem det sidste halve år har især tre artikler tiltrukket sig opmærksomhed: En reportage fra SOS Racismes konference i maj 2019, hvor læge Morten Sodemann afslører systematisk diskrimination i sundhedsvæsenet. En oplevelse af Ali Najei på slap line over for 40 unge i Husum, hvor han fortæller om vejen ud af bandekriminalitet. Og et portræt af Michala Bendixen, der ufortrødent år efter år tager flygtninge i forsvar og får asylansøgeres sager genoptaget – ofte med succes.

Kærlighed til det flerkulturelle

Svend Løbner har selv baggrund som præst og har gennem årene haft både tamiler og sudanesere gennem sin menighed og senest været formand for en forening bestående af syrere og eritreere, der vil hjælpe nye flygtninge til rette i Danmark.

At han har særlig kærlighed til det flerkulturelle ses af hans forfatterskab, hvor han bl.a. sammen med psykolog Maria Christensen har udgivet bogen Flerkulturelle Rødder på Dansk Psykologisk Forlag. Hans bog Kristus i Verdensreligionerne får også mere udbredelse, og hans seneste bidrag, bogen Tro og Videnskab (af professor Peter Øhrstrøm mfl.), er gået som varmt brød og er nu udkommet i 2. oplag.

Vil nå de unge

Hvad er næste skridt for Netavisen Sameksistens?

  • Vi skal blive endnu bedre til at nå de unge. Rasmus Paludan sendte i foråret chokbølger gennem det danske samfund med sine fremmedfjendske provokationer. Men det mest forfærdelige var, at så mange stemte på ham, og især at så mange unge helt ukritisk sympatiserer med ham. Jeg håber, at avisen kan bidrage til unges dannelse, så de lærer at reflektere dybere og få nuancerne i debatten med.
  • Avisen vil få et mere ungt design og blive endnu mere kendt gennem unges medier, bl.a. Instagram. Men det kræver penge. Derfor søger jeg fonde lige nu. Og derfor har det betydning at så mange som muligt besøger siden, abonnerer på nyhedsbrevet og følger os på Facebook.

Persondatapolitik

Kontaktoplysninger:
SOS Racisme, Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, 2000 København N
Tlf. 42331968,
Mail: sos@sosracisme.dk, Formand: jette@sosracisme.dk
Website: www.sosracisme.dk,
CVR: 29070601
Persondatapolitik for foreningen SOS Racisme.

SOS Racisme tager beskyttelsen af menneskerettigheder meget alvorligt, så det er naturligt, at persondata i foreningen skal beskyttes. Vi har derfor vedtaget denne persondatapolitik, hvor du kan finde information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Personoplysninger er alle slags oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til dig som privatperson. De personoplysninger, som SOS Racisme registrerer om dig, er navn, adresse, telefon og e-mailadresse og kontingentbetalinger.

SOS Racisme er dataansvarlig. Foreningens databehandlere er formand, næstformand og kasserer. Disse er valgt for et år ad gangen og sikrer, at behandling og beskyttelse af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Videregivelse af personoplysninger
Som hovedregel deles persondata ikke med tredjepart. Det kunne eventuelt være samarbejdspartnere, som modtager personoplysninger til behandling på vegne af SOS Racisme.

Hvis vi finder behov for dette, vil vi spørge om din tilladelse.

Behandling af personoplysninger – Formålet
Ved behandling af personoplysninger forstås enhver aktivitet, som involverer brug af personoplysninger.

Personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål. Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i nødvendigt omfang, men altid med et bestemt formål. Personer, vi registrerer, er enten
medlemmer eller bidragydere.

Formålet med behandling af dine personoplysninger er afgørende for, hvilke personlige oplysninger
vi indsamler. Herunder kan du læse, i hvilke situationer vi typisk anmoder om dine

personoplysninger, og hvilke typer personoplysninger vi indsamler.

• Oprettelse af medlemskab eller eventuelt tilmelding til foreningens arrangementer. Her beder vi
om dit navn og kontaktoplysninger (adresse, telefon, mail).
• Personoplysninger ved generelle henvendelser og vejledning. Hvis et medlem kontakter os i
forbindelse med vejledning eller generelle henvendelser, vil vi bede dig oplyse dit navn og evt.
medlemsnummer.
• Udsendelse af Tidsskriftet SOS Racisme. Ved udsendelse af tidsskriftet benyttes oplysninger om
dit navn og postadresse.
• Brug af hjemmesiden www.sosracisme.dk.

Kontrol og opdatering af personoplysninger
Vi kontrollerer løbende, at de personoplysninger, vi behandler og opbevarer om dig er korrekte. Du kan imidlertid hjælpe os med dette ved at meddele os eventuelle ændringer til dine personoplysninger, fx ændring af navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Du kan kontakte os via
ovennævnte kontaktoplysninger. Databehandlerne kan søge i åbne kilder (fx vejvisere), hvis der konstateres fejl i registrerede personoplysninger.
Sletning af personoplysninger Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for os at have. Tidsperioden
for opbevaring afhænger således af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaring.

• Foreningen sletter ikke personoplysninger på aktive medlemmer. Formålet med dette er at sikre, at
vi har overblik over medlemskaber.
• Personoplysninger på medlemmer slettes straks ved udmeldelse af foreningen. Personoplysninger på aktive medlemmer om kontingentbetaling opbevares i fem år, ligesom data om kontingentbetaling indgår i foreningens regnskaber i fem år. Disse slettefrister følger
bogføringslovens regler.
• I tilfælde af, at der pågår en tvist med et medlem eller samarbejdspart, så opbevares alle relevante personoplysninger, indtil den pågældende tvist er endeligt afsluttet eller bilagt.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder. Det er ret til indsigt, til berigtigelse, til sletning og til indsigelse jf. lovgivning om behandling af persondata. Hvis du fx. ønsker at gøre brug af disse rettigheder, bedes du kontakte formanden for SOS Racisme via ovennævnte kontaktoplysninger.

Adgang til dine personoplysninger
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig, med hvilket formål vi behandler disse, og hvor længe vi opbevarer dine oplysninger. Derudover har du ret til at få oplyst, hvilke aktører dine personoplysninger eventuelt videregives til.

Ændring og sletning af dine oplysninger
Du har ret til at få rettet dine oplysningerne, hvis de oplysninger, vi har registreret om dig, ikke er korrekte. Ved henvendelse om dette beder vi dig oplyse, hvilke oplysninger der er ukorrekte, og hvordan vi kan rette dem. Hvis du ikke længere giver dit samtykke til behandling af dine oplysninger, sletter vi de oplysninger i det omfang, vi kan. Der kan være forhold som medfører, at vi ikke kan slette alle dine data, fx oplysninger, der indgår i regnskabet, som opbevares i op til 5 år.

Indsigelse og klage
Du har ret til at gøre indsigelse mod den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan indsende en indsigelse til formanden for SOS Racisme jf. ovenstående kontaktoplysninger.

Du har også mulighed for at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. tlf. 3319 3218, dt@datatilsynet.dk.

Ændring af persondatapolitik
SOS Racisme forbeholder sig ret til at opdatere og ændre ovenstående privatlivspolitik. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på hjemmesiden sos@sosracisme.dk, hvor dato for seneste opdatering vil være angivet. Ved væsentlige ændringer gør vi opmærksom på dette gennem en
synlig besked på foreningens hjemmeside og/eller i udsendte nyhedsbreve.

Vedtaget maj 2018, revideret 29. august 2018