Nyt fra Randers

Du kan gøre en forskel

Bliv frivillig

Vil du være med til at gøre en forskel i kampen mod racisme? Så hvorfor ikke blive frivillig for SOS Racisme? Som frivillig har du mulighed for at hjælpe med vores arrangementer og andre spændende projekter, der er med til at skabe en mere inkluderende og mangfoldig Danmark. Vi søger altid efter engagerede personer, der ønsker at gøre en forskel og støtte vores mission om at bekæmpe racisme og diskrimination i samfundet
Er du klar? klik her!

Ved Birgitte Olesen

Kulturfestival 16-19. juni 2022 i Underværket

Det blev besluttet at vi i I-gruppen bidrager til en kulturfestival i Underværket i dagene 16-19/juni, som Frank Hersleb (praktikant) arbejder på at få realiseret. Underværket arbejder med at forsøge at finde midler til både indhold og drift.


Martin Luther King

„There is little hope for us until we become toughminded enough to break loose from the shackles of prejudice, half-truths, and downright ignorance. The shape of the world today does not permit us the luxury of softmindedness. A nation or a civilization that continues to produce softminded men purchases its own spiritual death on an installment plan.”

r

Man behøver ikke konsultere historiske arkiver for at finde forklaringen på, at King var så forhadt. Den opfattelse af ham, der fik folk til at se ham som en forbryder, lever i bedste velgående i dag i USA.

Da han var i live, var King et lysende eksempel på alt det som dette land hader ved sort frigørelse. Han tordnede mod politivold. Han gjorde opmærksom på landets racistiske fortid. Han skældte magthaverne ud for ulighed og strukturel racisme. Han fordømte ikke blot de åbenlyst racistiske modstandere af lighed, men mindede også resten af den hvide befolkning om, at de også selv var undertrykkere, når de så passivt til, at deres landsmænd blev undertrykt.

„Den der passivt accepterer ondskaben tager lige så meget del i den som den der udfører den”, sagde King. „Den der accepterer ondskaben uden at protestere mod bliver i virkeligheden dens tjener.”

Citeret efter The Guardian, januar 2022 (oversættelse: Casper Olsen) — Martin Luther King, Jr. Day; i år den 17. jan. — Federal Holiday i USA hvert år den tredie mandag i januar.