Luk udrejsecentrene og Ellebæk nu!

Du kan gøre en forskel

Bliv frivillig

Vil du være med til at gøre en forskel i kampen mod racisme? Så hvorfor ikke blive frivillig for SOS Racisme? Som frivillig har du mulighed for at hjælpe med vores arrangementer og andre spændende projekter, der er med til at skabe en mere inkluderende og mangfoldig Danmark. Vi søger altid efter engagerede personer, der ønsker at gøre en forskel og støtte vores mission om at bekæmpe racisme og diskrimination i samfundet
Er du klar? klik her!

Anne Nielsen — SOS Racisme, Danmark

Bearbejdet tale ved Kærshovedgård 25. juni 2023

Tak fordi jeg må tale her ved Kærshovedgård på vegne af SOS Racisme.

Nogle gange siger billeder mere end ord, derfor håber jeg sådan, at tegneseriebogen med de fine tegninger og fortællinger om beboernes virkelighed, liv og tanker her fra Kærshovedgård, snart bliver udgivet! Og at den kommer ud med et brag, som når helt ind i folks hjerter! For de fleste i Danmark ved intet om udrejsecentrene: omgivelser, regler, pligter, straffe, og hvem der bor der!

Det billede, jeg selv har af udrejsecentre, der passer bedst, er en gravsten, hvor der står:

”En gravplads for menneskerettigheder” ELLEBÆK — KÆRSHOVEDGÅRD — SJÆLSMARK

Udrejsecentrene må lukkes nu! De overtræder menneskerettighederne, og der er ingen retssikerhed for beboerne!

De umuliggør et værdigt, retfærdigt og socialt liv; det som menneskerettighederne netop skulle beskytte. De giver ingen mening! I stedet kriminaliserer de beboerne med lange fængselsstraffe, de producerer psykiske lidelser hos beboerne, de koster samfundet dyrt, de lader hånt om menneskerettighedskonventionerne, og underminerer det danske retsvæsen og tilliden til det.

Otte grunde til at lukke uderejsecentrene nu

I SOS Racisme har vi i 2023 kontaktet retsordførere og udlændingeordførere i oppositionspartierne – på midten og til venstre for regeringen – og Frie Grønne og Kristendemokraterne, – om problemerne med udrejsecentrene og Ellebæk. Især om pligterne i udrejsecentrene og de lange straffe. Vi har nævnt otte gode grunde til at lukke centrene og Ellebæk straks. Vi fik nogle positive eller forstående svar fra nogle partier, mens andre ikke har svaret. Mange kan godt se, at det er ondsindet og uretfærdigt og helt galt! Men ingen af ordførerne har for alvor gjort noget ved sagen, eller vendt tilbage til os om det. Så vi vil rykke igen og kontakte flere af ordførerne.

Vi har også luftet det i Asylnetværket, som er et netværk af organisationer, der arbejder med asylansøgere og flygtninge for at få flere med. Jeg håber virkelig, at Tegneseriebogen om Kærshovedgård snart udkommer, og at den vil gøre en forskel i debatten!

Otte grundetil at lukke udrejsecentrene og Ellebæk nu:

  1. Retssikkerheden og menneskerettighederne knægtes.
  2. Det giver ingen mening at have udrejsecentre. Folk bør have ret til at bo, arbejde og uddanne sig udenfor centrene. Pligterne og straffene er meningsløse og skal afskaffes.
  3. Ophold på udrejsecentrene fremkalder psykisk og fysisk sygdom og nedbrydning. Psykiatrien i Region Midt mangler pladser, Røde Kors mangler ressourcer og fagkundskab. Behandlingen sker kun efter NUS: den skal være nødvendig, uopsættelig eller smertelindrende.
  4. Udrejsecentre øger risikoen for kriminalisering og stof- og alkoholmisbrug.
  5. Udrejsecentre øger risikoen for radikalisering.
  6. Udrejsecentrene og Ellebæk er dyre for Danmark og for de mennesker, det ødelægger.
  7. De lange straffe for overtrædelser af meningsløse pligter koster dyrt og øger ventetid på efterforskning, retssager og strafafsoninger.
  8. Naboerne til Kærshovedgård vil gerne være fri for det.

Udrejsecentre virker ikke efter hensigten

Folk kan bo der i årevis, selv om de aldrig kan sendes ud! Nogle er statsløse, og har intet land, der vil modtage dem, eller deres børn født i Danmark! Mange skulle aldrig have været udvist, og nogle får da også deres sag genoptaget og får til sidst asyl i Danmark. Men efter at have spildt mange år af deres liv i centrene, og efter at være blevet psykisk nedbrudt af opholdet dér. Og efter at deres familier også er blevet syge af det!

Andre beboere flygter fra Danmark til lande, der har større respekt for menneskerettighederne end Danmark har; og nogle får også asyl i andre lande. Men inden for Schengen-området kan de oftest kun gøre det, efter at de har været gået ”under jorden” en længere periode, så de ikke risikerer at blive tilbagesendt til Danmark efter Dublin-konventionen. Eller – de skal forsøge at rejse uden for Schengen-området; men det er alt sammen svært.

Udrejsecentre motiverer ikke folk til at rejse tilbage. Reelt ved vi ikke, ”hvor vi har dem!”

Danmark har klaret sig uden udrejsecentre indtil 2015, hvor man indrettede Sjælsmark til udrejsecenter. Siden Kærshovedgård fra slutningen af 2016, siden 2020 også Avnstrup for udviste børnefamilier. Udrejsecentrene blev dannet for at få udviste udlændinge til hurtigst muligt at rejse ud af Danmark, som en såkaldt motivationsfremmende foranstaltning; men officielt begrundede man udrejsecentrene og opholds-, melde-, og underretningspligten med, at man skal vide, hvor udlændingene er, hvis der pludselig er chance for at sende dem ud af landet.

På et åbent samråd i UUI kunne den daværende udlændingeminister ikke finde noget eksempel på, at udsendelser havde været hindret af, at folk ikke havde opholdt sig på et center om natten.

Centrene løste altså ikke et problem, men de har derimod skabt en masse problemer: først og fremmest for de mennesker, der er tvunget til at bo der i årevis. De fleste, der har forladt udrejsecentrene, er ikke udsendt til hjemlandet ved udlændingemyndighedernes eller politiets mellemkomst. De er selv flygtet til udlandet eller gået under jorden i Danmark, hvorefter myndighederne ikke ved, hvor de er. Eller de sidder i fængsel for pligtforsømmelser, eller deres sag er genoptaget med eller uden asyl til følge. Efter Hjemrejsestyrelsen blev dannet, har den udsendt flere, men det har typisk været ledsagede eller påsete udsendelser, dvs. under fuld eller delvis tvang. Formålet var ellers ifølge Mattias Tesfaye, daværende udlændingeminister, at flere skulle udrejse frivilligt.

Her præsenteres kunstnergruppen „Små Broer”s bog med tegneserier fra Kærshovedgård, der fortæller nogle af beboernes historier; se også omtalen i afsnittet ,Siden sidst’ side 4

”Tålt ophold skal være så utåleligt som muligt”

Den tidligere udlændingeminister, Inger Støjberg, der i sin tid indførte centrene, har udtalt, at ”Tålt ophold skal være så utåleligt som muligt”. Selv har hun nyligt afsonet en fængselsdom på to måneder i hjemmet i fodlænke under anderledes tålelige omstændigheder. Men — det er desværre, som om at hendes ord: ”så utåleligt som muligt” har ramt — som en glassplint ind i hjertet — hos flere Folketingsmedlemmer og ansatte i Udlændingeministeriet, Udlændingestyrelsen, Hjemrejsestyrelsen, Politiet, Anklagemyndigheden, Domstolene og Kriminalforsorgen. På et åbent samråd har jeg hørt hende sige: at det drejer sig om ”krigsforbrydere” og ”kriminelle”, som har vendt Danmark ryggen, så: ”Danmark skylder dem intet!”

Men der er løgn: Staten: Folketinget, regeringen og hver og en af myndigherne i Danmark skylder ethvert menneske her at overholde menneskerettighederne!

Også hvis politikerne har ophævet deres lovlige ophold i landet eller deres danske statsborgerskab. Vi er bundet af konventioner om ikke at udøve tortur, umenneskelig eller nedværdigende behandling. Når folk bliver psykisk syge af at bo i udrejsecentre, blive varetægtsfængslet på må og få for pligter, de måske/måske ikke har udført; så er det både overtrædelse af forbuddet mod tortur og umenneskelig behandling, og retten til at anses som uskyldig til det modsatte er bevist.

Det er som nævnt også løgn, at det først og fremmest drejer sig om krigsforbrydere og kriminelle – det er snarere folk, der bliver kriminaliseret af lovgiverne — politikerne selv — og deres udøvende myndigheder. Selv bittesmå lovovertrædelser kan i dag medføre en fængselsdom og medføre udvisning. Det er også et skråplan, Danmark er kommet ind på!

Politikerne har gennemført stramningerne af pligterne og straffene i 2019 og 2021 – og har fået hjælp til det fra et udueligt overvågningssystem, SALTO-systemet, administreret skødesløst af Hjemrejsestyrelsen, som også er en nyopfindelse. Man har ikke villet gennemgå bevisstatus i tidligere domme, der hvilede på SALTO-systemet, skønt man ved, der var mange fejl. Strafsystemet kan sammenlignes med bandemiljøets dummebøder. Straffene stiger for hver gang, man bliver dømt – for forsømmelser på ned til én pligtforsømmelse, hvis man er dømt mange gange før, med en straframme op til 2 år nu. I særlige tilfælde kan man bruge Straffeloven med op til 4 års fængsel. Som Peter Skaarup, dengang Dansk Folkeparti, sagde i 2019: ”Vi har fået straffe, der siger spar to til alt!” De lange, helt uproportionale straffe, var nemlig en gave til Dansk Folkeparti ved Finanslovsforhandlingerne for 2019 – og som en dansk nyskabelse – med indbyggede strafforlængelser fra juni 2021, når man havde fået bygget flere fængselspladser til synderne!

Afviste asylansøgere har officielt en lidt mildere straftabel, men fra 3. gang de skal tiltales for det, er anklagemyndigheden vejledt om at gå efter en fængselsstraf. Efter en fængselsstraf er en afvist asylansøger forvandlet til en ”kriminel udvisningsdømt”. Så den tidligere straftabel for asylansøgere er ubemærket sat ud af kraft – her skulle man op på ca. 1.000 overtrædelser for at få en straf på 4 måneder. Med hjemrejseloven kan man fængsles i 4 måneder for ikke at medvirke til sin udvisning. Og trods flere domme forlænger retterne ofte frihedsberøvelse m.h.p. mulig hjemrejse, selv om der ikke er belæg for det.

Mange i udrejsecentrene er afviste asylansøgere; eller flygtninge, der har fået ophævet deres asyl i Danmark. De har intet selv gjort imod Danmark, men regeringen og Udlændingestyrelsen lader som om, der er fred og ingen fare i deres hjemland, selv om der reelt er krig og forfølgelse. Eller folk er bange for at komme tilbage, fordi de er flygtet ulovligt, eller kan blive mistænkt som spioner for Vesten, eller blive afpresset. Det gælder bl.a. Somalia, Iran, Irak, Syrien, Afghanistan, Myanmar, D.R. Congo, Sudan og Sydsudan – foruden Ukraine! Nogle kvinder er flygtet fra voldelige ægtemænd, eller for at undgå tvangsægteskab, og er bange for at blive myrdet ved tilbagevenden. Mange af de udviste på Kærshovedgård var for kort tid siden piger fra Syrien, der var blevet 18 år – de har så heldigvis fået genoptaget deres sag nu, og er ude af udrejsecentrene – lige nu. Deres brøde var, at de som børn rejste til Danmark med deres forældre, og nu er over 18 år!

Et dalende antal i udrejsecentrene – mens Ellebæk og fængslerne er fuldt belagt

Den nuværende udlændingeminister, Kaare Dybvad Bek, praler i en pressemeddelelse af, at der kun halvt så mange i udrejseposition nu, som for to år siden: ca. 548 i alt, mod ca. 1200 i 2020. Det skyldes først og fremmest at der har været få asylansøgere fra 2020 – 2022 – undtagen fra Ukraine, og derfra kaldes flygtningene for fordrevne. Men af de knap 1200 som var der for godt to år siden, er det kun en mindre del, som Hjemrejsestyrelsen har sendt tilbage – de fleste er gået under jorden i Danmark eller i udlandet. Ifølge Udlændingestyrelsens Tal og Fakta, var antallet af tilbagesendte afviste asylansøgere i 2021: 269, og 2022: 222, de fleste blev påset udrejst, næstfleste ledsaget udrejst, kun enkelte udrejste selv. Såvel ved ”påset udrejst”, som ved ”ledsaget udrejst” kan der være tale om tvang, men i nogle sager kan den afviste også være frivillig udrejst.

Mit indtryk er, at de fleste af dem, som Hjemrejsestyrelsen hjemsender, er folk der sidder fængslet for pligtforsømmelser eller anden mindre kriminalitet og er udvisningsdømt, og som kan slippe for den sidste del af straffen, hvis de indvilger i en udsendelse straks efter, samt afviste asylansøgere, der nylig er blevet afvist, men ikke har kunnet rejse inden fristen – som er meget kort. Efter udsendelsen får de typisk indrejseforbud i Danmark og Schengenlandene i mange år efter! Så det vil gøre det svært at søge asyl i Schengen.

Andre afviste er sat i fængsel (efter dom) eller arrest som varetægtsfængslede – typisk er de varetægtsfængslet for overtrædelse af pligterne! Deres strafbare handling – som er en ikke-handling – og som de nogle gange har udført eller har lovligt forfald for — bunder alene i den hårde hjemrejselovgivning, og har intet andet formål, end at gøre ”tålt ophold så utåleligt som muligt”.

Det sker på et utrolig usikkert grundlag, hvor Advokat Jakob Fastrup har redegjort for nogle af de typer fejl, som han kender til, sker. Så mange er uskyldigt dømt for forsømmelser uden at have forsømt noget!

Reelt er beboerne i udrejsecentrene retsløse. Og reelt er de domme, de idømmes for pligtovertrædelse fuldstændig urimeligt hårde. Pligterne har intet reelt formål ud over at begrænse beboernes muligheder og relationer på alle områder, og straffene har heller intet formål andet end chikane, de er resultater af issplinter, der er gået i hjertet!

Kærshovedgård fabrikerer psykisk sygdom – en tilståelsessag for ministeren

I pressemeddelelsen skrev udlændingeministeren om Hjemrejsestyrelsens arbejde på alle udrejsecentrene med at overtale folk til frivilligt at rejse hjem: De har fokus på bl.a. ”den apatiske tilstand, udlændinge i udsendelsesposition kan være i (…), og på særligt sårbare personer og deres særlige behov i forbindelse med udsendelse og genetablering i hjemlandet”.

For mig lyder det som en tilståelsessag: Udlændingeministeren og Hjemrejsestyrelsen ved udmærket godt, at folk bliver apatiske, traumatiserede og psykisk syge af opholdet på udrejsecentrene og i Ellebæk; af fængselsophold for pligtforsømmelser, af meningsløshed, manglende stimulation, uro, uvished, konflikter og angst – og af de voldsomme situationer ved afhentninger til tvangshjemsendelse!

Psykiatrien i Region Midt har klaget over at psykisk syge beboere i Kærshovedgård lægger beslag på en stor del af dens sengepladser, når de dømmes til fængselssurrogat eller varetægtsfængsles i surrogat. Psykiatrien mente ikke, de kunne give beboerne den bedst mulige behandling for deres sygdom under de omstændigheder. De spurgte, om beboerne ikke i stedet kunne få psykiatrisk hjælp på KHG og evt. afsone dér med fodlænke. Mulighed for afsoning i fodlænke blev afskaffet ved strafskærpelserne i 2019. I 2022 forsøgte en beboer sultestrejke, men opgav. Vi ved, at ved udsigten til fængselsdom, har flere forsøgt at tage sit liv. Men selvmordsforsøg kommer ikke med i statistikken til Folketingets UUI, hvis de er foregået uden for asyl- og udrejsecentrene.

Sidste år fortalte en beboer her, hvordan de, der kom på Kærshovedgård cirka samtidig med ham, i starten var raske og uden psykisk sygdom; men efter nogle år blev de psykisk syge med PTSD, depression, apati eller psykose, eller blev afhængige af alkohol eller stoffer. Nogle af de mest syge blev overflyttet til omsorgsafdelingen.

Til sidst et håb og nogle opfordringer:

Til danske politikere:

Stop vanviddet nu! Luk udrejsecentrene og behandl folkene dér, ligesom I selv vil behandles! De er mennesker på godt og ondt – mennesker ligesom jer selv! Stands det meningsløse mobberegime!

Til jer politikere, der er er til stede i dag:

Jeg vil indtrængende anmode jer om at tage spørgsmålet om udrejsecentre op med jeres ordførere og partifæller i Udlændingeudvalget og Retsudvalget. Bliv ved med denne sag! Den skader retssamfundet og Danmarks omdømme i udlandet! I får ikke flere fremmedfjendtlige vælgerstemmer; men I får mere respekt fra jeres egne vælgere!

Til jer på Kærshovdegård og i de andre udrejsecentre og Ellebæk

Uanset den dybt uretfærdige behandling, I hidtil har fået, håber jeg inderligt, at I snart kan få et bedreliv igen! Og jeg ønsker, at I må bevare jeres psykiske og fysiske sundhed intakt, og også må bevare jeres medmenneskelighed!

Udrejsecentrene og Ellebæk må lukkes nu!

Læs også Camilla Martinys kronik i Berlingske: www.berlingske.dk Dårlig idé at besøge lige op til en weekend. »Udrejsecenter Kærshovedgård er en kirkegård for levende mennesker« Og Anne Nielsens indlæg i JP, som også kan læses her: https://sosracisme.dk/blog/udrejsecentre-er-mobning-og-meningsloeshed/