Forlig sikrer flere udenlandske danskere

I dag har 10% af den danske befolkning ikke statsborgerskab, og det tager gennemsnitligt 19 år at få dansk statsborgerskab. Nu har S sammen med K, V og LA indført yderligere stramninger:

Ingen under uddannelse kan få statsborgerskab. De er på midlertidig opholdstilladelse, for de kan heller ikke få permanent opholdstilladelse – ikke engang hvis de er født i Danmark. Og efter endt uddannelse skal de have arbejdet på fuld tid i 3,5 ud af 4 år. (Gælder ikke nordiske statsborgere, der kan få statsborgerskab ved erklæring).

Enhver fængselsdom blokerer fremover for dansk statsborgerskab, også betingede domme.

Desuden indføres følgende stramninger:

 • Personer, der har fået en bøde på mere end 3.000 kroner for negativ social kontrol, overtrædelse af udlændingeloven og socialt bedrageri får en karensperiode på seks år.
 • Afvisning af ansøgning ved forfalden gæld til det offentlige.
 • Flere spørgsmål i indfødsretsprøven skal handle om ”danske værdier”.
 • Fremover inddeles ansøgere om statsborgerskab i grupper efter deres oprindelsesland:
  • ’nordiske lande’,
  • ’andre vestlige lande’,
  • ’MENAP-lande samt Tyrkiet’,
  • ’andre ikke-vestlige lande’. 

Desuden skal der ses på mulighederne for at fratage dansk statsborgerskab i flest mulige tilfælde.

Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige er ikke med i forliget, fordi det er ikke er racistisk nok.

Støttepartierne tager afstand.

Udlændinge- og Integrationsministeriet: Bred aftale udelukker kriminelle fra at få dansk statsborgerskab

Læs også: Flere og flere udenlandske danskere