SOS Blog

Mjølnerparken - a tough ghetto in Denmark

Hvad er en ghetto egentlig?

Folk vil ikke bo i en “ghetto”, men også boligområder, der fx slet ikke har problemer med kriminalitet, ryger på regeringens “ghetto”-liste med de nye

Læs mere »