𝐀syl-lotteriet

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Print Friendly, PDF & Email

UdlÊndingestyrelsen oplyser ligefrem ved indkaldelse til samtale, at formÄlet er at prÞve, om der er mulighed for at inddrage opholdstilladelsen. Sagsbehandlerens succeskriterie er dermed ikke korrekt sagsbehandling og retssikkerhed, men inddragelse!

NĂ„r en asylsĂžger er kommet til Danmark, bliver der gennemfĂžrt et interview. Her skal man afdĂŠkke asylmotivet. Det er ofte daglange samtaler.

AsylsĂžger er ofte nervĂžs og ved ikke, om de, der udspĂžrger, har torturceller i kĂŠlderen, eller om de samarbejder med Assad.

Sagsbehandleren styrer samtalen og bestemmer, hvilke spÞrgsmÄl der skal stilles.

AsylsÞger fÄr mulighed for at tilfÞje oplysninger. Herefter udskrives et samtalereferat, som er en koncentreret skriftlig udgave af den lange samtale.

AsylsĂžger forventes straks at protestere over evt. fejl eller mangler og skal derefter underskrive.

Der er mange eksempler pÄ, at denne procedure gÄr helt galt.

Der kan nemt ske misforstÄelser i tolkningen, der f.eks. fÄr den betydning, at sagsbehandleren ikke stiller de afgÞrende uddybende spÞrgsmÄl. NÄr man en hel dag forklarer alverdens detaljer om hele sit liv, vil der altid vÊre mange udeladelser, men asylsÞger ved ikke hvilke oplysninger, der er vigtige, og er derfor ikke i stand til at tilfÞje mangler til samtalen. Det kan nemt blive fatalt.

Praksis er nemlig at – nĂ„r man ved senere sagsbehandling og samtaler fĂ„r opklaret sĂ„danne manglende oplysninger og fejl, medfĂžrer det automatisk, at asylsĂžger anses for “utrovĂŠrdig”, eller man mener, at asylsĂžger “udbygger sin forklaring”.

ALT kan bruges, som sagsbehandleren Þnsker, og i praksis kan man oftest fÄ prÊcis det resultat, man Þnsker.

Derfor er det sÊrlig problematisk, at der for tiden afvikles et rent politisk projekt, der gÄr ud pÄ at inddrage opholdstilladelser for flest mulige syrere.

UdlÊndingestyrelsen oplyser ligefrem ved indkaldelse til samtale, at formÄlet er at prÞve, om der er mulighed for at inddrage opholdstilladelsen. Sagsbehandlerens succeskriterie er dermed ikke korrekt sagsbehandling og retssikkerhed, men inddragelse!

Mange danskere, der har syriske venner, kender historier om uretfÊrdige afgÞrelser med misforstÄelser og afvisninger af vigtige oplysninger, som tilfÊldigvis ikke blev nÊvnt i den allerfÞrste samtale.

Alle, der har med afhĂžring af vidner at gĂžre, ved, at sĂ„dan et samtalereferat langt fra er “eksakt videnskab”. SpĂžrg nogle professionelle dommere og advokater!  Dermed bliver asylbehandlingen til et asyl-lotteri, og udfaldet afhĂŠngig af sagsbehandleren.

Og hvis sagen ankes, ser man det samme i FlygtningenĂŠvnet, hvor nĂŠrmest identiske problemstillinger mĂždes med afgĂžrelser, der helt uforudsigeligt kan pege begge veje.

Nogle gange er det sket, at folk, der sidder i udrejsecenter, lykkes med at fĂ„ genoptaget deres sager og fĂ„r omstĂždt afvisningen. Det kunne man udlĂŠgge som at “systemet virker” – men hvad med alle dem der ikke fĂ„r sagen genoptaget? – systemet fejlede jo i fĂžrste omgang!

I det politiske system, regnes asylafgÞrelser som korrekte: Der er foretaget en grundig sagsbehandling, og man handler rutinemÊssigt i forhold til afgÞrelserne uden at eje tvivlens nÄdegave.

I det virkelige liv sejler systemet. Alverdens subjektive parametre fÄr indflydelse pÄ afgÞrelserne. Retssikkerheden er ikke god nok!

Persondatapolitik

Kontaktoplysninger:
SOS Racisme, Verdenskulturcentret, NÞrre Allé 7, 2000 KÞbenhavn N
Tlf. 42331968,
Mail: sos@sosracisme.dk, Formand: jette@sosracisme.dk
Website: www.sosracisme.dk,
CVR: 29070601
Persondatapolitik for foreningen SOS Racisme.

SOS Racisme tager beskyttelsen af menneskerettigheder meget alvorligt, sÄ det er naturligt, at persondata i foreningen skal beskyttes. Vi har derfor vedtaget denne persondatapolitik, hvor du kan finde information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Personoplysninger er alle slags oplysninger, der direkte eller indirekte kan henfĂžres til dig som privatperson. De personoplysninger, som SOS Racisme registrerer om dig, er navn, adresse, telefon og e-mailadresse og kontingentbetalinger.

SOS Racisme er dataansvarlig. Foreningens databehandlere er formand, nĂŠstformand og kasserer. Disse er valgt for et Ă„r ad gangen og sikrer, at behandling og beskyttelse af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gĂŠldende lovgivning.

Videregivelse af personoplysninger
Som hovedregel deles persondata ikke med tredjepart. Det kunne eventuelt vÊre samarbejdspartnere, som modtager personoplysninger til behandling pÄ vegne af SOS Racisme.

Hvis vi finder behov for dette, vil vi spĂžrge om din tilladelse.

Behandling af personoplysninger – FormĂ„let
Ved behandling af personoplysninger forstÄs enhver aktivitet, som involverer brug af personoplysninger.

Personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formÄl og mÄ ikke viderebehandles pÄ en mÄde, der er uforenelig med disse formÄl. Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i nÞdvendigt omfang, men altid med et bestemt formÄl. Personer, vi registrerer, er enten
medlemmer eller bidragydere.

FormÄlet med behandling af dine personoplysninger er afgÞrende for, hvilke personlige oplysninger
vi indsamler. Herunder kan du lĂŠse, i hvilke situationer vi typisk anmoder om dine

personoplysninger, og hvilke typer personoplysninger vi indsamler.

‱ Oprettelse af medlemskab eller eventuelt tilmelding til foreningens arrangementer. Her beder vi
om dit navn og kontaktoplysninger (adresse, telefon, mail).
‱ Personoplysninger ved generelle henvendelser og vejledning. Hvis et medlem kontakter os i
forbindelse med vejledning eller generelle henvendelser, vil vi bede dig oplyse dit navn og evt.
medlemsnummer.
‱ Udsendelse af Tidsskriftet SOS Racisme. Ved udsendelse af tidsskriftet benyttes oplysninger om
dit navn og postadresse.
‱ Brug af hjemmesiden www.sosracisme.dk.

Kontrol og opdatering af personoplysninger
Vi kontrollerer lĂžbende, at de personoplysninger, vi behandler og opbevarer om dig er korrekte. Du kan imidlertid hjĂŠlpe os med dette ved at meddele os eventuelle ĂŠndringer til dine personoplysninger, fx ĂŠndring af navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Du kan kontakte os via
ovennĂŠvnte kontaktoplysninger. Databehandlerne kan sĂžge i Ă„bne kilder (fx vejvisere), hvis der konstateres fejl i registrerede personoplysninger.
Sletning af personoplysninger Vi sletter dine personoplysninger, nÄr de ikke lÊngere er nÞdvendige for os at have. Tidsperioden
for opbevaring afhÊnger sÄledes af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaring.

‱ Foreningen sletter ikke personoplysninger pĂ„ aktive medlemmer. FormĂ„let med dette er at sikre, at
vi har overblik over medlemskaber.
‱ Personoplysninger pĂ„ medlemmer slettes straks ved udmeldelse af foreningen. Personoplysninger pĂ„ aktive medlemmer om kontingentbetaling opbevares i fem Ă„r, ligesom data om kontingentbetaling indgĂ„r i foreningens regnskaber i fem Ă„r. Disse slettefrister fĂžlger
bogfĂžringslovens regler.
‱ I tilfĂŠlde af, at der pĂ„gĂ„r en tvist med et medlem eller samarbejdspart, sĂ„ opbevares alle relevante personoplysninger, indtil den pĂ„gĂŠldende tvist er endeligt afsluttet eller bilagt.

Dine rettigheder
Du har en rĂŠkke rettigheder. Det er ret til indsigt, til berigtigelse, til sletning og til indsigelse jf. lovgivning om behandling af persondata. Hvis du fx. Ăžnsker at gĂžre brug af disse rettigheder, bedes du kontakte formanden for SOS Racisme via ovennĂŠvnte kontaktoplysninger.

Adgang til dine personoplysninger
Du har ret til at fÄ oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig, med hvilket formÄl vi behandler disse, og hvor lÊnge vi opbevarer dine oplysninger. Derudover har du ret til at fÄ oplyst, hvilke aktÞrer dine personoplysninger eventuelt videregives til.

Ændring og sletning af dine oplysninger
Du har ret til at fÄ rettet dine oplysningerne, hvis de oplysninger, vi har registreret om dig, ikke er korrekte. Ved henvendelse om dette beder vi dig oplyse, hvilke oplysninger der er ukorrekte, og hvordan vi kan rette dem. Hvis du ikke lÊngere giver dit samtykke til behandling af dine oplysninger, sletter vi de oplysninger i det omfang, vi kan. Der kan vÊre forhold som medfÞrer, at vi ikke kan slette alle dine data, fx oplysninger, der indgÄr i regnskabet, som opbevares i op til 5 Är.

Indsigelse og klage
Du har ret til at gÞre indsigelse mod den mÄde, vi behandler dine personoplysninger pÄ. Du kan indsende en indsigelse til formanden for SOS Racisme jf. ovenstÄende kontaktoplysninger.

Du har ogsÄ mulighed for at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 KĂžbenhavn K. tlf. 3319 3218, dt@datatilsynet.dk.

Ændring af persondatapolitik
SOS Racisme forbeholder sig ret til at opdatere og Êndre ovenstÄende privatlivspolitik. Eventuelle Êndringer vil blive offentliggjort pÄ hjemmesiden sos@sosracisme.dk, hvor dato for seneste opdatering vil vÊre angivet. Ved vÊsentlige Êndringer gÞr vi opmÊrksom pÄ dette gennem en
synlig besked pÄ foreningens hjemmeside og/eller i udsendte nyhedsbreve.

Vedtaget maj 2018, revideret 29. august 2018