Statsministertale d. 6. juni 2023

Du kan gøre en forskel

Bliv frivillig

Vil du være med til at gøre en forskel i kampen mod racisme? Så hvorfor ikke blive frivillig for SOS Racisme? Som frivillig har du mulighed for at hjælpe med vores arrangementer og andre spændende projekter, der er med til at skabe en mere inkluderende og mangfoldig Danmark. Vi søger altid efter engagerede personer, der ønsker at gøre en forskel og støtte vores mission om at bekæmpe racisme og diskrimination i samfundet
Er du klar? klik her!

Naja Lyberth

Naja Lyberths tale til statsminister Mette Frederiksen under dennes besøg i Nuuk, juni 2023.

Kære statsminister Mette Frederiksen

Jeg vil holde en tale for dig som aktivist, som overlever og som talskvinde for de mange Grønlandske kvinder, der har været offer for regeringens spiralkampagne fra 60’erne til i starten af 90’erne. Spiralkampagnen ramte voksne kvinder og piger helt ned til 12-årsalderen. Vi fik ikke at vide, hvad der skete. Det hele foregik uden informeret samtykke.

Som du bemærker, starter vi denne fredelige demonstration med, at Anda Poulsen har trommedans, for trommedans er vores oprindelige konfliktløsning imellem stridende parter. Han startede vores møde med dig, og du skal forestille dig, at hans trommedans er udtryk for vores LIGEVÆRDIGHEDSKAMP i forhold til regeringen.

At give livet videre – at have både mor og far

Vi vil anerkendes for de brud på Menneskerettighederne og for lovbrud som regeringen har udsat os for. Regeringen har nemlig også indført begrebet ’juridisk faderløs’ og mishandlet os, der var med i spiralkampagnen.

Siden det blev offentligt, at vi var tusinder af grønlandske kvinder, der har været udsat for den ulovlige spiralkampagne, har jeg så gerne villet nå dig som talskvinde for mine medsøstre, fordi jeg ville sikre mig på vegne af mine medsøstre, at I meget hurtigt sender et signal til os, at I er en bedre regering med hjerte på rette sted. Det havde den daværende regering slet ikke.

Nu har jeg endelig en chance for at tale til dig. Den chance er jeg så glad for, og jeg forventer, at du lytter rigtig godt til mig, og til hvad jeg har at sige på vegne af mine medsøstre, for talen bliver lang.

Kære Statsminister Mette Frederiksen.

Jeg vil tale til dig
fra KVINDE til KVINDE og til dig som vores statsminister indenfor rigsfællesskabet. Fordi du har en livmoder
som vi kvinder og piger, der var udsat for spiralkampagnen uden vores samtykke, og jeg ved at du ved, hvor
hellig vores livmoder er. Det er jo den som skal give liv
til næste generation. Og fordi jeg ved, at du havde hjertet med i din politik, da du var den første statsminister,
der har givet Eksperimentbørn en officiel undskyldning
for den daværende regerings brud på Menneskerettighederne.

Folkedrab

Vi er i dag grønlandske kvinder, født i 40’erne, 50’erne, 60’erne og 70’erne, der har været ”fejet ind under gulvtæppet” i flere årtier, for nu at bruge Poul Schlüters gulvtæppetale fra 1989. Den ældste af os, jeg personligt har talt med i lørdags, som var en del af spiralkampagnen fylder 80 år næste år.

Vi kom for alvor først frem fra gulvtæppet i maj 2022 og fandt først da ud af, at vi var tusinder af kvinder, der var udsat for spiralkampagnen. Det var ikke let at være medårsag til at blotlægge, hvad der ligger under gulvtæppet i maj 2022, fordi jeg følte et kæmpe ansvar for, at det fortrængte spiraltraume hos mine medsøstre pludselig fra den ene dag til den anden ville dukke op i deres bevidsthed, især hos de kvinder, der først nu finder ud af, hvorfor de ikke kunne blive gravide.

Da det hele kom frem, følte jeg det som om, jeg var en del af en kæmpe tsunamireaktion, jeg selv forrest i tsunamien, og den kæmpbølge bag ved mig var de ramte kvinder, og resten var den grønlandske befolkning og grønlandske politikere. En hel befolkning reagerede med chokreaktion.

Behov for akut hjælp

Som psykolog og traumeterapeut, ved jeg, at hvis kvinderne ikke meget hurtigt får akut hjælp, vil der være mange kvinder, der får det rigtig dårligt i lang tid, og vil få flashbacks til den tid, de har brugt mange kræfter på at fortrænge og glemme.

Jeg vidste at mine medsøstre vil være tilbage i den fortrængte tid, og være tilbage til en følelse af at være 100 pct. ubeskyttet af lægen, der repræsenterede regeringen. Jeg vidste, at påmindelsen ville være re-traumatiserende, at man er tilbage i en chokerende og traumatiserende oplevelse ved påmindelsen om skader i livmoderen, æggestokke, graviditeter udenfor livmoderen mv. på grund af spiralen.

At være tilbage til en tid, hvor man følte sig sårbar som et ”lam”, der blev udsat for ”ulveangreb”- fejet ind under under gulvtæppet, som ingen rigtig vidste noget om. Mange af os, føler det som tortur-lignende oplevelser, vi i stilhed sloges med i årtier. Fordi det var regeringen, der var ansvarlig for spiralkampagnen, kom mistilliden til regeringen også, da det hele kom frem sidste år.

Det havde været vigtigt for mig med hurtig reaktion fra regeringen, så kvinderne og den grønlandske befolkning kan skelne imellem politikken i datidens regering og den regering vi har nu, der respekterer menneskerettighederne i højere grad. Derfor havde jeg ønsket, at der kom nogen reaktion fra regeringen og især fra dig, Statsminister Mette Frederiksen, som kunne forsikre os, os der blev kastet tilbage i traumet, at I sender et signal om, at I er en bedre regering end regeringen dengang, som ikke havde hjertet med og menneskeretten med, fordi når man er kastet tilbage i traumet, kommer følelsen af at man er 100 pct. ubeskyttet og tilbage i nederlaget over, at vores nervesystem måtte underkaste sig den magt, som lægen/regeringen repræsenterede.

Den grønlandske regering kom os til undsætning og hjalp kvinderne, der blev kastet tilbage i traumet med meget hurtig mulighed for psykologhjælp for dem, der bor i Grønland.

Vores medsøstre i Danmark?

Vi kæmper stadig for, at vores medsøstre, der bor i Danmark, får den samme direkte psykologhjælp i Danmark. Indtil videre er det ikke lykkedes trods vores ihærdige forsøg på, at de kan få den hjælp de har brug for. Det synes jeg ikke er okay for mine medsøstre, der i dag bor i Danmark.

Derfor appellerer jeg stadig til regeringen om, at I skal se at sørge for den direkte psykologhjælp, som mine medsøstre i Danmark i dag har så stærkt brug for. Vis dem, at I er en bedre regering, end daværende regering.

Appel til den naturlige empati

Kære Statsminister

Du ved som kvinde, at vores livmoder er det mest hellige indre organ, vores mest private og allerhelligste indre organ, som skal sikre den næste generation, så samfundet og livet kan fortsætte i fremtiden. Vel vidende, at lægerne allerede i 60’erne vidste, at den første spiraltype Lippes Loop, var skadelig for piger og kvinder, der ikke har født, brugte daværende regering alligevel den som slags ”skydevåben” i forhold til at bringe befolkningstallet ned. Det var ikke okay for os.

Overgrebets brutalitet

Den første type spiral, var så stor, at den gjorde permanente skader for mange af os, både psykisk og fysisk. Jeg følte den i min egen krop som 13-14-årig som jomfru. Det føltes som et torturlignende overgreb. Forestil dig en pigekrop, der endnu ikke var udvokset i livmoderen: først at få opsat gynækolog- metalredskaber, der var større end et mandligt organ. De føltes som knive inden i, der tog min mødom, og dernæst at få sat spiralen ind i livmoderen, der var større end min livmoder. Hvorfor mon det føltes som tortur for mange af os?

Det føles som om vores livmoder og kroppe blev koloniseret, og vi er nu i gang med at afkolonisere vores kroppe, ved at stå her og sige noget til dig fuldt offentligt foran dig via denne demonstration.

I vores fb-book-gruppe ved vi, at jo yngre pigerne var, jo flere fysiske skader var der, jo større risiko for sterilitet medførte spiralen. ¼ af vores nuværende 152 medlemmer i facebook-gruppen er blevet sterile af spiralen.

Jeg anklager

Kære Statsminister Mette Frederiksen

Vi har brug for en anerkendelse fra regeringen af det vi har været udsat for, så vi kan komme videre. At I indrømmer, at den daværende regeringspolitik har handlet med torturlignende uret mod os, og handlet ulovligt i forhold til den lov, politikerne selv har lavet. Det skylder I os kvinder, så vi kan komme videre. De ældste af os er nu omkring 80 år, og lad dem ikke vente så længe.

Min politiske kamp

Det her er blevet en politisk kamp for mig som talskvinde for de andre kvinder i spiralgruppen, en LIGEVÆRDIGHEDSKAMP, som det også er for De juridisk Faderløse, som vi nu står sammen med her i demonstrationen. Vi var ikke blevet behandlet ligeværdigt i forhold til borgere i Danmark, og dette til trods, at vi blev en såkaldt ligestillet del af rigsfællesskabet fra 1953, da den officielle kolonitid ophørte. Det føles som om, at vi først for alvor blev u-ligestillet i forhold til resten af rigsfællesskabet med hensyn til menneskeret efter 1953. Sådan føler jeg det i min krop. Gruppen af de Juridisk Faderløse kæmper også en LIGEVÆRDIGHEDSKAMP, som det også gælder for mange andre grupper i samfundet, der er blevet behandlet u-lige efter 1953, folk, der er blevet tvangsforflyttet fra mindre bosteder til byer, ligesom vi er vidner til at vores grønlandske politikere ikke reelt har haft indflydelse på samfundsudviklingen før og efter koloniforholdets ophør i 1953.


I december 2021 blev den grønlandske trommedans optaget på UNESCO’s fortegnelse over immateriel verdenskulturarv. Den grønlandske trommedans er bevaret som en levende tradition, og har som gengivet af Naja Lyberth haft betydning som en måde at løse stridigheder på…


Ret til egen krop gælder for enhver

For os kvinder, der var udsat for spiralkampagnen, er det en kamp at få en indre følelse af, at vi får magten over vores krop, som blev taget fra os via spiralkampagnen, tilbage. Den rettighed at vi KAN få børn, som er indbefattet som menneskeretlig lov, NÅR vi ønsker det samt at vi KAN stifte familie, NÅR vi ønsker det. At vi har ret til at få børn, børnebørn og oldebørn, blev taget fra os for mange af os, der er blevet sterile af spiralkampagnen. Alt det, som er med i den menneskerettighed, som er indbefattet i regeringens lovgivning. Hvordan tror du, kvinderne og deres ægtefæller som ikke har kunnet få børn, børnebørn og oldebørn, har det, at de dagligt bliver påmindt om den situation, når de ser på, at mennesker i deres netværk er rige på afkom, mens de sidder alene tilbage i deres høje alder?

Nytter det?

Hvorfor er det så overhovedet nødvendigt med LIGEVÆRDIGHEDSKAMP, når man ikke kan lave om på fortiden? Som vi hører hele tiden en del sige – kom videre fra offerrollen, bliver der ofte sagt. Vi har denne her LIGEVÆRDIGHEDSKAMP, fordi det HJÆLPER os i forhold til at komme videre og sige fra højt og tydeligt f.eks. via denne demonstration.

Det skal nytte

Da vores medfødte KAMP-refleks som var blevet deaktiveret, og som har måttet underkaste sig lægens/regeringens magtanvendelse, kan blive AKTIVERET igen på en sund måde, så vi får vores egen EMPOWERMENT tilbage, ligesom vores forfædre havde for at overleve i ydre arktiske vilkår. Vi skal have en lidt ANDEN EMPOWERMENT i dag end vores forfædre, som vi skal bruge i forhold til at overleve i det helt nye moderne samfund, som vores forfædre ikke har oplevet før, nemlig at have evnen til både at være individ og kollektivistisk samtidig i det moderne samfund og samtidig bevare vores spiritualitet, som var en af vores samfunds værdier. Vi kan ikke være danskere indeni, da vi er en anden kultur og har et helt andet sprog og intelligens, der var tilpasset vores tidligere levevilkår.

Empowerment

Vi SKAL være GRØNLAND på vores egne præmisser, men samtidig LIGEVÆRDIGE indenfor Rigsfællesskabet, så længe vi hører under Danmark.

Kære Statsminister Mette Frederiksen.

Jeg skal til at slutte. Vis os, at I har hjertet med og menneskeretten med. Anerkend os og erkend, at den daværende regering gjorde uret mod os, når vi om nogle måneder sender et krav til regeringen via vores Advokater, da vi ikke længere KAN vente på udredningen af hensyn til vores ældste, der er oppe omkring 80 år i dag.

1 minuts stilhed

Inden jeg slutter, skal vi have 1 minuts stilhed. Det er med det formål, at vi får fælles indre heling, mens vi holder hinandens hånd, for den sorg og smerte vi har måttet bære inden i, både i forhold til de juridisk faderløse og for os kvinder, der har været udsat for spiralkampagnen.

Bagefter vil vi give ordet til Statsministeren og til Naalakkersuisut, hvis de ønsker at sige noget.

Massakkut 1 minutsi tamatta nipaalisiimaagutigiissaagut tasioqatigigiilluta qamani aliasuutigisimasagut anniaatigisimasagut