SIDEN SIDST

Du kan gøre en forskel

Bliv frivillig

Vil du være med til at gøre en forskel i kampen mod racisme? Så hvorfor ikke blive frivillig for SOS Racisme? Som frivillig har du mulighed for at hjælpe med vores arrangementer og andre spændende projekter, der er med til at skabe en mere inkluderende og mangfoldig Danmark. Vi søger altid efter engagerede personer, der ønsker at gøre en forskel og støtte vores mission om at bekæmpe racisme og diskrimination i samfundet
Er du klar? klik her!

forretningsudvalget, Henriette Mentzel, Stine Riis og Steen Eriksen

Sidste udgave af tidsskriftet var næppe kommet ud til alle vores medlemmer, da vi i oktober modtog den sørgelige meddelelse om vores talsperson og fhv. formand, Jette Møllers alt for tidlige bortgang. Med Jette mistede vi i SOS Racisme både en ven, en stor kapacitet og vores talsperson. Da vi holdt årsmøde i november, vedtog vi derfor, at i stedet for at have én talsperson, ville vi fordele denne vigtige post mellem de aktive, således at den, der har størst viden om et emne, bliver talsperson for netop det pågældende emne.

Vi fik også valgt en ny suppleant til forretningsudvalget, nemlig Stine Riis, mens kasserer Steen Eriksen og forperson Henriette Mentzel blev genvalgt.

I DEMONSTRATIONERNES TEGN

Efteråret stod i demonstrationernes tegn, og der er unægtelig meget at protestere imod. Ghettolovens årsdag blev markeret 1. december på Christiansborg med taler og musik, hvor SOS Racisme Danmark var medarrangør sammen med andre NGO’er, heriblandt Almen Modstand.

Vi var atter på gaden midt i december, hvor vi protesterede mod push-back af flygtninge ved EU’s grænser. Det gjorde vi sammen med Amnesty International og Mellemfolkeligt Samvirke. Det var en bidende kold dag, og måske derfor var fremmødet ikke det største på Blågårds Plads, hvor arrangementet foregik.

SOS Racisme Danmark har jævnligt protesteret mod tilbagesendelsen af syriske flygtninge, især sammen med Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination. Det gjorde vi også i november, hvor vi sammen med Fællesinitiativet og andre organisationer demonstrerede på Blågårds Plads og sluttede af med at gå i fakkeltog til Rådhuspladsen, hvor forskellige politikere holdt tale.

I oktober var vi inviteret til at være medvært sammen med Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination på et informationsmøde, der gav en introduktion til dansk asyl- og integrationslov. Deltagerne fik mulighed for at høre to introducerende oplæg om de love, som møder asylansøgere og mennesker, der søger familiesammenføring i Danmark. Bagefter var der debat. Arrangementet foregik på Kapelvej i København og var godt besøgt og havde lokket en del yngre aktivister til.

ALDRIG MERE EN KRYSTALNAT OG FN’S DAG MOD RACISME

Vi har årlige arrangementer, som vi deltager i, hvor 9. november er en af disse. Der var vi atter med til ’Aldrig mere en Krystalnat’ på Kultorvet i København, hvor vi markerer årsdagen for nazisternes overfald på jøder 9. november 1938 med taler, musik og fakler. Der er også tradition for, at der drages paralleller til nutidens førte indvandrer – og flygtningepolitik. Parolerne var derfor denne gang ’asyl til forfulgte – nej til grænsemure” og ”stop de farlige udvisninger’. Sammen med Antiracistisk Netværk i Svendborg var vi også med til at markere dagen i Svendborg, hvor der var arrangeret taler og sange.

Et andet tilbagevendende arrangement er sammen med fagforeningerne at markere FN’s dag mod racisme. Det foregår i år i 3Fs lokaler i Kampmannsgade 4., mandag 21. marts. Temaet i år er køn og etnicitet på arbejdsmarkedet. Programmet er i skrivende stund under udarbejdelse.

To dage før, nemlig lørdag den 19. marts vil vi være at finde på Den Røde Plads på Nørrebro i København, hvor vi også markerer FN dagen mod racisme sammen med en masse andre organisationer.

SOS RACISMES POLITIKCIRKEL

Politisk er vi meget aktive med at skrive høringssvar til forskellige ændringer af love på udlændingeområdet. Disse kan ses på hjemmesiden under MATERIALER ved at klikke på høringssvar, og det årstal, det er indsendt i. Nogle gange kommer høringssvaret i kalenderåret før en ny lov bliver vedtaget.

I efteråret blev der lavet et addendum til CERD-rapporten (se også side 11), et tillæg med den sidste nye udvikling indenfor racisme og diskrimination i Danmark i det år, der var gået siden vi var færdige med at redigere CERD-rapporten som SOS Racisme Danmark udarbejdede sammen med andre NGO’er i 2020. CERD er den engelske betegnelse for FN-komiteen for afskaffelse af racediskrimination. De eksaminerer FN-landene ud fra de rapporter, som landene selv skal indsende, p.t. ca. hvert 5. år, og hvor NGO’er og andre også kan komme med kritik og anbefalinger til forbedringer.

Den rapport, regeringen har indsendt – tilbage i 2018 – er et udpræget skønmaleri; man kunne næsten ikke genkende Danmark i den. Vi har sammen med de andre foreninger bag rapporten holdt møder om, hvordan vi kan være med til at få nogle af anbefalingerne gennemført. I det mindste vil regeringen nu nedsætte en arbejdsgruppe for at kortlægge racisme i Danmark og vil udarbejde en handlingsplan, og der vil vi forsøge at komme med. Forhåbentligt bliver det en realitet.

MED RØDDER I UDLANDET

…”med rødder i udlandet” er resultatet af et samarbejde mellem CphFacilitation og SOS Racisme Danmark. Vi er meget stolte af undervisningse-bogen, som udkom i december og kan tilgås via vores hjemmeside under BLOG. E-bogen, der er støttet af Kulturministeriets pulje til almennyttige kulturelle projekter og SILM Fonden. Vi har netop fået trykt nogle fysiske eksemplarer, som vi kan præsentere ved de arrangementer, vi deltager i. Vi har også sendt et eksemplar til hver af partiernes udlændinge- og retsordførere, samtidig med vi har tilbudt vores ekspertise i forbindelse med den antiracistiske handleplan, som nu er kommet på finansloven. Se anmeldelsen af bogen her i tidsskriftet s.23.

MODTAGELSE AF TIDSSKRIFTET SOS RACISME

Du kan få tidsskriftet enten i trykt form eller online. Det er dit eget valg. Derved har du også mulighed for at ændre dit valg fra den ene form til den anden. Vi har fået enkelte henvendelser om modtagere af online-tidsskriftet, som i stedet ønsker det trykte tidsskrift, altså det gode gamle.

DIT KONTINGENT, FORSKELLIGE MULIGHEDER

Selve kontingentet er forskelligt. De fleste pensionister betaler 185 kr. årligt. Fuldtidsansatte betaler lidt mere, 295 kr. Du har mulighed for at betale på netbank eller Mobile Pay. Betalingsservice er også en mulighed. Så trækkes betalingen og kommer ind den 1. april. Det er en lettelse for kassereren. Det opnås bedst for medlemmer, som i forvejen bruger Betalingsservice til andre betalinger. Vi vil især opfordre vores gamle, trofaste medlemmer til at melde sig til Betalingsservice. Du kan gøre det på hjemmesiden www.sosracisme.dk under KONTAKT.

SOS RACISMES WEBSHOP

Vi vil endnu en gang gøre opmærksom på vores webshop, hvor man kan købe over 200 forskellige varer med vores logo på. Webshoppen kan findes på vores hjemmeside: www.sosracisme.dk.

KUNNE DU TÆNKE DIG AT VÆRE MED

Vi mangler aktivister i SOS Racisme. Så har du lyst til at være med, er du meget velkommen til at yde en lille som større indsats. Vi holder medlemsmøder månedligt med mulighed for at være med både online og fysisk i Union på Nørrebrogade.

EN GOD NYHED

Til sidst en god nyhed. I sagen om de udsatte familier i Blågården, som vores afdøde talsperson Jette Møller var meget engageret i og som vi har skrevet om før, er der godt nyt: På et bestyrelsesmøde i december besluttede en stort set enig organisationsbestyrelse, at familierne kan blive boende. Vi ønsker familierne tillykke.


Peter Høilund siger: “At være eller ikke være en retsstat, det er spørgsmålet. Eller man kan formulere det således: Vil vi have et diktatur eller et demokrati? Hvis vi f.eks. afskaffer kravet om lovhjemmel for offentlige indgreb over for private, erhvervslivet, organisationer m.v., har vi et diktatur. Så kan staten lukke kritiske medier vilkårligt, anholde borgere og meget mere af samme skuffe. Demokrati forudsætter en retsorden. Ingen kan pege på et demokratisk land, der ikke har en mere eller mindre velfungerende retsorden.”

Peter Høilund er retsfilosof, jurist, ph.d. i jura og dr.scient.soc. professor emeritus i samfundsvidenskab ved Roskilde Universitet; fra Politikens Kronik den 21. februar 2022