Leder Fra Grønlandsredaktionen

Du kan gøre en forskel

Bliv frivillig

Vil du være med til at gøre en forskel i kampen mod racisme? Så hvorfor ikke blive frivillig for SOS Racisme? Som frivillig har du mulighed for at hjælpe med vores arrangementer og andre spændende projekter, der er med til at skabe en mere inkluderende og mangfoldig Danmark. Vi søger altid efter engagerede personer, der ønsker at gøre en forskel og støtte vores mission om at bekæmpe racisme og diskrimination i samfundet
Er du klar? klik her!

Af Nanna Knudsen, modtager af Retspolitisk Forenings hæderspris KAFKAT 2022
www.retspolitik.dk.

En sort plet på vores, Danmarks/Grønlands, kolonihistorie er blevet trevlet op trods det først skete efter kolonitidens ophør i 1953. Flere tusinde grønlandske piger og kvinder fik opsat spiraler fra 1966 til 1975. Dette skete, da amtet Grønland blev for dyr i drift og de danske myndigheder således ville reducere den grønlandske befolkningsvækst for at spare penge! På forholdsvis kort tid blev befolkningstallet halveret. Tænk, vi kunne i dag være op mod 150.000 grønlændere mod ca. 56.000 i dag.

Retten til selv at bestemme over egen krop blev frataget pigerne/kvinderne. Naja Lyberth, som tidligere her i bladet har skrevet om sin forfærdelige oplevelse som kun 14-årig, modtog sammen med sin arbejdsgruppe blandt spiralkvinderne Menneskerettighedsprisen 2023 af Institut for Menneskerettigheder i Danmark den 26. februar. En stærk og værdig anerkendelse af de traumatiserede kvinders forfærdelige og smertefulde oplevelser. Det var en ordre/tvang for pigerne, der end ikke blev spurgt; de anede ikke engang hvad en spiral var. Endnu en af de ting, som Danmark har gjort ”i den bedste mening”.

Marianne Olsen var med til prisoverrækkelsen, og det kan du læse mere om andetsteds her i bladet. Ca. 140 af kvinderne har rejst erstatningskrav på 300.000 kr. pr. næse. Den danske regering har endnu ikke kommenteret ønsket om erstatning. Advokatsamfundet støtter op om sagen nu, hvor den bliver prøvet ved domstolene. Advokat Mads Pramming vil føre sagen med påstand om statens ansvar i det skete. Jeg synes at det er uværdigt af den danske stat, da det ser ud til at de prøver at trække sagen i langdrag. Når staten har erkendt sin andel, kan kvinderne endelig få retfærdighed over ødelagte liv.