Boganmeldelse: Mirakel Spektakel

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Print Friendly, PDF & Email

– Vi går tilbage til et Østrig i 1930’erne, hvor fremtidens helvede begynder at slikke sine sataniske hagekorsflammer op mod menneskenes jord.

Maria Lazar: Mirakel Spektakel | Roman oversat fra tysk efter ‘Die Eingeborenen von Maria Blut’ | Oversætter: Ann-Claire Olsen| Forlag: KLARA W.

af Elsebeth Strange

En usædvanlig roman fra 1935 af Maria Lazar (1895-1948). Med jødiske rødder og vokset op i Wien under og efter 1. verdenskrig skriver Lazar på sine erfaringer, som bliver givet digterisk udtryk.

Forfatteren tager os med til et lille provinssamfund, Maria Blut, et østrigsk Lourdes. Byen lever i transit mellem mindet om Kejsertidens svundne storhed og nervøse forudanelser om, hvad den nære fremtid rummer.

Læseren præsenteres i korte glimt for bogens personer. Lægen Lohmann, kommunist, der ved et tilfælde er havnet i det lille samfund. Pater Lambert, gennem en årrække øverste myndighed i Valfartskirken, har ikke røgtet sit kald. Læseren møder den unge Vinzenz, der tidligere som kordreng har forløbet sig, og som nu forsøger en rehabilitering i en vågnende politisk bevidsthed. Jøden Meyer-Löw, byens advokat ser som den eneste, hvor det bærer hen.

Mange mange flere personer danner dette puslespil – et væv af familieforhold og forbindelser, der efterhånden bliver tydelige for læseren i den collageagtige og fragmenterede tekst, der limes sammen af sladder og rygter, anelser og fordømmelser.

Stemningen i det opløste kejserrige er anspændt. Fattigdommen har længe vist sit grimme ansigt. Kommunister er forhadte, nazisterne og hagekors bliver stadig mere tilstedeværende. Den nye abbed efter Pater Lambert forsøger at hævde sin autoritet. Børnene svigtes og søger ud i ekstremer i overdrevet fromhed. Kun den livskloge advokat, jøden Meyer-Löw ser den tiltagende radikalisering.

At henlægge romanens handling til et valfartssted indikerer vel, at stedet i sig rummer håb og forventning – håb om forandring.  – Og det er vel, hvad alle venter på.

Som læser er man undertiden i tvivl om, hvem der taler – eller er det mon forfatterens kommentar?

Den flagrende abrupte tekst bidrager til den urolige og nervøse stemning. 

Tidens økonomiske krise og den politisk ustabile situation tilkendegiver en almen afstumpethed og forråethed. Alle ønsker en forandring, men magter den ikke. Man venter på et mirakel.

Maria Lazar formår med sin tekst at formidle en atmosfære af sitrende nervøsitet og usikkerhed i et tumultarisk Østrig i 30’erne.

En absolut væsentlig og læseværdig roman fra mellemkrigstiden, der fortjener at få en større læserskare.

Den danske oversættelse er forbilledlig smidig og lydefri.

Maria Lazar emigrerede i 1933 til Danmark, hvor hun i en periode boede på Thurø hos veninden Karin Michaëlis og Bertolt Brecht

Persondatapolitik

Kontaktoplysninger:
SOS Racisme, Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, 2000 København N
Tlf. 42331968,
Mail: sos@sosracisme.dk, Formand: jette@sosracisme.dk
Website: www.sosracisme.dk,
CVR: 29070601
Persondatapolitik for foreningen SOS Racisme.

SOS Racisme tager beskyttelsen af menneskerettigheder meget alvorligt, så det er naturligt, at persondata i foreningen skal beskyttes. Vi har derfor vedtaget denne persondatapolitik, hvor du kan finde information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Personoplysninger er alle slags oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til dig som privatperson. De personoplysninger, som SOS Racisme registrerer om dig, er navn, adresse, telefon og e-mailadresse og kontingentbetalinger.

SOS Racisme er dataansvarlig. Foreningens databehandlere er formand, næstformand og kasserer. Disse er valgt for et år ad gangen og sikrer, at behandling og beskyttelse af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Videregivelse af personoplysninger
Som hovedregel deles persondata ikke med tredjepart. Det kunne eventuelt være samarbejdspartnere, som modtager personoplysninger til behandling på vegne af SOS Racisme.

Hvis vi finder behov for dette, vil vi spørge om din tilladelse.

Behandling af personoplysninger – Formålet
Ved behandling af personoplysninger forstås enhver aktivitet, som involverer brug af personoplysninger.

Personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål. Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i nødvendigt omfang, men altid med et bestemt formål. Personer, vi registrerer, er enten
medlemmer eller bidragydere.

Formålet med behandling af dine personoplysninger er afgørende for, hvilke personlige oplysninger
vi indsamler. Herunder kan du læse, i hvilke situationer vi typisk anmoder om dine

personoplysninger, og hvilke typer personoplysninger vi indsamler.

• Oprettelse af medlemskab eller eventuelt tilmelding til foreningens arrangementer. Her beder vi
om dit navn og kontaktoplysninger (adresse, telefon, mail).
• Personoplysninger ved generelle henvendelser og vejledning. Hvis et medlem kontakter os i
forbindelse med vejledning eller generelle henvendelser, vil vi bede dig oplyse dit navn og evt.
medlemsnummer.
• Udsendelse af Tidsskriftet SOS Racisme. Ved udsendelse af tidsskriftet benyttes oplysninger om
dit navn og postadresse.
• Brug af hjemmesiden www.sosracisme.dk.

Kontrol og opdatering af personoplysninger
Vi kontrollerer løbende, at de personoplysninger, vi behandler og opbevarer om dig er korrekte. Du kan imidlertid hjælpe os med dette ved at meddele os eventuelle ændringer til dine personoplysninger, fx ændring af navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Du kan kontakte os via
ovennævnte kontaktoplysninger. Databehandlerne kan søge i åbne kilder (fx vejvisere), hvis der konstateres fejl i registrerede personoplysninger.
Sletning af personoplysninger Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for os at have. Tidsperioden
for opbevaring afhænger således af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaring.

• Foreningen sletter ikke personoplysninger på aktive medlemmer. Formålet med dette er at sikre, at
vi har overblik over medlemskaber.
• Personoplysninger på medlemmer slettes straks ved udmeldelse af foreningen. Personoplysninger på aktive medlemmer om kontingentbetaling opbevares i fem år, ligesom data om kontingentbetaling indgår i foreningens regnskaber i fem år. Disse slettefrister følger
bogføringslovens regler.
• I tilfælde af, at der pågår en tvist med et medlem eller samarbejdspart, så opbevares alle relevante personoplysninger, indtil den pågældende tvist er endeligt afsluttet eller bilagt.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder. Det er ret til indsigt, til berigtigelse, til sletning og til indsigelse jf. lovgivning om behandling af persondata. Hvis du fx. ønsker at gøre brug af disse rettigheder, bedes du kontakte formanden for SOS Racisme via ovennævnte kontaktoplysninger.

Adgang til dine personoplysninger
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig, med hvilket formål vi behandler disse, og hvor længe vi opbevarer dine oplysninger. Derudover har du ret til at få oplyst, hvilke aktører dine personoplysninger eventuelt videregives til.

Ændring og sletning af dine oplysninger
Du har ret til at få rettet dine oplysningerne, hvis de oplysninger, vi har registreret om dig, ikke er korrekte. Ved henvendelse om dette beder vi dig oplyse, hvilke oplysninger der er ukorrekte, og hvordan vi kan rette dem. Hvis du ikke længere giver dit samtykke til behandling af dine oplysninger, sletter vi de oplysninger i det omfang, vi kan. Der kan være forhold som medfører, at vi ikke kan slette alle dine data, fx oplysninger, der indgår i regnskabet, som opbevares i op til 5 år.

Indsigelse og klage
Du har ret til at gøre indsigelse mod den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan indsende en indsigelse til formanden for SOS Racisme jf. ovenstående kontaktoplysninger.

Du har også mulighed for at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. tlf. 3319 3218, dt@datatilsynet.dk.

Ændring af persondatapolitik
SOS Racisme forbeholder sig ret til at opdatere og ændre ovenstående privatlivspolitik. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på hjemmesiden sos@sosracisme.dk, hvor dato for seneste opdatering vil være angivet. Ved væsentlige ændringer gør vi opmærksom på dette gennem en
synlig besked på foreningens hjemmeside og/eller i udsendte nyhedsbreve.

Vedtaget maj 2018, revideret 29. august 2018