Min historie

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Print Friendly, PDF & Email

PTSD medfører et liv, der ikke under én ro. Man hører hverken til i sit nye land eller i det land, man har sine rødder i, selv om man holder af begge steder.

Min historie startede der, hvor man havde alle grundene til at dø, men stadig levede, og ender her, hvor man har alle grundene til at leve, men stadig dør. Jeg tror, alle flygtninge savner deres hjemland, men da jeg var i hjemlandet, rejste min sjæl væk til et fredeligt sted og derefter fulgte min krop med. Siden jeg kom til Danmark, har jeg været integrerende. Jeg har været heldig at være med til at stifte den udbredte bevægelse i hele landet, Venligboerne. Jeg startede på et af de hårdeste studier på KU, nemlig psykologi. Og jeg blev endda gift med en dansk kvinde. Men der mangler noget alligevel, noget essentielt, som giver livsgnist, men som jeg ikke kan sætte ord på. Altså: Jeg opfylder mine pligter og prøver at være en aktiv del af samfundet, og jeg elsker min næste. Men problemet er, at man ikke starter på ny, når man er kommet til et nyt land. Man har et eller andet i bagagen, og i mit tilfælde er det krigs-ar.

Det gamle liv og det nuværende overlapper hinanden, og lige netop i denne overlapning udformes mit virkelige liv. Jeg vågner og drikker min arabiske morgenkaffe, men spiser rugbrød til morgenmad. Jeg nyder begge dele, og jeg er glad for at være et kulturelt rigt menneske, men dette eksempel minder mig altid om, at jeg ikke hører til nogen steder. Den kombination, jeg har, frasiger mig retten til at høre til. Det er en konstant påmindelse om, at jeg er ligesom et træ, der har rødderne et andet sted og ser anderledes ud og derfor ikke kan være en del af fællesskabet, lige meget hvor gode mine frugter bliver. Det er ret hårdt at være statsborger fra den næst mest elendige befolkning på jorden og bo blandt den gladeste. Jeg taler tit med min familie i Syrien – det kræver dog, at jeg har tid, og at de har internetforbindelse. Jeg har forleden lagt mærke til, at der er en stor del af mit hverdagsliv, som jeg ikke nævner over for dem, simpelthen fordi de ikke vil kunne forstå den. De vil ikke kunne forstå min følelse, når nogen siger til mig ”Åh, hvor taler du flot dansk!”, eller da et barn fra børnehaven, hvor jeg arbejdede, spurgte mig om alle i mit hjemland er lige så brune som mig. Heller ikke min følelse, da psykologen fortalte, at jeg har symptomer på PTSD. Det betyder i bund og grund at det liv, jeg lever, det er ikke et dansk liv, heller ikke arabisk, men snarere en oversættelse fra arabisk til dansk.

Man skal altid opgive noget for at få noget andet til gengæld. Jeg skulle opgive at kunne se min familie, min nyfødte niece, et tæt forhold til min  lillebror, mine venner, at kunne komme forbi min yndlings-café og gå en tur i min yndlingsdel af den gamle by for at få „livskvalitet” i Danmark. Men hvad er det egentlig, der gør en glad? Lige meget hvad det er, ved jeg, at jeg har akut mangel på det i mit nye liv i Danmark.

Persondatapolitik

Kontaktoplysninger:
SOS Racisme, Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, 2000 København N
Tlf. 42331968,
Mail: sos@sosracisme.dk, Formand: jette@sosracisme.dk
Website: www.sosracisme.dk,
CVR: 29070601
Persondatapolitik for foreningen SOS Racisme.

SOS Racisme tager beskyttelsen af menneskerettigheder meget alvorligt, så det er naturligt, at persondata i foreningen skal beskyttes. Vi har derfor vedtaget denne persondatapolitik, hvor du kan finde information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Personoplysninger er alle slags oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til dig som privatperson. De personoplysninger, som SOS Racisme registrerer om dig, er navn, adresse, telefon og e-mailadresse og kontingentbetalinger.

SOS Racisme er dataansvarlig. Foreningens databehandlere er formand, næstformand og kasserer. Disse er valgt for et år ad gangen og sikrer, at behandling og beskyttelse af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Videregivelse af personoplysninger
Som hovedregel deles persondata ikke med tredjepart. Det kunne eventuelt være samarbejdspartnere, som modtager personoplysninger til behandling på vegne af SOS Racisme.

Hvis vi finder behov for dette, vil vi spørge om din tilladelse.

Behandling af personoplysninger – Formålet
Ved behandling af personoplysninger forstås enhver aktivitet, som involverer brug af personoplysninger.

Personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål. Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i nødvendigt omfang, men altid med et bestemt formål. Personer, vi registrerer, er enten
medlemmer eller bidragydere.

Formålet med behandling af dine personoplysninger er afgørende for, hvilke personlige oplysninger
vi indsamler. Herunder kan du læse, i hvilke situationer vi typisk anmoder om dine

personoplysninger, og hvilke typer personoplysninger vi indsamler.

• Oprettelse af medlemskab eller eventuelt tilmelding til foreningens arrangementer. Her beder vi
om dit navn og kontaktoplysninger (adresse, telefon, mail).
• Personoplysninger ved generelle henvendelser og vejledning. Hvis et medlem kontakter os i
forbindelse med vejledning eller generelle henvendelser, vil vi bede dig oplyse dit navn og evt.
medlemsnummer.
• Udsendelse af Tidsskriftet SOS Racisme. Ved udsendelse af tidsskriftet benyttes oplysninger om
dit navn og postadresse.
• Brug af hjemmesiden www.sosracisme.dk.

Kontrol og opdatering af personoplysninger
Vi kontrollerer løbende, at de personoplysninger, vi behandler og opbevarer om dig er korrekte. Du kan imidlertid hjælpe os med dette ved at meddele os eventuelle ændringer til dine personoplysninger, fx ændring af navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Du kan kontakte os via
ovennævnte kontaktoplysninger. Databehandlerne kan søge i åbne kilder (fx vejvisere), hvis der konstateres fejl i registrerede personoplysninger.
Sletning af personoplysninger Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for os at have. Tidsperioden
for opbevaring afhænger således af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaring.

• Foreningen sletter ikke personoplysninger på aktive medlemmer. Formålet med dette er at sikre, at
vi har overblik over medlemskaber.
• Personoplysninger på medlemmer slettes straks ved udmeldelse af foreningen. Personoplysninger på aktive medlemmer om kontingentbetaling opbevares i fem år, ligesom data om kontingentbetaling indgår i foreningens regnskaber i fem år. Disse slettefrister følger
bogføringslovens regler.
• I tilfælde af, at der pågår en tvist med et medlem eller samarbejdspart, så opbevares alle relevante personoplysninger, indtil den pågældende tvist er endeligt afsluttet eller bilagt.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder. Det er ret til indsigt, til berigtigelse, til sletning og til indsigelse jf. lovgivning om behandling af persondata. Hvis du fx. ønsker at gøre brug af disse rettigheder, bedes du kontakte formanden for SOS Racisme via ovennævnte kontaktoplysninger.

Adgang til dine personoplysninger
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig, med hvilket formål vi behandler disse, og hvor længe vi opbevarer dine oplysninger. Derudover har du ret til at få oplyst, hvilke aktører dine personoplysninger eventuelt videregives til.

Ændring og sletning af dine oplysninger
Du har ret til at få rettet dine oplysningerne, hvis de oplysninger, vi har registreret om dig, ikke er korrekte. Ved henvendelse om dette beder vi dig oplyse, hvilke oplysninger der er ukorrekte, og hvordan vi kan rette dem. Hvis du ikke længere giver dit samtykke til behandling af dine oplysninger, sletter vi de oplysninger i det omfang, vi kan. Der kan være forhold som medfører, at vi ikke kan slette alle dine data, fx oplysninger, der indgår i regnskabet, som opbevares i op til 5 år.

Indsigelse og klage
Du har ret til at gøre indsigelse mod den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan indsende en indsigelse til formanden for SOS Racisme jf. ovenstående kontaktoplysninger.

Du har også mulighed for at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. tlf. 3319 3218, dt@datatilsynet.dk.

Ændring af persondatapolitik
SOS Racisme forbeholder sig ret til at opdatere og ændre ovenstående privatlivspolitik. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på hjemmesiden sos@sosracisme.dk, hvor dato for seneste opdatering vil være angivet. Ved væsentlige ændringer gør vi opmærksom på dette gennem en
synlig besked på foreningens hjemmeside og/eller i udsendte nyhedsbreve.

Vedtaget maj 2018, revideret 29. august 2018