Helvedes forgård

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Print Friendly, PDF & Email

Røde Kors kalder lejrene ”Helvedes forgård”, og rundt om i den vestlige verden kaldes de efterhånden ”Europas Guantanamo”. Nogle af børnene er født i lejrene, hvor de og deres forældre har siddet i op til 4 år uden rettergang og uden udsigt til at komme for en dommer. Det er det samme, der skete for fangerne i Guantanamo

Jeg hedder Finn Parbst. Jeg er født i 1944 og har haft en god barndom med hobbies som natur, dans, frimærker, rejser og meget andet. 2. verdenskrig har jeg ikke oplevet, og den første gang, jeg opdagede, noget var galt, var, da jeg i 1956 sad klinet til fjernsynet, hvor der blev samlet ind til de flygtede ungarere. Når jeg tænker efter, så fik jeg nok mest interessen for flygtninge, da jeg mødte en østtysker, mens jeg havde et studenterjob i Helsingfors sommeren 1965. Han var flygtet, inden muren blev bygget, og jeg syntes, at det måtte være forfærdeligt ikke at kunne besøge sine slægtninge derhjemme i DDR.

Gennem ham fik jeg en frimærkebytteven i Østtyskland. Det betød, at jeg besøgte Østtyskland en del gange. Det var altid en lettelse at komme tilbage til Danmark. Man var en gang imellem træt af Danmark, men efter en tur i Østtyskland var Danmark da helt acceptabel.

Jeg blev gift og fik børn og børnebørn – som man nu gør.

Da jeg blev pensioneret, fik jeg mere tid, og for ca. 2 år siden blev jeg aktiv i ”Bedsteforældre for Asyl”.

Der har jeg haft kontakt med en Iransk familie, og jeg har fulgt meget nøje med i vores regerings holdning til de danske syrienskrigere og deres børn, og jeg er dybt uenig i den måde, den har valgt at håndtere situationen på.

Det giver sig især udtryk i forbindelse med de børn af danske statsborgere, der på grund af deres forældres fejltrin nu hensygner i de Kurdiske fangelejre al-Hol og al-Roj i det nordøstlige Syrien. Røde Kors kalder lejrene ”Helvedes forgård”, og rundt om i den vestlige verden kaldes de efterhånden ”Europas Guantanamo”. Nogle af børnene er født i lejrene, hvor de og deres forældre har siddet i op til 4 år uden rettergang og uden udsigt til at komme for en dommer. Det er det samme, der skete for fangerne i Guantanamo.

Den danske regering med Mette Frederiksen i spidsen, og desværre også mange helt almindelige danskere, går tilsyneladende ind for arvesynden. Dette på trods af at loven i Danmark siger, at man er uskyldig indtil andet er bevist. Alligevel udtaler Rasmus Stoklund gang på gang, at børnenes mødre har skåret halsen over på uskyldige mennesker. Det tror jeg ikke på, og hvor ved han det fra? Skulle det virkelig være dem alle sammen? Det er jo desværre sådan, at når et forkert udsagn bliver gentaget tilstrækkeligt mange gange, så ender det med at blive sandheden.

Desværre er der mange andre, især vestlige lande, der heller ikke tager deres borgere hjem, og argumentet for det er nogenlunde det samme: ”De er terrorister, og vi vil ikke have dem hjem”. Det betyder dog, at vi blot skubber problemet foran os. Hvis de vil til Danmark, er det nok ikke det sværeste land at komme ind i med alt det vand, som vi er omgivet af.

Politiets efterretningstjeneste (PET), regeringens rådgivere omkring terror, siger, at jo længere tid der går, jo større er risikoen for, at også de helt små børn vokser op og bliver radikaliserede i de syriske lejre. Når dertil lægges, at PET har et af de bedste af-radikaliseringsprogrammer i verden, så kan det ikke gå hurtigt nok med at starte hjemrejseprocessen.

FN’s talskvinde i torturspørgsmål, Ní Aoláin, siger i øvrigt, at forholdene i lejrene svarer til tortur – og det går Danmark vel ikke ind for?

Derfor: Tag børnene og deres forældre hjem nu! Det bør være en vigtig brik i Regeringens tryghedsskabende strategi.

Persondatapolitik

Kontaktoplysninger:
SOS Racisme, Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, 2000 København N
Tlf. 42331968,
Mail: sos@sosracisme.dk, Formand: jette@sosracisme.dk
Website: www.sosracisme.dk,
CVR: 29070601
Persondatapolitik for foreningen SOS Racisme.

SOS Racisme tager beskyttelsen af menneskerettigheder meget alvorligt, så det er naturligt, at persondata i foreningen skal beskyttes. Vi har derfor vedtaget denne persondatapolitik, hvor du kan finde information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Personoplysninger er alle slags oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til dig som privatperson. De personoplysninger, som SOS Racisme registrerer om dig, er navn, adresse, telefon og e-mailadresse og kontingentbetalinger.

SOS Racisme er dataansvarlig. Foreningens databehandlere er formand, næstformand og kasserer. Disse er valgt for et år ad gangen og sikrer, at behandling og beskyttelse af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Videregivelse af personoplysninger
Som hovedregel deles persondata ikke med tredjepart. Det kunne eventuelt være samarbejdspartnere, som modtager personoplysninger til behandling på vegne af SOS Racisme.

Hvis vi finder behov for dette, vil vi spørge om din tilladelse.

Behandling af personoplysninger – Formålet
Ved behandling af personoplysninger forstås enhver aktivitet, som involverer brug af personoplysninger.

Personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål. Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i nødvendigt omfang, men altid med et bestemt formål. Personer, vi registrerer, er enten
medlemmer eller bidragydere.

Formålet med behandling af dine personoplysninger er afgørende for, hvilke personlige oplysninger
vi indsamler. Herunder kan du læse, i hvilke situationer vi typisk anmoder om dine

personoplysninger, og hvilke typer personoplysninger vi indsamler.

• Oprettelse af medlemskab eller eventuelt tilmelding til foreningens arrangementer. Her beder vi
om dit navn og kontaktoplysninger (adresse, telefon, mail).
• Personoplysninger ved generelle henvendelser og vejledning. Hvis et medlem kontakter os i
forbindelse med vejledning eller generelle henvendelser, vil vi bede dig oplyse dit navn og evt.
medlemsnummer.
• Udsendelse af Tidsskriftet SOS Racisme. Ved udsendelse af tidsskriftet benyttes oplysninger om
dit navn og postadresse.
• Brug af hjemmesiden www.sosracisme.dk.

Kontrol og opdatering af personoplysninger
Vi kontrollerer løbende, at de personoplysninger, vi behandler og opbevarer om dig er korrekte. Du kan imidlertid hjælpe os med dette ved at meddele os eventuelle ændringer til dine personoplysninger, fx ændring af navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Du kan kontakte os via
ovennævnte kontaktoplysninger. Databehandlerne kan søge i åbne kilder (fx vejvisere), hvis der konstateres fejl i registrerede personoplysninger.
Sletning af personoplysninger Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for os at have. Tidsperioden
for opbevaring afhænger således af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaring.

• Foreningen sletter ikke personoplysninger på aktive medlemmer. Formålet med dette er at sikre, at
vi har overblik over medlemskaber.
• Personoplysninger på medlemmer slettes straks ved udmeldelse af foreningen. Personoplysninger på aktive medlemmer om kontingentbetaling opbevares i fem år, ligesom data om kontingentbetaling indgår i foreningens regnskaber i fem år. Disse slettefrister følger
bogføringslovens regler.
• I tilfælde af, at der pågår en tvist med et medlem eller samarbejdspart, så opbevares alle relevante personoplysninger, indtil den pågældende tvist er endeligt afsluttet eller bilagt.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder. Det er ret til indsigt, til berigtigelse, til sletning og til indsigelse jf. lovgivning om behandling af persondata. Hvis du fx. ønsker at gøre brug af disse rettigheder, bedes du kontakte formanden for SOS Racisme via ovennævnte kontaktoplysninger.

Adgang til dine personoplysninger
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig, med hvilket formål vi behandler disse, og hvor længe vi opbevarer dine oplysninger. Derudover har du ret til at få oplyst, hvilke aktører dine personoplysninger eventuelt videregives til.

Ændring og sletning af dine oplysninger
Du har ret til at få rettet dine oplysningerne, hvis de oplysninger, vi har registreret om dig, ikke er korrekte. Ved henvendelse om dette beder vi dig oplyse, hvilke oplysninger der er ukorrekte, og hvordan vi kan rette dem. Hvis du ikke længere giver dit samtykke til behandling af dine oplysninger, sletter vi de oplysninger i det omfang, vi kan. Der kan være forhold som medfører, at vi ikke kan slette alle dine data, fx oplysninger, der indgår i regnskabet, som opbevares i op til 5 år.

Indsigelse og klage
Du har ret til at gøre indsigelse mod den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan indsende en indsigelse til formanden for SOS Racisme jf. ovenstående kontaktoplysninger.

Du har også mulighed for at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. tlf. 3319 3218, dt@datatilsynet.dk.

Ændring af persondatapolitik
SOS Racisme forbeholder sig ret til at opdatere og ændre ovenstående privatlivspolitik. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på hjemmesiden sos@sosracisme.dk, hvor dato for seneste opdatering vil være angivet. Ved væsentlige ændringer gør vi opmærksom på dette gennem en
synlig besked på foreningens hjemmeside og/eller i udsendte nyhedsbreve.

Vedtaget maj 2018, revideret 29. august 2018