Trumpismen – et magtredskab der ikke bør undervurderes

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Print Friendly, PDF & Email

Der opstår i disse år nogle forvrængninger i de vestlige demokratier, som synes ude af stand til at bekæmpe racismen. De næste to tekster er tankevækkende vidnesbyrd om vores situation lige nu

Den tredje november 2020 var der præsidentvalg i USA. Mere end 158 millioner stemmer blev afgivet i forbindelse med valget, hvilket svarer til omkring 66 procent af de 239 millioner stemmeberettigede. Procentmæssigt har så mange amerikanere ikke stemt ved et valg i over hundrede år, hvilket må betegnes som en succes for det amerikanske demokrati.

Valgets resultat endte med en utvetydig sejr til Joe Biden med godt 81 millioner stemmer over Donald Trump, der fik godt 74 millioner stemmer.

Vederhæftighed eller opmuntring af konspirationsteoretisk galskab

Set med danske øjne er der en tendens til at se det amerikanske præsidentvalg 2020 som et naturligt resultat af en ulige kamp mellem en form for politisk vederhæftighed på den ene side og en siddende præsident, der ifølge liberale amerikanske medier havde løjet i gennemsnit tyve gange om dagen i sine fire år ved magten. En præsident der ikke troede på, at klimaforandringer er menneskeskabte. En kandidat der havde isoleret USA fra sine sædvanlige allierede og partnere til fordel for russiske, nordkoreanske, tyrkiske og saudiarabiske diktatorer. En kandidat der havde fejlet i forhold til at lægge afstand til konspirationsteoretiske galninge som QAnon og højreekstremistiske grupper som Proud Boys. 

Ifølge denne artikels forfatter rammer ovenstående analyse ved siden af.

Demokratiets grundlæggende spilleregler består i med jævne mellemrum at give det enkelte individ en stemme til fremadrettet at være med til at bestemme, hvem der skal sidde ved magten. En kandidats evne til at appellere til sine vælgere og få dem til at identificere sig med sin person og projekt er helt afgørende. Ved valget i 2016 viste Donald Trump, at han besad denne evne i sjælden grad. En millionær, berømthed og TV-stjerne, der forstod at sige tingene, som de var, appellerede til vælgere fra begge fløje. Hans slogan om at ”gøre Amerika stort igen” gav frisk genlyd i en verden, hvor globaliseringens kaos alt for længe syntes at have været på dagsordenen. Efter sejren over Hillary Clinton gik Trump i gang med at levere varen. Han indledte en handelskrig mod Kina. Han gik i gang med at bygge en mur mod Mexico. Han fik USA ud af Paris-aftalen. Alle disse politikker appellerede til en snæver, nationalistisk interesse, der blev italesat med en racistisk undertone. Mere eksplicit og effektfuldt end nogen anden moderne politiker demonstrerede Donald Trump, hvor effektiv denne appel til snævre nationalistiske interesser kan være. Hvis den verden, som vi kendte før covid-19, havde fortsat i sit vante spor, er det svært at forestille sig, at Donald Trump ikke var blevet valgt til endnu en periode.

Donald Trumps anden chance forhindret af hans reaktion på Covid-19

Covid-19 ændrede imidlertid verden og dermed også amerikansk politik. Donald Trumps konsekvente kombination af bagatellisering og misinformation i forbindelse med pandemien gjorde ham upopulær på en måde, som hverken hans misogyni [kvindeforagt red], racisme, mobning, fremmedfjendskhed eller konspirationstænkning havde gjort det tidligere. Da Donald Trump selv i begyndelsen af oktober 2020 blev konstateret positiv, havde mere end 200.000 amerikanere mistet livet af sygdommen. Præsidentens kommentar på Twitter i forbindelse med sin sygdom forekom helt typisk i forhold til den hans sædvanlige måde at sætte sig selv i centrum, men forekom alligevel overraskende i dens totale mangel på empati, situationen taget i betragtning. ”Jeg er overbevist om, at det var en velsignelse fra Gud, at jeg fik covid”, sagde præsidenten og fortsatte: ”Det var en velsignelse i forklædning”.

Den 8. oktober 2020, altså en lille måned før det amerikanske valg, offentliggjorde Reuters resultatet af en undersøgelse om amerikanernes syn på Donald Trumps håndtering af covid-19. I undersøgelsen, der var lavet i kølvandet på, at Donald Trump selv var blevet smittet med covid-19, mente 37% voksne amerikanere, at Donald Trump havde håndteret pandemien godt, medens hele 59% mente, at pandemien var blevet håndteret dårligt.

Ønsketænkningens iboende usikkerhed

For at vende tilbage til den ovenfor formulerede anskuelse, at præsidentvalget 2020 blev afgjort til fordel for vederhæftighed, fornuft og måske endda anstændighed. Denne anskuelse må betegnes som ønsketænkning snarere end faktuel. Havde det ikke været for den dødbringende kraft, hvormed covid-pandemien ramte verden og dermed det amerikanske samfund, er det svært at se politiske argumenter, der skulle kunne hamle op med Donald Trumps snævre, nationalistiske politikker. Havde det ikke været for covid-19, er det tænkeligt, at Donald Trump havde siddet i det hvide hus endnu.

Det ser umiddelbart ud som om, den nyvalgte præsident er grundigt i gang med at lufte ud i det hvide hus efter sin forgængers højrepopulistiske og selv-offergørende indelukkethed. Det vil dog være en kæmpe fejltagelse at se trumpismen som noget, der hører det forrige tiår til. Dertil har den været alt for effektiv.

Det skal blive interessant at se, om Joe Biden og hans hold vil være i stand til at opstille et bredere politisk narrativ.

Resultatet er ikke givet på forhånd.

Persondatapolitik

Kontaktoplysninger:
SOS Racisme, Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, 2000 København N
Tlf. 42331968,
Mail: sos@sosracisme.dk, Formand: jette@sosracisme.dk
Website: www.sosracisme.dk,
CVR: 29070601
Persondatapolitik for foreningen SOS Racisme.

SOS Racisme tager beskyttelsen af menneskerettigheder meget alvorligt, så det er naturligt, at persondata i foreningen skal beskyttes. Vi har derfor vedtaget denne persondatapolitik, hvor du kan finde information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Personoplysninger er alle slags oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til dig som privatperson. De personoplysninger, som SOS Racisme registrerer om dig, er navn, adresse, telefon og e-mailadresse og kontingentbetalinger.

SOS Racisme er dataansvarlig. Foreningens databehandlere er formand, næstformand og kasserer. Disse er valgt for et år ad gangen og sikrer, at behandling og beskyttelse af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Videregivelse af personoplysninger
Som hovedregel deles persondata ikke med tredjepart. Det kunne eventuelt være samarbejdspartnere, som modtager personoplysninger til behandling på vegne af SOS Racisme.

Hvis vi finder behov for dette, vil vi spørge om din tilladelse.

Behandling af personoplysninger – Formålet
Ved behandling af personoplysninger forstås enhver aktivitet, som involverer brug af personoplysninger.

Personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål. Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i nødvendigt omfang, men altid med et bestemt formål. Personer, vi registrerer, er enten
medlemmer eller bidragydere.

Formålet med behandling af dine personoplysninger er afgørende for, hvilke personlige oplysninger
vi indsamler. Herunder kan du læse, i hvilke situationer vi typisk anmoder om dine

personoplysninger, og hvilke typer personoplysninger vi indsamler.

• Oprettelse af medlemskab eller eventuelt tilmelding til foreningens arrangementer. Her beder vi
om dit navn og kontaktoplysninger (adresse, telefon, mail).
• Personoplysninger ved generelle henvendelser og vejledning. Hvis et medlem kontakter os i
forbindelse med vejledning eller generelle henvendelser, vil vi bede dig oplyse dit navn og evt.
medlemsnummer.
• Udsendelse af Tidsskriftet SOS Racisme. Ved udsendelse af tidsskriftet benyttes oplysninger om
dit navn og postadresse.
• Brug af hjemmesiden www.sosracisme.dk.

Kontrol og opdatering af personoplysninger
Vi kontrollerer løbende, at de personoplysninger, vi behandler og opbevarer om dig er korrekte. Du kan imidlertid hjælpe os med dette ved at meddele os eventuelle ændringer til dine personoplysninger, fx ændring af navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Du kan kontakte os via
ovennævnte kontaktoplysninger. Databehandlerne kan søge i åbne kilder (fx vejvisere), hvis der konstateres fejl i registrerede personoplysninger.
Sletning af personoplysninger Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for os at have. Tidsperioden
for opbevaring afhænger således af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaring.

• Foreningen sletter ikke personoplysninger på aktive medlemmer. Formålet med dette er at sikre, at
vi har overblik over medlemskaber.
• Personoplysninger på medlemmer slettes straks ved udmeldelse af foreningen. Personoplysninger på aktive medlemmer om kontingentbetaling opbevares i fem år, ligesom data om kontingentbetaling indgår i foreningens regnskaber i fem år. Disse slettefrister følger
bogføringslovens regler.
• I tilfælde af, at der pågår en tvist med et medlem eller samarbejdspart, så opbevares alle relevante personoplysninger, indtil den pågældende tvist er endeligt afsluttet eller bilagt.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder. Det er ret til indsigt, til berigtigelse, til sletning og til indsigelse jf. lovgivning om behandling af persondata. Hvis du fx. ønsker at gøre brug af disse rettigheder, bedes du kontakte formanden for SOS Racisme via ovennævnte kontaktoplysninger.

Adgang til dine personoplysninger
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig, med hvilket formål vi behandler disse, og hvor længe vi opbevarer dine oplysninger. Derudover har du ret til at få oplyst, hvilke aktører dine personoplysninger eventuelt videregives til.

Ændring og sletning af dine oplysninger
Du har ret til at få rettet dine oplysningerne, hvis de oplysninger, vi har registreret om dig, ikke er korrekte. Ved henvendelse om dette beder vi dig oplyse, hvilke oplysninger der er ukorrekte, og hvordan vi kan rette dem. Hvis du ikke længere giver dit samtykke til behandling af dine oplysninger, sletter vi de oplysninger i det omfang, vi kan. Der kan være forhold som medfører, at vi ikke kan slette alle dine data, fx oplysninger, der indgår i regnskabet, som opbevares i op til 5 år.

Indsigelse og klage
Du har ret til at gøre indsigelse mod den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan indsende en indsigelse til formanden for SOS Racisme jf. ovenstående kontaktoplysninger.

Du har også mulighed for at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. tlf. 3319 3218, dt@datatilsynet.dk.

Ændring af persondatapolitik
SOS Racisme forbeholder sig ret til at opdatere og ændre ovenstående privatlivspolitik. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på hjemmesiden sos@sosracisme.dk, hvor dato for seneste opdatering vil være angivet. Ved væsentlige ændringer gør vi opmærksom på dette gennem en
synlig besked på foreningens hjemmeside og/eller i udsendte nyhedsbreve.

Vedtaget maj 2018, revideret 29. august 2018