Danske børn hjem fra Syrien Nu!

Du kan gøre en forskel

Bliv frivillig

Vil du være med til at gøre en forskel i kampen mod racisme? Så hvorfor ikke blive frivillig for SOS Racisme? Som frivillig har du mulighed for at hjælpe med vores arrangementer og andre spændende projekter, der er med til at skabe en mere inkluderende og mangfoldig Danmark. Vi søger altid efter engagerede personer, der ønsker at gøre en forskel og støtte vores mission om at bekæmpe racisme og diskrimination i samfundet
Er du klar? klik her!

At det haster med at hente de danske børn hjem fra Syrien, er en stærkt traumatiseret 4-årig pige et tragisk eksempel på. Regeringen overvejer eventuelt at hente pigen til Danmark, men vel at mærke uden moren. At ville adskille et 4-årigt barn fra sin mor, der har været hendes eneste holdepunkt under krig, flugt og fængsel, vidner om en beskæmmende mangel på empati…

Af Kirsten Thorup, Ambassadør for Bedsteforældrenes støttegruppe: Danske børn hjem fra Syrien nu!

Det var selvfølgeligt for mig at tage imod opfordringen til at være en af “ambassadørerne” for Bedsteforældrenes støttegruppe: Danske børn hjem fra Syrien nu! I en årrække har jeg været engageret i den danske udlændingepolitik og de skiftende regeringers flygtninge- og asyllovgivning. Jeg har ytret mig om politikernes strammere og strammere greb om disse medmenneskers i forvejen hårdt prøvede skæbner, om forholdene i udrejsecentrene og de uretfærdigheder og fejltagelser, der forekommer i sagsbehandlingerne.

I den aktuelle diskussion om de danske kvinder og børn, der er fanget i de syriske lejre, al-Hol og al Roj, drejer det sig om danske statsborgere. Men der er en parallel i menneskesynet og den kolde teknokratiske systemtænkning. I fangelejrene er 19 danske børn og deres mødre interneret under umenneskelige forhold uden adgang til medicin og lægehjælp. Børnene er i fare for at tage varig skade, hvis de skal forblive i lejrene. Disse uskyldige børn straffes for forældrenes tilslutning til Islamisk stat. Børnene og deres mødre er alle danske statsborgere, som regeringen med “børnenes statsminister” i spidsen hidtil har afvist at hente hjem. Til trods for at man dermed overtræder FN´s børnekonvention. Til trods for at de danske myndigheder er forpligtet til at yde hjælp til nødstedte danske statsborgere. En foruroligende devaluering af det danske statsborgerskabs værdi som beskyttelse af den enkelte borger, der her markeres fra magtens centrum.

 Et af argumenterne er, at mødrene og børnene udgør en terrortrussel. Men ifølge PET og europæiske efterretningstjenester vil børnene netop blive radikaliseret, hvis de fortsat vokser op i lejrene. Og har mødrene forbrudt sig mod dansk lov, må de selvsagt retsforfølges og tage deres straf. Flere europæiske lande har allerede hentet “deres” børn og mødre hjem.

 At det haster med at hente de danske børn hjem fra Syrien, er en stærkt traumatiseret 4-årig pige et tragisk eksempel på. Regeringen overvejer eventuelt at hente pigen til Danmark, men vel at mærke uden moren. At ville adskille et 4-årigt barn fra sin mor, der har været hendes eneste holdepunkt under krig, flugt og fængsel, vidner om en beskæmmende mangel på empati og indlevelse i et PTSD-ramt barns situation under omstændigheder, der af øjenvidner beskrives som “helvedes forgård”. Derudover vil det være det en tilsidesættelse af flere eksperters advarsel om, at pigen bliver yderligere traumatiseret, hvis hun adskilles fra moren.

Vi må appellere til regeringen, at den påtager sig sin forpligtelse over for danske statsborgere, uanset hvor de opholder sig. Appellere til at de ansvarlige ministre besinder sig og henter pigen og moren samt den 6-årige bror hjem. Og på sigt alle danske børn i fangelejrene i Syrien.