Leder

Du kan gøre en forskel

Bliv frivillig

Vil du være med til at gøre en forskel i kampen mod racisme? Så hvorfor ikke blive frivillig for SOS Racisme? Som frivillig har du mulighed for at hjælpe med vores arrangementer og andre spændende projekter, der er med til at skabe en mere inkluderende og mangfoldig Danmark. Vi søger altid efter engagerede personer, der ønsker at gøre en forskel og støtte vores mission om at bekæmpe racisme og diskrimination i samfundet
Er du klar? klik her!

Marianne Olsen

Ord skal blive til handling

Karen Margrethe Høskuldssons illustration på forsiden er inspireret af Bjørn Elmquists grundige gennemgang af den fjendtlige fremmedlovgivning, der har gjort os til verdenspressens yndlingsudskud. Lige i disse dystre sollysende forårsdage kan artiklen læses med et håb: SOS Racisme har i mange år prøvet at påvise angrebene på den retlige beskyttelse af menneskeliv, som udygtige lovgivere har påtvunget en befolkning der naturligt er gæstfri, hvad der netop viser sig i disse dage.

Siden sidst er både SOS Racismes verden og verden udenfor blevet rystet. Læs vores forretningsudvalgs redegørelse for ændringerne – og grib chancen for at få bladet på den måde, som passer bedst, sådan som det skildres netop i artiklens redegørelse.

Den 12. oktober sidste år, tog vi afsked med vores formand og talsperson, Jette Møller. Det blev en sand sørgefest, og vi tror at det var i hendes ånd, da både jøder, kristne, muslimer og sikkert mange med andre tilhørsforhold deltog, og vi med smil så kistens flotte følgeskab af motorcykelklubben MUJU (muslimer og jøder). Vi bringer uddrag af præstens tale og billeder fra begivenheden.

Randers vil altid holde stand. Martin Luther King er stadig vores inspirator. Med hans citat og The Guardian’s skarpe iagttagelse får vores arbejde karakter af et ubønhørligt krav at leve op til…

Fra Grønlandsredaktionen ved Nanna Knudsen har vi fået foræret et nyt udtryk AR = administrativ racisme, som er smedet af Mikael Hertig, der med sin artikel afslører racisme over for grønlændere, der som bekendt er danske statsborgere. Pipaluk Lykke afbalancerer med sin artikel AR og fortæller om et fornemt nordisk initiativ for at imødegå de alt for mange drukneulykker der kræver unge menneskers liv.

I beretning om sider af dansk asyl- og flygtningepolitik skildrer Anne Nielsen emnet historisk og fortæller en af uendelig mange uhyrlige historier om forbryderiske adskillelser mellem mor og spædbarn.

Henrik Vestergaard Stokholm, rektor for Nyborg Gymnasium, modtog i december 2021 MENNESKERETTIGHEDSPRISEN. Vi bringer hans tale, en tale af et frit menneske, som politikere fra Dansk Folkeparti mente skulle fyres, fordi han tager loven om unge menneskers ret til undervisning alvorligt.

Anne Nielsen fortæller om SOS Racismes event, da Polanskis film om Dreyfusaffæren blev vist i samarbejde med Cinemateket og efterfulgtes af digtoplæsning og debat. Bob Katzenelson har givet antisemitismens pest tragediens humoristiske vrid, så vi også kan trække vejret i vores bedrageriske verden.

Historikeren og forfatteren Jørgen Kirkegaard har skrevet en artikel om Flygtningepolitikken i det lange løb…, at vi får brug for mange flere mennesker i vores samfund. Artiklen er skrevet i god tid inden deadline for dette nummer af tidsskriftet, men den synes nu at være profetisk tale om hvad vi oplever i skrivende stund!

Så det passer bedre, end Ida Winther måske troede, da hun skrev sin nytårsberetning om arbejdet for at få afghanske flygtninge til at finde sig til rette i hendes hjem – og senere at få en lejlighed til dem ude i byen, en opmuntrende fortælling om dansk gæstfrihed, der strækker sig meget længere end til det nu krigshærgede Ukraine.

I lyst og nød er kunst og kunstnerne uundværlige: de skaber billeder på lærred og med ord, som tydeligt solidariserer sig med menneskets kaos. Vi har bladets omslag – både for og bag, vi har illustrationer, og vi har to digteres ord: Dino Copelj, der kommer langvejsfra, er noget helt særligt for bladet med ord for sine smertelige erfaringer, og Niels Hav, der skriver om kunstneren som udskud, vores eget spejlbillede.

Endelig har SOS Racisme sammen med CphFacilitation udgivet en bog, Rødder, hvor vi prøver at få den tåbelige og uklare sprogbrug, der betegner folk som vestlige og ikke-vestlige, erstattet med ‘danskere med rødder i udlandet’. I skrivende stund kommer bogens ide hjerteligt flygtningene fra Ukraine i møde. Stine Riis anbefaler bogen.

SOS Racisme hilser Folketingets vedtagelse af en antiracistisk handlingsplan velkommen, og vi hilser hvert eneste menneske, der vil tage imod beskyttelse her i landet velkommen. Det er vores håb at vores politikere vil besinde sig og gøre det samme.

God læselyst!