Leder

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Print Friendly, PDF & Email
Marianne Olsen fra SOS Racisme

SOS Racisme elsker den brogede verden. Derfor er dette forårsnummer helliget temaet SAMEKSISTENS. Vi er hverken farveblinde eller underkastet kadaver-disciplin. De faste rubrikker, som bringer vores formands, Jette Møllers SIDEN SIDST og Birgitte Olesens NYT fra Randers, manifesterer både glæden ved befolkningens mangfoldighed og protesten mod alle forsøg på fjendtlig ensretning.

Hans Lassens grundige redegørelse for arbejdsmarkedet som det allerbedste sted for vores tydeligt vellykkede integration og Svend Løbners fortælling om hans nye version af Netavisen SAMEKSISTENS er begge vidnesbyrd om vores samfunds farveglæde.

Derfor har det været en fornøjelse for den gamle redaktør at have haft lov til både at redigere dette tidsskrift og også få lov til at skrive i denne netavis.

Som en særligt indtrængende stemme taler Malene Fenger-Grøndahls artikel om den jødiske gravplads i Aarhus og den åndsform, der vidner om, at kærligheden er stærkere end døden.

Men vi kan ikke se bort fra, at alt for højrøstede stemmer ønsker ensretning, så vi har igen-igen brug for at hævde farverne og mangfoldighedens skønhed. Det gør Naderah Parwani med sin artikel om den forskel, hun ser mellem vestlig opdragelse og den afghanske opdragelse, som hun kender via sine rødder.

Eva Smith, hvis medvirken i SOS Racismes konference den 13. januar er omtalt ss. 21-22, fortæller her i bladet om en planlagt hyggestund med barnebarnet, der dog udviklede sig til en uhyggelig øjenåbner for andre danske børns skæbne hos den unge. Else Lidegaard, der stiftede ‘Bedsteforældre for Asyl’, skriver, hvordan man for alvor passer på Danmark. Finn Parbst, der nyligt har tilsluttet sig bevægelsen, fortæller om et borgerforslag til gavn for alle børn her i landet der, trods over 56000 underskrifter, blev forkastet af Folketinget. Forstå dem, hvem der kan. Og Bente Rich opfordrer i sin tekst til, at vi får inkorporeret børnekonventionen i dansk lovgivning, for med den nuværende forvaltning er der alt for mange børn, der bliver svigtet og ligefrem oplært til at blive Danmarks fjender.

Anne Nielsen har været tovholder ved Konferencen om vores minoriteter og deres  manglende rettigheder. Hun skildrer den lange dag i Fællessalen på Christiansborg. Den dag var mistrøstig, men i sin afvikling med så megen energi og så mange gode indlæg bragte dagen alligevel håb om at de ringe forhold ikke varer ved. Vi bringer også tekster af Tarek Kelani Aboabdo  og Laila Belhaj, der personligt har været udsat for vanvittig forskelsbehandling.

Heidi Hansens lange erfaring som psykiater giver hende en særlig myndighed, der afslører Danmarks forråelse og bratte fald mod den moralske afgrund. Endelig slutter vores formand ringen af læseværdige tekster med beretningen om, hvordan gæstearbejdere, som vores samfund engang havde brug for og udnyttede til fælles bedste, blev til ”muslimer”. Alt sammen på grund af ’paradigmeskiftet’ der skulle forvandle ret til at kæmpe for gode vilkår til de luftige nationale ’værdier’.

Karen Margrethe Høskuldssons farveglade forside illustrerer befolkningens muntre sammensætning og samarbejde i alle de beskæftigelser, vi udøver for et godt samfund, og inde i centrum er der en buket tusindfryd, små Margueritter som en kærlig hilsen i anledning af Majestætens runde fødselsdag.

SOS Racisme hylder ansvar og empati, ligesom vi glæder os over alle de gode tegn, der trods alt er på venlig sameksistens.

Persondatapolitik

Kontaktoplysninger:
SOS Racisme, Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, 2000 København N
Tlf. 42331968,
Mail: sos@sosracisme.dk, Formand: jette@sosracisme.dk
Website: www.sosracisme.dk,
CVR: 29070601
Persondatapolitik for foreningen SOS Racisme.

SOS Racisme tager beskyttelsen af menneskerettigheder meget alvorligt, så det er naturligt, at persondata i foreningen skal beskyttes. Vi har derfor vedtaget denne persondatapolitik, hvor du kan finde information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Personoplysninger er alle slags oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til dig som privatperson. De personoplysninger, som SOS Racisme registrerer om dig, er navn, adresse, telefon og e-mailadresse og kontingentbetalinger.

SOS Racisme er dataansvarlig. Foreningens databehandlere er formand, næstformand og kasserer. Disse er valgt for et år ad gangen og sikrer, at behandling og beskyttelse af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Videregivelse af personoplysninger
Som hovedregel deles persondata ikke med tredjepart. Det kunne eventuelt være samarbejdspartnere, som modtager personoplysninger til behandling på vegne af SOS Racisme.

Hvis vi finder behov for dette, vil vi spørge om din tilladelse.

Behandling af personoplysninger – Formålet
Ved behandling af personoplysninger forstås enhver aktivitet, som involverer brug af personoplysninger.

Personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål. Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i nødvendigt omfang, men altid med et bestemt formål. Personer, vi registrerer, er enten
medlemmer eller bidragydere.

Formålet med behandling af dine personoplysninger er afgørende for, hvilke personlige oplysninger
vi indsamler. Herunder kan du læse, i hvilke situationer vi typisk anmoder om dine

personoplysninger, og hvilke typer personoplysninger vi indsamler.

• Oprettelse af medlemskab eller eventuelt tilmelding til foreningens arrangementer. Her beder vi
om dit navn og kontaktoplysninger (adresse, telefon, mail).
• Personoplysninger ved generelle henvendelser og vejledning. Hvis et medlem kontakter os i
forbindelse med vejledning eller generelle henvendelser, vil vi bede dig oplyse dit navn og evt.
medlemsnummer.
• Udsendelse af Tidsskriftet SOS Racisme. Ved udsendelse af tidsskriftet benyttes oplysninger om
dit navn og postadresse.
• Brug af hjemmesiden www.sosracisme.dk.

Kontrol og opdatering af personoplysninger
Vi kontrollerer løbende, at de personoplysninger, vi behandler og opbevarer om dig er korrekte. Du kan imidlertid hjælpe os med dette ved at meddele os eventuelle ændringer til dine personoplysninger, fx ændring af navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Du kan kontakte os via
ovennævnte kontaktoplysninger. Databehandlerne kan søge i åbne kilder (fx vejvisere), hvis der konstateres fejl i registrerede personoplysninger.
Sletning af personoplysninger Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for os at have. Tidsperioden
for opbevaring afhænger således af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaring.

• Foreningen sletter ikke personoplysninger på aktive medlemmer. Formålet med dette er at sikre, at
vi har overblik over medlemskaber.
• Personoplysninger på medlemmer slettes straks ved udmeldelse af foreningen. Personoplysninger på aktive medlemmer om kontingentbetaling opbevares i fem år, ligesom data om kontingentbetaling indgår i foreningens regnskaber i fem år. Disse slettefrister følger
bogføringslovens regler.
• I tilfælde af, at der pågår en tvist med et medlem eller samarbejdspart, så opbevares alle relevante personoplysninger, indtil den pågældende tvist er endeligt afsluttet eller bilagt.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder. Det er ret til indsigt, til berigtigelse, til sletning og til indsigelse jf. lovgivning om behandling af persondata. Hvis du fx. ønsker at gøre brug af disse rettigheder, bedes du kontakte formanden for SOS Racisme via ovennævnte kontaktoplysninger.

Adgang til dine personoplysninger
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig, med hvilket formål vi behandler disse, og hvor længe vi opbevarer dine oplysninger. Derudover har du ret til at få oplyst, hvilke aktører dine personoplysninger eventuelt videregives til.

Ændring og sletning af dine oplysninger
Du har ret til at få rettet dine oplysningerne, hvis de oplysninger, vi har registreret om dig, ikke er korrekte. Ved henvendelse om dette beder vi dig oplyse, hvilke oplysninger der er ukorrekte, og hvordan vi kan rette dem. Hvis du ikke længere giver dit samtykke til behandling af dine oplysninger, sletter vi de oplysninger i det omfang, vi kan. Der kan være forhold som medfører, at vi ikke kan slette alle dine data, fx oplysninger, der indgår i regnskabet, som opbevares i op til 5 år.

Indsigelse og klage
Du har ret til at gøre indsigelse mod den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan indsende en indsigelse til formanden for SOS Racisme jf. ovenstående kontaktoplysninger.

Du har også mulighed for at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. tlf. 3319 3218, dt@datatilsynet.dk.

Ændring af persondatapolitik
SOS Racisme forbeholder sig ret til at opdatere og ændre ovenstående privatlivspolitik. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på hjemmesiden sos@sosracisme.dk, hvor dato for seneste opdatering vil være angivet. Ved væsentlige ændringer gør vi opmærksom på dette gennem en
synlig besked på foreningens hjemmeside og/eller i udsendte nyhedsbreve.

Vedtaget maj 2018, revideret 29. august 2018