”Hvide Busser” til børnene i de syriske fangelejre

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Print Friendly, PDF & Email

Folketingets flertal har sammen med regeringen fremkaldt sorg og vrede i den danske civilbefolkning. Den ære, som Danmark tilkæmpede sig i 11. time under den nazistiske besættelse for 80 år siden ved at kunne benytte svensk gæstfrihed, så flertallet af de danske jøder kunne reddes fra gaskamrene, er ved at blive udslettet af dagens kyniske passivitet over for danske børn i de syriske fangelejre. Her har, som så ofte før, Bedsteforældre for Asyl taget initiativet til at føre vore dages frihedskamp for børnene.

SOS Racisme bringer en række tekster fra nogle af bedsteforældrene og deres støtter:

”Hvide Busser” til børnene i de syriske fangelejre

Af Bjørn Elmquist, advokat, formand for Retspolitisk Forening

De talrige opfordringer til regeringen og ”børnenes statsminister” om at hente børnene i de kurdisk kontrollerede fangelejre i det nordlige Syrien hjem til det Danmark, de er statsborgere i, preller totalt af på regeringen og myndighederne.

Det samme er sket med de formelle henvendelser, jeg og andre på familiernes vegne har sendt til statsministeren og udenrigsministeriet som ressortministerium. Da man i månedsvis simpelthen undlod at svare, klagede jeg til Ombudsmanden, som i løbet af nogle uger fik sat gang i dialogen. Det vil sige formelt set, for der kom ingen reel bevægelse i myndighedernes holdning: ”Danmark har ingen forpligtelser over for børnene, selv om de er danske statsborgere, for de opholder sig uden for landets grænser”.

Det synspunkt er imidlertid forkert. Vores forpligtelser efter FN’s Børnekonvention gælder også uden for landets grænser, og når der er reel mulighed for at efterleve dem, sådan som kurdiske YPG og Lokalrådet i den del af Syrien har tilkendegivet over for bl.a. Danmark, er den danske jurisdiktion ubestridelig. Det bekræftede FN’s Børnekomité i øvrigt udtrykkeligt i sin beslutning offentliggjort i november, så nu er jeg på vej tilbage til Ombudsmanden igen.

Men dét tager tid, og for hver dag forværres børnenes tilstand, og deres udsigt til at komme på ret køl igen forringes. Så med udgangspunkt i Red Barnets og Dignitys debatindlæg søndag den 10. januar i Politiken opfordrer jeg nu til, at de NGO’er, som har internationale dimensioner og vægt, tager den berømte metode i brug med de ”Hvide Busser”, der i slutningen af 2. verdenskrig bragte fanger ud af de tyske KZ-lejre hjem til sikkerhed og behandling i først Sverige og siden bl.a. Danmark.

På et møde, jeg havde for et års tid siden med den kvindelige og den mandlige formand for Lokalrådet, var de begge to skeptiske over for aktioner til frigivelse af børnene og deres mødre, som ikke var iværksat af statslige myndigheder. Kun ad den vej, mente de, kunne de selv opnå øget officiel anerkendelse på bekostning af Assad-styret i Damaskus. Men i den forløbne tid har Lokalrådet ikke haft succes med den taktik. Assad er stadig ved magten, og Danmark er endog begyndt at returnere syriske flygtninge. Til gengæld øges problemerne med at få tømt lejrene i Nordsyrien i en sådan grad, at YPG og Lokalrådet kan ende med at ifalde internationalt ansvar ved krigsforbryderdomstolen i Haag for de rædsler, der udfolder sig i de lejre, de jo står for bevogtningen af. Den klemme vil de i dag gerne ud af.

Så kom nu i gang, Red Barnet, Røde Kors, Røde Halvmåne og andre gode kræfter mod tortur og mishandling. Få fat i nogle ”Hvide Busser” eller ”Hvide Fly”. Når først de danske børn og deres mødre står ved vores egne grænser, kan de ikke afvises.

Persondatapolitik

Kontaktoplysninger:
SOS Racisme, Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, 2000 København N
Tlf. 42331968,
Mail: sos@sosracisme.dk, Formand: jette@sosracisme.dk
Website: www.sosracisme.dk,
CVR: 29070601
Persondatapolitik for foreningen SOS Racisme.

SOS Racisme tager beskyttelsen af menneskerettigheder meget alvorligt, så det er naturligt, at persondata i foreningen skal beskyttes. Vi har derfor vedtaget denne persondatapolitik, hvor du kan finde information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Personoplysninger er alle slags oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til dig som privatperson. De personoplysninger, som SOS Racisme registrerer om dig, er navn, adresse, telefon og e-mailadresse og kontingentbetalinger.

SOS Racisme er dataansvarlig. Foreningens databehandlere er formand, næstformand og kasserer. Disse er valgt for et år ad gangen og sikrer, at behandling og beskyttelse af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Videregivelse af personoplysninger
Som hovedregel deles persondata ikke med tredjepart. Det kunne eventuelt være samarbejdspartnere, som modtager personoplysninger til behandling på vegne af SOS Racisme.

Hvis vi finder behov for dette, vil vi spørge om din tilladelse.

Behandling af personoplysninger – Formålet
Ved behandling af personoplysninger forstås enhver aktivitet, som involverer brug af personoplysninger.

Personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål. Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i nødvendigt omfang, men altid med et bestemt formål. Personer, vi registrerer, er enten
medlemmer eller bidragydere.

Formålet med behandling af dine personoplysninger er afgørende for, hvilke personlige oplysninger
vi indsamler. Herunder kan du læse, i hvilke situationer vi typisk anmoder om dine

personoplysninger, og hvilke typer personoplysninger vi indsamler.

• Oprettelse af medlemskab eller eventuelt tilmelding til foreningens arrangementer. Her beder vi
om dit navn og kontaktoplysninger (adresse, telefon, mail).
• Personoplysninger ved generelle henvendelser og vejledning. Hvis et medlem kontakter os i
forbindelse med vejledning eller generelle henvendelser, vil vi bede dig oplyse dit navn og evt.
medlemsnummer.
• Udsendelse af Tidsskriftet SOS Racisme. Ved udsendelse af tidsskriftet benyttes oplysninger om
dit navn og postadresse.
• Brug af hjemmesiden www.sosracisme.dk.

Kontrol og opdatering af personoplysninger
Vi kontrollerer løbende, at de personoplysninger, vi behandler og opbevarer om dig er korrekte. Du kan imidlertid hjælpe os med dette ved at meddele os eventuelle ændringer til dine personoplysninger, fx ændring af navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Du kan kontakte os via
ovennævnte kontaktoplysninger. Databehandlerne kan søge i åbne kilder (fx vejvisere), hvis der konstateres fejl i registrerede personoplysninger.
Sletning af personoplysninger Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for os at have. Tidsperioden
for opbevaring afhænger således af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaring.

• Foreningen sletter ikke personoplysninger på aktive medlemmer. Formålet med dette er at sikre, at
vi har overblik over medlemskaber.
• Personoplysninger på medlemmer slettes straks ved udmeldelse af foreningen. Personoplysninger på aktive medlemmer om kontingentbetaling opbevares i fem år, ligesom data om kontingentbetaling indgår i foreningens regnskaber i fem år. Disse slettefrister følger
bogføringslovens regler.
• I tilfælde af, at der pågår en tvist med et medlem eller samarbejdspart, så opbevares alle relevante personoplysninger, indtil den pågældende tvist er endeligt afsluttet eller bilagt.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder. Det er ret til indsigt, til berigtigelse, til sletning og til indsigelse jf. lovgivning om behandling af persondata. Hvis du fx. ønsker at gøre brug af disse rettigheder, bedes du kontakte formanden for SOS Racisme via ovennævnte kontaktoplysninger.

Adgang til dine personoplysninger
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig, med hvilket formål vi behandler disse, og hvor længe vi opbevarer dine oplysninger. Derudover har du ret til at få oplyst, hvilke aktører dine personoplysninger eventuelt videregives til.

Ændring og sletning af dine oplysninger
Du har ret til at få rettet dine oplysningerne, hvis de oplysninger, vi har registreret om dig, ikke er korrekte. Ved henvendelse om dette beder vi dig oplyse, hvilke oplysninger der er ukorrekte, og hvordan vi kan rette dem. Hvis du ikke længere giver dit samtykke til behandling af dine oplysninger, sletter vi de oplysninger i det omfang, vi kan. Der kan være forhold som medfører, at vi ikke kan slette alle dine data, fx oplysninger, der indgår i regnskabet, som opbevares i op til 5 år.

Indsigelse og klage
Du har ret til at gøre indsigelse mod den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan indsende en indsigelse til formanden for SOS Racisme jf. ovenstående kontaktoplysninger.

Du har også mulighed for at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. tlf. 3319 3218, dt@datatilsynet.dk.

Ændring af persondatapolitik
SOS Racisme forbeholder sig ret til at opdatere og ændre ovenstående privatlivspolitik. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på hjemmesiden sos@sosracisme.dk, hvor dato for seneste opdatering vil være angivet. Ved væsentlige ændringer gør vi opmærksom på dette gennem en
synlig besked på foreningens hjemmeside og/eller i udsendte nyhedsbreve.

Vedtaget maj 2018, revideret 29. august 2018