Leder Fra Danmarksredaktionen

Du kan gøre en forskel

Bliv frivillig

Vil du være med til at gøre en forskel i kampen mod racisme? Så hvorfor ikke blive frivillig for SOS Racisme? Som frivillig har du mulighed for at hjælpe med vores arrangementer og andre spændende projekter, der er med til at skabe en mere inkluderende og mangfoldig Danmark. Vi søger altid efter engagerede personer, der ønsker at gøre en forskel og støtte vores mission om at bekæmpe racisme og diskrimination i samfundet
Er du klar? klik her!

Dette forårsnummer har krævet en helt særlig balancegang, fordi de urolige tider varsler modsætninger mellem tilhængerne af bekæmpelse af racisme og modstand mod antisemitisme. Sådan er det i det vi plejer at betegne som ’den store verden’. Vores lille NGO har altid forsvaret hin enkelte uanset tro og etnicitet. Derfor vil vi stadig erklære os som modstandere både af den udbredte islamofobi og den voksende antisemitisme.

Tema: RESPEKT

I redaktionens søgen efter et tema, der kunne passe med tidernes urolige fjendtligheder på flere fronter, faldt valget på RESPEKT, som Karen Margrethe Høskuldsson efter lange tænkepauser har billedliggjort, så alle forskellige tilhørsforhold er blevet repræsenteret.

Vi har nu fået en bestyrelse, der fortæller om alle de initiativer SOS Racisme har været med i. Der er meget nyt, og der er mange områder, der kræver en særlig vagtsomhed.

TAK til bidragsyderne

Bjørn Elmquist udvikler temaet med et dansk politisk perspektiv og opfordrer på sin egen måde til ansvarshavernes selvransagelse. Niels Valdemar Vinding, der er kendt af tidsskriftets læsere fra to artikler i 2023, skriver i dette nummer en udførligt dokumenteret opfordring til forskning for at forbedre Trossamfundsloven, der egentlig kun er i sin vorden, og redaktionen giver et referat af hans forelæsning på Århus Universitet, som vi arrangerede sammen med Retspolitisk Forening Og Retskritisk Forum. SOS Racisme var med ved overrækkelsen af menneskerettighedsprisen 2023 til Naja Lyberth og hendes gruppe. Vi bringer både Rasmus Grue Christensens tale ved overrækkelsen, og Naja Lyberths takketale. Tim Whyte, der leder Mellemfolkeligt Samvirke bidrager med sin udtalte bekæmpelse af den åbenbare diskrimination, som stadig tolereres i vores samfund, og Henrik Goldschmidt viser igen-igen at det faktisk er muligt at reparere verden med musik – eller i hvert fald en lille kreds dér hvor han spiller og synger sammen med alle mulige forskellige mennesker.

Breve til en demonstration

Der er kommet en fornem grafisk bogudgivelse om Kærshovedgård hvis afsløringer måske kan være med til at tilintetgøre denne nationens skændsel. Benjamin Koppel, Henrik Stubkjær og Jacob Fastrup har sendt breve ved en fredelig demonstration i håb om bedre tider for beboerne, der naturligvis bør have det så godt som muligt.

RESPEKTS bagside må handle om en politikers ejendommelige sprogbrug, der kan vise bagsiden af RESPEKT. Derfor en særlig tak til Georg Metz for tilladelse til at bringe han variationer over citater om planker og forskellige legemsdele.

Et arabisk ordsprog siger: Det du tier med, tilhører dig. Det, du siger, tilhører dine fjender.

God læselyst!