Har du modet til at bevæge dig?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Print Friendly, PDF & Email

Vi er nødt til at tage et personligt ansvar for samtalen. Vi er nødt til at tale sammen og især med dem, der er uden for vores egne ekkokamre.

Af Özlem Cekic, generalsekretær for Foreningen Brobyggerne
og Jane Sandberg, næstformand for Foreningen Brobyggerne

Da internettet i slutningen af 1990’erne blev vores alle sammens, omfavnede de fleste af os muligheden med begejstring. For nu var der mulighed for, at vi alle kunne udkomme med vores holdninger på tværs af alle mulige skel: geografiske, generationsmæssige, politiske og kulturelle. Med et par klik kunne vi ytre vores meninger og gå i debat med mennesker fra hele verden.

Dengang stod den teknologiske landvinding som et eksempel på en langt mere demokratisk adgang for alle.

I dag, et par årtier senere, kender vi internettets fortræffeligheder langt bedre, og vi ved også, at visionen om en ny og bedre verden ikke kunne indfries alene med internettet. For til trods for, at sociale medier voksede frem med lynets hast, og flere og flere mennesker fik profiler, kunne interagere med hinanden, og verden rykkede tættere på, viste bagsiden af medaljen sig også: de sociale medier har nemlig givet os langt flere muligheder for at samles i interesse- og holdningsfællesskaber, hvor vi kan dyrke synspunkter. Også de mere ekstreme. Og det har haft meget stor betydning for, hvordan vi taler sammen i det offentlige rum. Fronterne er blevet trukket skarpere op, og tonen er blevet langt mere barsk og præget af hadsk tale og dæmonisering af mennesker, som mener noget andet end os selv. Dyrkelse af ekkokamrene har bidraget til fjendebilleder.

Ofte har folk en rigtig god grund til, hvorfor det er nødvendigt, uundgåeligt og naturligt at svare, som de gør på sociale medier. Det hører vi konstant fra helt almindelige borgere. ”Ingen skal tale sådan til mig”, ”Jeg fik nok”, ”De skal smage deres egen medicin”, ”Man er nødt til at sige tingene direkte”. Vi gør det alle sammen. Stempler og tryner andre. Nogen lidt hårdere end andre. Men ingen er for fine til at gøre det. Vi er blinde for vores egne handlinger på sociale medier. Vores egne ekkokamre. Vi bliver motiveret, bekræftet og påvirket af vores omgivelser.

Venstreorienterede borgeres retfærdiggørelse af deres dæmonisering er sjældent anderledes end de borgere, der stemmer på højrefløjen. Vi påpeger blot, at det er naivt at tro, at man kan bekæmpe had med had.

Vi er nødt til at tage et personligt ansvar for samtalen. Vi er nødt til at tale sammen og især med dem, der er uden for vores egne ekkokamre. Ikke for at overbevise de andre om ”sandheden”, men for at være nysgerrig og lytte. Det kunne jo være, at man i det møde kunne møde sine egne fordomme og dæmoniseringer.

Det er præcis det, vi gør i Foreningen Brobyggerne: Danner og uddanner børn, unge og voksne til at tage de kritiske og konstruktive samtaler med ”de andre”. Ikke for at ensrette. Nej. Frihed til forskellighed er demokratiets stærkeste evne. Men frihed for alle kræver en større tolerance over for det, der er anderledes. Ingen af os er født med den evne. Men vi kan i mødet med andre mennesker, med viden og med en større bevidsthed træne den evne. Det kræver en aktiv deltagelse i demokratiet. Et personligt ansvar for brobygningen.

Og lad os slutte af med et citat fra Sokrates: Lad ham, som vil bevæge verden, først bevæge sig selv. Har du modet til at bevæge dig selv?

Persondatapolitik

Kontaktoplysninger:
SOS Racisme, Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, 2000 København N
Tlf. 42331968,
Mail: sos@sosracisme.dk, Formand: jette@sosracisme.dk
Website: www.sosracisme.dk,
CVR: 29070601
Persondatapolitik for foreningen SOS Racisme.

SOS Racisme tager beskyttelsen af menneskerettigheder meget alvorligt, så det er naturligt, at persondata i foreningen skal beskyttes. Vi har derfor vedtaget denne persondatapolitik, hvor du kan finde information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Personoplysninger er alle slags oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til dig som privatperson. De personoplysninger, som SOS Racisme registrerer om dig, er navn, adresse, telefon og e-mailadresse og kontingentbetalinger.

SOS Racisme er dataansvarlig. Foreningens databehandlere er formand, næstformand og kasserer. Disse er valgt for et år ad gangen og sikrer, at behandling og beskyttelse af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Videregivelse af personoplysninger
Som hovedregel deles persondata ikke med tredjepart. Det kunne eventuelt være samarbejdspartnere, som modtager personoplysninger til behandling på vegne af SOS Racisme.

Hvis vi finder behov for dette, vil vi spørge om din tilladelse.

Behandling af personoplysninger – Formålet
Ved behandling af personoplysninger forstås enhver aktivitet, som involverer brug af personoplysninger.

Personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål. Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i nødvendigt omfang, men altid med et bestemt formål. Personer, vi registrerer, er enten
medlemmer eller bidragydere.

Formålet med behandling af dine personoplysninger er afgørende for, hvilke personlige oplysninger
vi indsamler. Herunder kan du læse, i hvilke situationer vi typisk anmoder om dine

personoplysninger, og hvilke typer personoplysninger vi indsamler.

• Oprettelse af medlemskab eller eventuelt tilmelding til foreningens arrangementer. Her beder vi
om dit navn og kontaktoplysninger (adresse, telefon, mail).
• Personoplysninger ved generelle henvendelser og vejledning. Hvis et medlem kontakter os i
forbindelse med vejledning eller generelle henvendelser, vil vi bede dig oplyse dit navn og evt.
medlemsnummer.
• Udsendelse af Tidsskriftet SOS Racisme. Ved udsendelse af tidsskriftet benyttes oplysninger om
dit navn og postadresse.
• Brug af hjemmesiden www.sosracisme.dk.

Kontrol og opdatering af personoplysninger
Vi kontrollerer løbende, at de personoplysninger, vi behandler og opbevarer om dig er korrekte. Du kan imidlertid hjælpe os med dette ved at meddele os eventuelle ændringer til dine personoplysninger, fx ændring af navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Du kan kontakte os via
ovennævnte kontaktoplysninger. Databehandlerne kan søge i åbne kilder (fx vejvisere), hvis der konstateres fejl i registrerede personoplysninger.
Sletning af personoplysninger Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for os at have. Tidsperioden
for opbevaring afhænger således af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaring.

• Foreningen sletter ikke personoplysninger på aktive medlemmer. Formålet med dette er at sikre, at
vi har overblik over medlemskaber.
• Personoplysninger på medlemmer slettes straks ved udmeldelse af foreningen. Personoplysninger på aktive medlemmer om kontingentbetaling opbevares i fem år, ligesom data om kontingentbetaling indgår i foreningens regnskaber i fem år. Disse slettefrister følger
bogføringslovens regler.
• I tilfælde af, at der pågår en tvist med et medlem eller samarbejdspart, så opbevares alle relevante personoplysninger, indtil den pågældende tvist er endeligt afsluttet eller bilagt.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder. Det er ret til indsigt, til berigtigelse, til sletning og til indsigelse jf. lovgivning om behandling af persondata. Hvis du fx. ønsker at gøre brug af disse rettigheder, bedes du kontakte formanden for SOS Racisme via ovennævnte kontaktoplysninger.

Adgang til dine personoplysninger
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig, med hvilket formål vi behandler disse, og hvor længe vi opbevarer dine oplysninger. Derudover har du ret til at få oplyst, hvilke aktører dine personoplysninger eventuelt videregives til.

Ændring og sletning af dine oplysninger
Du har ret til at få rettet dine oplysningerne, hvis de oplysninger, vi har registreret om dig, ikke er korrekte. Ved henvendelse om dette beder vi dig oplyse, hvilke oplysninger der er ukorrekte, og hvordan vi kan rette dem. Hvis du ikke længere giver dit samtykke til behandling af dine oplysninger, sletter vi de oplysninger i det omfang, vi kan. Der kan være forhold som medfører, at vi ikke kan slette alle dine data, fx oplysninger, der indgår i regnskabet, som opbevares i op til 5 år.

Indsigelse og klage
Du har ret til at gøre indsigelse mod den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan indsende en indsigelse til formanden for SOS Racisme jf. ovenstående kontaktoplysninger.

Du har også mulighed for at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. tlf. 3319 3218, dt@datatilsynet.dk.

Ændring af persondatapolitik
SOS Racisme forbeholder sig ret til at opdatere og ændre ovenstående privatlivspolitik. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på hjemmesiden sos@sosracisme.dk, hvor dato for seneste opdatering vil være angivet. Ved væsentlige ændringer gør vi opmærksom på dette gennem en
synlig besked på foreningens hjemmeside og/eller i udsendte nyhedsbreve.

Vedtaget maj 2018, revideret 29. august 2018