SIDEN SIDST

Du kan gøre en forskel

Bliv frivillig

Vil du være med til at gøre en forskel i kampen mod racisme? Så hvorfor ikke blive frivillig for SOS Racisme? Som frivillig har du mulighed for at hjælpe med vores arrangementer og andre spændende projekter, der er med til at skabe en mere inkluderende og mangfoldig Danmark. Vi søger altid efter engagerede personer, der ønsker at gøre en forskel og støtte vores mission om at bekæmpe racisme og diskrimination i samfundet
Er du klar? klik her!

Det har været et travlt forår og sommer for SOS Racisme.

Sheku Jalloh, Anne Nielsen & Henriette Mentzel

Høringssvar om mange forskellige emner

Der er skrevet høringssvar på lovforslag om blandt andet ukrainerlovene, ændringer af udlændingelovgivningen – især hjemrejselovgivning, danskkrav for religiøse
forkyndere, og om kompensation til naboer til Kærshovedgår.

Opdeling af boligområder

Og senest om et forslag om ny bekendtgørelse om sammenlægninger eller opdeling af almene boligområder, som havde mindst 1.000 beboere i 2010. Opdelingen kan nemlig have betydning for, om de forskellige kriterier er opfyldt for at almene boligområder kan defineres som hhv. udsatte boligområder, parallelsamfundsområder, omdannelsesområder og forebyggelsesområder. Det skal nemlig have mindst 1.000 beboere for at komme ind under disse definitioner efter lovgivningen.

Nøjsomhed + Sydvej, et eksempel

Et eksempel er de to tilstødende boligområder ”Nøjsomhed + Sydvej”, som stod som en del af ”Helsingør Syd”; men blev taget ud af det, for – ifølge lokalpressen at undgå at Helsingør Syd blev et ”udsat boligområde”, og for at sikre, at Nøjsomhed + Sydvej, som hver for sig havde under 1.000 beboere før, blev til ét ”udsat boligområde, der kom på ”ghettolisten”, som det dengang hed.

… Og boliger til folk over 65 år: En vilkårlighed i Højesteret

Som udsat boligområde kom det på infrastrukturlisten med henblik på en omdannelse af 4-værelses-familieboliger til tilgængelige seniorboliger, som (næsten) kun var for beboere uden hjemmeboende børn, og helst nogle, der var i arbejde/under uddannelse. – Når det var tilfældet, kom de under 1.000 beboere igen fra 2021, men sagen skal afgøres i Højesteret, for beboerne i syv lejemål nægtede at flytte. Mange lejemål har dog stået tomme i et stykke tid, hvad der vil fordyre huslejerne for beboerne. 60% af beboerne i de lejemål, der er blevet omdannet, var af ”ikke-vestlig” herkomst, hvorfor det ligner diskrimination af danskere med rødder fra lande uden for det såkaldte ”Vesten”

Man mærker hensigten og bliver forstemt

Eksemplet viser, hvordan kommunen og Boligministeriet kan skalte og valte med, hvad der skal betegnes som udsatte boligområder — med store konsekvenser for lejerne. Høringssvar på SOS Racismes hjemmeside under Materialer her:
https://sosracisme.dk/aar/hoeringssvar2023/

Kærshovedgård: Fysisk og psykisk sygdom, Politisk passivitet og Retsløshed og flugt videre ud i verden

SOS Racisme har været medarrangør af et møde udenfor Kærshovedgård den 25. juni 2023. Anne Nielsen holdt tale på vegne af SOS Racisme. Kunstnergruppen ”Små Broer” udgiver snart en bog med tegneserier fra Kærshovedgård, der fortæller nogle af beboernes historier, se side 13. Vi har kontakt med gruppen. Folk bliver i stigende grad presset på Kærshovedgård — utåleligheden er blevet endnu mere utålelig! Retsløsheden er udpræget. SOS Racisme har kontaktet en del oppositionspolitikere om det; men det har hidtil skortet på politisk handling. Mange er flygtet til andre lande på grund af de utålelige forhold, som gør folk syge fysisk og især psykisk. Vi vil blive ved at støtte beboerne og er i kontakt med nogle af de andre grupper, der har samme formål.

Formandens deltagelse i ENAR — Bruxelles

SOS Racismes formand, Sheku Jalloh har deltaget i European Network Against Racism (ENAR) årsmøde i Bruxelles Det var nogle interessante dage, hvor også SOS Racismes netværk blev betragteligt udvidet. Det kan du læse mere om inde i bladet.

Politibeskyttet destruktion

Sommerens afbrændinger af Koranen har også optaget SOS Racisme. Vi har udarbejdet et Åbent brev til regeringen med forslag til lovændringer der kan beskytte religiøse mindretal her i landet. Meddelelsen er også sendt til politikerne i Udenrigsudvalget og Retsudvalget og til pressen.

Arrangement på Århus Universitet

Af kommende arrangementer, er vi medarrangør ved et fyraftensmøde med Retspolitisk Forening om demokrati og religionsfrihed. Mødet vil foregå på Århus Universitet i begyndelsen af oktober.

Samarbejder

SOS Racisme har et godt samarbejde med Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination, der holder landskonference på Åby bibliotek i Århus, lørdag 16. september. Programmet ligger på vores hjemmeside og mødet er åbent for alle interesserede. Man kan tilmelde sig til: mail@modracisme.dk

Traditionen tro er SOS Racisme også med i planlægningen af årets ”Aldrig mere en krystalnat” arrangementer. I København bliver det atter på Kultorvet torsdag 9. november kl. 16.30, i Svendborg er der endnu ikke meldt ud om tid og sted. Dagen markeres også andre steder i landet.

Henvisninger

Følg med på vores hjemmeside og se under kommende aktiviteter for nærmere detaljer om de forskellige arrangementer. Der vil også blive sendt en mail ud til medlemmerne om, hvad der sker i løbet af efteråret.