Faeza på 25 år har mistet sit asyl i Danmark – se faderens åbne brev!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Print Friendly, PDF & Email

Kort over Syrien opdelt i provinser. Nr. 10 er Damaskus og nr. 11 Rural (eller Rif) Damascus. Syrere fra disse provinser får p.t. gennemgået deres opholdstilladelse i Danmark m. h. p. om den kan ophæves.


Brevet er fra https://www.facebook.com/Den-syriske-og-danske-unge-generation-i-Danmark-108913117970879
Der ligger der også andre beretninger om syrere der pludselig har mistet deres asylstatus, og som skal sendes hjem til et land uden sikkerhed, og hvor der er en risiko for enhver for at blive sat i fængsel og tortureret.
At syrerne p.t. ikke kan hjemsendes og at FN og EU ikke vil hjemsende nogen, da forudsætningerne herfor ikke eksisterer, spiller åbenbart ingen rolle for Regeringen, Folketinget og Flygtningenævnet.

“Kære alle
Jeg er far til pigen Faeza (…). Jeg kom til Danmark i 2014 og under flugten bar jeg min datter på mine skuldre på en rejse, man kalder for Dødens Rejse. Sammen krydsede vi havet i en lille gummibåd med livet i hænderne.

Jeg kan ikke beskrive den taknemmelighed, min datter og jeg følte, da vi nåede i sikkerhed i Danmark. Et land der altid har været kendt som et frit og demokratisk samfund, som overholder menneskerettigheder og giver mænd og kvinder lige muligheder.

Vi blev budt velkomne af danskerne med så stor kærlighed og medmenneskelighed, at vi hurtigt kom til at betragte dette ærede folk som vores anden familie.

For første gang længe følte vi os i sikkerhed og turde tro på fremtiden. Det er let at glemme politikeres lejlighedsvise nedsættende tale om flygtninge som os, når man føler sig mødt af danskeres gæstfrihed.

Så meget desto mere blev vi forfærdede og overraskede over den politiske beslutning, der i år har ført til at min elskede datter Faeza ikke længere kan blive i Danmark sammen med mig, sin stedmor og sin lillesøster.

Jeg er stolt – som enhver anden far ville være – over at Faeza har lært flydende dansk. Jeg blev stolt og taknemmelig, da hun afsluttede folkeskole og gymnasiet i Danmark. Jeg beundrer hendes vedholdenhed, der fik hende til at arbejde hårdt og begynde forfra, selvom hun allerede har taget studentereksamen én gang før i Syrien.

Og jeg blev stolt, da hun begyndte at læse til sygeplejerske. Stolt fordi hun er dygtig, men endnu mere fordi hun har et stort hjerte og længes efter at komme til at hjælpe syge mennesker i Danmark med sin viden og sin omsorg.

Jeg ved at min datter har en stor drøm om senere at læse videre og blive en dygtig læge, der kan bidrage endnu mere til vidunderlige Danmark.

Da Faeza for få dage siden skulle til møde i Flygtningenævnet, hvor hendes fremtid skulle afgøres, var det første gang siden flugten i 2014, jeg så min datter være knuget af angst.

Jeg sagde: Vær rolig, min lille pige, du er i Danmark nu. Du er i retfærdighedens og menneskelighedens landet. Der er ikke noget at være bange for.

Ingen af os havde forestillet os, at nogen kunne finde på at sende en ung kvinde alene tilbage til vores krigshærgede land. Vi er begge frygtelig kede af det, bange og chokerede over, at danske politikere vil sende hende tilbage til et land, hvor mennesker fængsles, forsvinder, dør i regimets hænder. Et land hvor jeg selv er efterlyst for ikke at ville deltage i regeringens massakre på vores folk.

Nu spørger jeg: Hvad er forskellen på de syriske politikere, som dræber deres eget folk og de danske politikere, der sender mennesker tilbage til døden?

Intet kan beskrive den følelse jeg har nu. Jeg appellerer inderligt til at I vil hjælpe min datter.” 

Persondatapolitik

Kontaktoplysninger:
SOS Racisme, Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, 2000 København N
Tlf. 42331968,
Mail: sos@sosracisme.dk, Formand: jette@sosracisme.dk
Website: www.sosracisme.dk,
CVR: 29070601
Persondatapolitik for foreningen SOS Racisme.

SOS Racisme tager beskyttelsen af menneskerettigheder meget alvorligt, så det er naturligt, at persondata i foreningen skal beskyttes. Vi har derfor vedtaget denne persondatapolitik, hvor du kan finde information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Personoplysninger er alle slags oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til dig som privatperson. De personoplysninger, som SOS Racisme registrerer om dig, er navn, adresse, telefon og e-mailadresse og kontingentbetalinger.

SOS Racisme er dataansvarlig. Foreningens databehandlere er formand, næstformand og kasserer. Disse er valgt for et år ad gangen og sikrer, at behandling og beskyttelse af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Videregivelse af personoplysninger
Som hovedregel deles persondata ikke med tredjepart. Det kunne eventuelt være samarbejdspartnere, som modtager personoplysninger til behandling på vegne af SOS Racisme.

Hvis vi finder behov for dette, vil vi spørge om din tilladelse.

Behandling af personoplysninger – Formålet
Ved behandling af personoplysninger forstås enhver aktivitet, som involverer brug af personoplysninger.

Personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål. Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i nødvendigt omfang, men altid med et bestemt formål. Personer, vi registrerer, er enten
medlemmer eller bidragydere.

Formålet med behandling af dine personoplysninger er afgørende for, hvilke personlige oplysninger
vi indsamler. Herunder kan du læse, i hvilke situationer vi typisk anmoder om dine

personoplysninger, og hvilke typer personoplysninger vi indsamler.

• Oprettelse af medlemskab eller eventuelt tilmelding til foreningens arrangementer. Her beder vi
om dit navn og kontaktoplysninger (adresse, telefon, mail).
• Personoplysninger ved generelle henvendelser og vejledning. Hvis et medlem kontakter os i
forbindelse med vejledning eller generelle henvendelser, vil vi bede dig oplyse dit navn og evt.
medlemsnummer.
• Udsendelse af Tidsskriftet SOS Racisme. Ved udsendelse af tidsskriftet benyttes oplysninger om
dit navn og postadresse.
• Brug af hjemmesiden www.sosracisme.dk.

Kontrol og opdatering af personoplysninger
Vi kontrollerer løbende, at de personoplysninger, vi behandler og opbevarer om dig er korrekte. Du kan imidlertid hjælpe os med dette ved at meddele os eventuelle ændringer til dine personoplysninger, fx ændring af navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Du kan kontakte os via
ovennævnte kontaktoplysninger. Databehandlerne kan søge i åbne kilder (fx vejvisere), hvis der konstateres fejl i registrerede personoplysninger.
Sletning af personoplysninger Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for os at have. Tidsperioden
for opbevaring afhænger således af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaring.

• Foreningen sletter ikke personoplysninger på aktive medlemmer. Formålet med dette er at sikre, at
vi har overblik over medlemskaber.
• Personoplysninger på medlemmer slettes straks ved udmeldelse af foreningen. Personoplysninger på aktive medlemmer om kontingentbetaling opbevares i fem år, ligesom data om kontingentbetaling indgår i foreningens regnskaber i fem år. Disse slettefrister følger
bogføringslovens regler.
• I tilfælde af, at der pågår en tvist med et medlem eller samarbejdspart, så opbevares alle relevante personoplysninger, indtil den pågældende tvist er endeligt afsluttet eller bilagt.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder. Det er ret til indsigt, til berigtigelse, til sletning og til indsigelse jf. lovgivning om behandling af persondata. Hvis du fx. ønsker at gøre brug af disse rettigheder, bedes du kontakte formanden for SOS Racisme via ovennævnte kontaktoplysninger.

Adgang til dine personoplysninger
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig, med hvilket formål vi behandler disse, og hvor længe vi opbevarer dine oplysninger. Derudover har du ret til at få oplyst, hvilke aktører dine personoplysninger eventuelt videregives til.

Ændring og sletning af dine oplysninger
Du har ret til at få rettet dine oplysningerne, hvis de oplysninger, vi har registreret om dig, ikke er korrekte. Ved henvendelse om dette beder vi dig oplyse, hvilke oplysninger der er ukorrekte, og hvordan vi kan rette dem. Hvis du ikke længere giver dit samtykke til behandling af dine oplysninger, sletter vi de oplysninger i det omfang, vi kan. Der kan være forhold som medfører, at vi ikke kan slette alle dine data, fx oplysninger, der indgår i regnskabet, som opbevares i op til 5 år.

Indsigelse og klage
Du har ret til at gøre indsigelse mod den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan indsende en indsigelse til formanden for SOS Racisme jf. ovenstående kontaktoplysninger.

Du har også mulighed for at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. tlf. 3319 3218, dt@datatilsynet.dk.

Ændring af persondatapolitik
SOS Racisme forbeholder sig ret til at opdatere og ændre ovenstående privatlivspolitik. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på hjemmesiden sos@sosracisme.dk, hvor dato for seneste opdatering vil være angivet. Ved væsentlige ændringer gør vi opmærksom på dette gennem en
synlig besked på foreningens hjemmeside og/eller i udsendte nyhedsbreve.

Vedtaget maj 2018, revideret 29. august 2018