Dansk Trumpisme

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Print Friendly, PDF & Email

Racisme rammer dybt, bredt og over flere generationer. Racisme kan ikke beskyttes under satire og ytringsfrihed, fordi racisme og racistisk forfølgelse sætter mennesker i alarmberedskab. Ytringsvold, dæmonisering, gruppemobning og personlige trusler sætter mennesker i en trusselssituation, hvor pandelapperne, der skulle udføre kritisk tænkning, lukker ned.

Af Naderah Parwani, cand.psych., aut. psykolog og medstifter af Psykologfagligt Netværk mod Diskrimination

Malcolm X sagde engang, at medierne er den mest magtfulde enhed på jorden. De har magten til at gøre de uskyldige skyldige og gøre de skyldige uskyldige, fordi de styrer massernes sind.

Mediers løgne og forfølgelse

Da jeg var til Black Lives Matter demonstrationerne med Bwalya Sørensen d. 29. Maj og d. 7. juni 2020, fik jeg en direkte oplevet erfaring med, hvad Malcolm X mente. Jeg opdagede, hvad jeg havde været vidne til demonstrationerne og fulgte med i mediernes gengivelse af samme begivenheder, som var fulde af misinformation, manipulation og direkte løgne. Jeg var vidne til et direkte karaktermord på en Black Lives Matter leder. Det ramte mig hårdt, og jeg opdagede, hvor mange løgne medier, som vi også har tillid til, kan fylde os med. Der er gået lang tid, og mens alle vi andre har fået vores små pauser, så har Bwalya siden været systematisk forfulgt af medierne og andre, der konstant skriver til hende.

Enhver har ret til at blive set og hørt

Man er ikke en racist som sort, fordi man til en Black Lives Matter demonstration beder de sorte komme foran, så de kan blive synlige. Man er ikke en racist som sort, når man beder de sorte til en Black Lives Matter demonstration komme op til talerstolen, så deres stemmer kan blive hørt. Man er ikke racist som sort, fordi man opfordrer alle demonstranter til at sende medierne videre til de sorte, så de kan blive synlige i medierne.

Hvordan får de sorte ellers en stemme i medierne? Hvordan bryder vi ellers med mediernes ensidige fortællinger?

Bwalya Sørensens mod – mod alle odds

I går delte Bwalya et opslag, hvor hun var dybt ramt af en artikel i Jyllands-Posten, hvor de gentager misinformation, løgne og karaktermord på hende. Palle Weis kommer med ekstreme udtalelser såsom, at Black Lives Matter aktivismen er ”udemokratisk, farlig og skal stoppes med alle midler”. Hvad skete der med ytringsfrihedsfundamentalismen i Jyllands-Posten? Angreb på Bwalyas person er blevet til clickbait. Er det den vej vi vil, at mennesker og journalister presser mennesker ud af debatten gennem psykisk vold og karaktermord?

Hvad ville du gøre, hvis det var dig?

Bwalya Sørensen, (Black Lives Matter) – Foto: B-Joe Johansen

Racisme retfærdiggør uretfærdige love

Racistiske ideer udvikles ikke fordi, man er ignorant og uvidende. Racistiske ideer blev netop produceret, fordi man ville retfærdiggøre de eksisterende uretfærdige love, der særligt kom hvide mennesker til gavn. Ifølge forfatter og professor Abram X. Kendi, er det vigtigt at forstå, at det ikke er ignorance og had, der fører til racistiske ideer, som så fører til racistiske love, men i stedet at det er racistiske love, der fører til racistiske ideer, og de racistiske ideer har ført til ignorance og had. Racisme opererer gennem samfundets magtinstitutioner, som integrerer disse ideer i befolkningen gennem de forskellige informationskanaler i samfundet. Disse internaliserede racistiske ideer kommer til udtryk gennem mange majoritetsdanskeres indgroede magtblindhed, hvor de ikke forstår, hvad det vil sige at leve med en sort eller brun krop.

Ideologien

Hele narrativet om, at der er noget helt særligt galt med de danske minoriteter, der adskiller dem fra hvide danskere, bygger på en racistisk ideologi. Du skal være biologisk-, kultur- og adfærdsracist for at skabe denne ide om, at hvide er andre mennesker overlegen. Abram X. Kendi beskriver, hvordan disse racistiske ideer på den ene side får minoriteter til at føle sig mindre værd og gør dem mere sårbare over for racistiske ideer og på den anden side, hvordan de racistiske ideer kan få de hvide til at føle sig mere værd og dermed blive endnu mere tiltrukket af racismen. De mennesker, der gennem historien har udtrykt racistiske ideer, syntes aldrig selv, at deres ideer var racistiske. Med udtryk som ”jeg er ikke racist” eller ”jeg ser ikke farve” har flertallet af de hvide kunnet opretholde racismen gennem en neutral og passiv indstilling til de racistiske love, som har opretholdt forskelsbehandlingen og uligheden i samfundet.

Neutralitet er umulig

Man kan ikke være neutral over for racisme. Enten er man racist, eller man er antiracist. Racister opretholder racistiske love. Antiracister handler og bekæmper de racistiske love, der opretholder uligheden i vores samfund. Vi kan ikke forandre strukturen gennem blot at kritisere og debattere, men gennem aktivisme, hvor vi handler og organiserer, så vi kan ændre den politiske dagsorden, hvorfra racismen er organiseret. Problemet er ikke mennesker, men eksklusionen af særlige grupper af mennesker fra mulighederne i samfundet. Kendi beskriver, hvordan politisk uretfærdighed og hvid overlegenhed har påvirket de sortes livsmuligheder. Der er en korrelation [vekselvirkning, indbyrdes forhold. red] mellem vold og eksklusion fra arbejdsmarkedet. Det er så vigtigt at forstå, når vi kigger på statistikker.      

Eksklusions sammenhæng med vold

Kendi bryder sig ikke om ordet racistiske ”mikroaggressioner”. Der er intet ”mikro” over de racistiske aggressioner, minoriteter oplever i hverdagen. Det er overgreb, hverdagsovergreb på mennesker, hvor de psykiske konsekvenser såsom stress, bekymring, vrede, depression, smerter, søvnløshed og selvmord er alt for alvorlige til at kalde det for mikro. Hvad sker der med mennesker, der i forvejen lider af PTSD, flygtninge der i forvejen har udkæmpet mange kampe, udbrændte og nedslidte mennesker, når de udsættes for statsracisme, institutionel racisme, mediernes racisme?

Bwalya har givet så mange unge håb, åbnet øjnene for så mange mennesker hvad angår forråelsen i vores eget samfund. De mennesker, der sidder i de magtpositioner, der har en anden dagsorden end den demokratiske dagsorden, vil gøre alt for at lukke munden på mennesker som Bwalya.  

Dansk trumpisme

I USA er de ved at kæmpe for alt det, vi havde for 15-20 år siden. I dag er vi ved at bevæge os derhen, hvor USA er. Vi har segregation af vores folkeskoler, vi har strukturel og institutionel diskrimination, vi har statsracisme. Artiklen i Jyllands-Posten repræsenterer den aggressive Trumpisme, der i USA fik stormet Capitol Hill. De vokser, fordi alt for mange er tavse og passive.

Knæk den racistiske smittekurve!

Tag stilling til racismen. Din neutrale indstilling og passivitet opretholder de racistiske love. At være demokrat betyder at være antiracist. Racisme er en trussel mod vores demokrati. Vi er alle mennesker, og der er en grænse for, hvad vores psyke og krop kan klare. #BLM  #medierracisme #dagbladetinformation #politiken

WE NEED LEADERS

NOT IN LOVE WITH MONEY

BUT IN LOVE WITH JUSTICE,

NOT IN LOVE WITH PUBLICITY

BUT IN LOVE WITH HUMANITY

Dr. Martin Luther King

Persondatapolitik

Kontaktoplysninger:
SOS Racisme, Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, 2000 København N
Tlf. 42331968,
Mail: sos@sosracisme.dk, Formand: jette@sosracisme.dk
Website: www.sosracisme.dk,
CVR: 29070601
Persondatapolitik for foreningen SOS Racisme.

SOS Racisme tager beskyttelsen af menneskerettigheder meget alvorligt, så det er naturligt, at persondata i foreningen skal beskyttes. Vi har derfor vedtaget denne persondatapolitik, hvor du kan finde information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Personoplysninger er alle slags oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til dig som privatperson. De personoplysninger, som SOS Racisme registrerer om dig, er navn, adresse, telefon og e-mailadresse og kontingentbetalinger.

SOS Racisme er dataansvarlig. Foreningens databehandlere er formand, næstformand og kasserer. Disse er valgt for et år ad gangen og sikrer, at behandling og beskyttelse af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Videregivelse af personoplysninger
Som hovedregel deles persondata ikke med tredjepart. Det kunne eventuelt være samarbejdspartnere, som modtager personoplysninger til behandling på vegne af SOS Racisme.

Hvis vi finder behov for dette, vil vi spørge om din tilladelse.

Behandling af personoplysninger – Formålet
Ved behandling af personoplysninger forstås enhver aktivitet, som involverer brug af personoplysninger.

Personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål. Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i nødvendigt omfang, men altid med et bestemt formål. Personer, vi registrerer, er enten
medlemmer eller bidragydere.

Formålet med behandling af dine personoplysninger er afgørende for, hvilke personlige oplysninger
vi indsamler. Herunder kan du læse, i hvilke situationer vi typisk anmoder om dine

personoplysninger, og hvilke typer personoplysninger vi indsamler.

• Oprettelse af medlemskab eller eventuelt tilmelding til foreningens arrangementer. Her beder vi
om dit navn og kontaktoplysninger (adresse, telefon, mail).
• Personoplysninger ved generelle henvendelser og vejledning. Hvis et medlem kontakter os i
forbindelse med vejledning eller generelle henvendelser, vil vi bede dig oplyse dit navn og evt.
medlemsnummer.
• Udsendelse af Tidsskriftet SOS Racisme. Ved udsendelse af tidsskriftet benyttes oplysninger om
dit navn og postadresse.
• Brug af hjemmesiden www.sosracisme.dk.

Kontrol og opdatering af personoplysninger
Vi kontrollerer løbende, at de personoplysninger, vi behandler og opbevarer om dig er korrekte. Du kan imidlertid hjælpe os med dette ved at meddele os eventuelle ændringer til dine personoplysninger, fx ændring af navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Du kan kontakte os via
ovennævnte kontaktoplysninger. Databehandlerne kan søge i åbne kilder (fx vejvisere), hvis der konstateres fejl i registrerede personoplysninger.
Sletning af personoplysninger Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for os at have. Tidsperioden
for opbevaring afhænger således af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaring.

• Foreningen sletter ikke personoplysninger på aktive medlemmer. Formålet med dette er at sikre, at
vi har overblik over medlemskaber.
• Personoplysninger på medlemmer slettes straks ved udmeldelse af foreningen. Personoplysninger på aktive medlemmer om kontingentbetaling opbevares i fem år, ligesom data om kontingentbetaling indgår i foreningens regnskaber i fem år. Disse slettefrister følger
bogføringslovens regler.
• I tilfælde af, at der pågår en tvist med et medlem eller samarbejdspart, så opbevares alle relevante personoplysninger, indtil den pågældende tvist er endeligt afsluttet eller bilagt.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder. Det er ret til indsigt, til berigtigelse, til sletning og til indsigelse jf. lovgivning om behandling af persondata. Hvis du fx. ønsker at gøre brug af disse rettigheder, bedes du kontakte formanden for SOS Racisme via ovennævnte kontaktoplysninger.

Adgang til dine personoplysninger
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig, med hvilket formål vi behandler disse, og hvor længe vi opbevarer dine oplysninger. Derudover har du ret til at få oplyst, hvilke aktører dine personoplysninger eventuelt videregives til.

Ændring og sletning af dine oplysninger
Du har ret til at få rettet dine oplysningerne, hvis de oplysninger, vi har registreret om dig, ikke er korrekte. Ved henvendelse om dette beder vi dig oplyse, hvilke oplysninger der er ukorrekte, og hvordan vi kan rette dem. Hvis du ikke længere giver dit samtykke til behandling af dine oplysninger, sletter vi de oplysninger i det omfang, vi kan. Der kan være forhold som medfører, at vi ikke kan slette alle dine data, fx oplysninger, der indgår i regnskabet, som opbevares i op til 5 år.

Indsigelse og klage
Du har ret til at gøre indsigelse mod den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan indsende en indsigelse til formanden for SOS Racisme jf. ovenstående kontaktoplysninger.

Du har også mulighed for at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. tlf. 3319 3218, dt@datatilsynet.dk.

Ændring af persondatapolitik
SOS Racisme forbeholder sig ret til at opdatere og ændre ovenstående privatlivspolitik. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på hjemmesiden sos@sosracisme.dk, hvor dato for seneste opdatering vil være angivet. Ved væsentlige ændringer gør vi opmærksom på dette gennem en
synlig besked på foreningens hjemmeside og/eller i udsendte nyhedsbreve.

Vedtaget maj 2018, revideret 29. august 2018