Flere og flere udenlandske danskere

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Print Friendly, PDF & Email
Billede af Cheryl Holt fra Pixabay

Danmark foretager ulovlig forskelsbehandling af børn og unge, der fødes her i landet. Kun nordiske børn kan få statsborgerskab ved erklæring – og de behøver ikke engang være født her.

Se Tabel 1 og 2 i Minileksikon 2020 – Fakta om flygtninge, indvandrere og diskrimination!

Politiken: “… ifølge videncenteret er der givet færre statsborgerskaber gennem de sidste 20 år, hvor der i øvrigt er kommet markant flere udlændinge til landet.

Udviklingen skyldes Folketingets stramninger af adgangen til statsborgerskab”, siger Rasmus Brygger fra Danmarks Videnscenter for Integration og påpeger, at udviklingen har en slagside.

“Statsborgerskab har klar betydning for integration i forhold til beskæftigelse og tilhørsforholdet til det danske samfund, så udviklingen risikerer at forværre integration”, siger han til Politiken.

I strid med konvention

Samtidig fastslår Institut for Menneskerettigheder (IMR) i en omfattende undersøgelse af adgangen til statsborgerskab for unge, som er født og/eller opvokset her i landet, at Danmark ikke gør det nemmere at blive dansker for den gruppe. Det er vi ellers forpligtet til ifølge den europæiske statsborgerskabskonvention, forklarer Maria Ventegodt, der er ligebehandlingschef hos IMR.

»Ordningen i Danmark er i strid med konventionen, som stiller krav om, at man skal anerkende de unges særlige tilknytning til landet og gøre det nemmere for dem at få statsborgerskab. I øjeblikket er de, der er født og opvokset her, ikke stillet anderledes end voksne udlændinge, som er kommet hertil«, siger hun.

Instituttets undersøgelse offentliggøres, netop som Folketinget har indledt forhandlinger om yderligere stramninger af adgangen til statsborgerskab.

Institut for Menneskerettigheder beskriver, hvordan den nuværende proces mod statsborgerskab er »meget lang« og præget af omfattende dokumentation og regelændringer. Yderligere skal man først have opnået permanent opholdstilladelse for at få adgang til statsborgerskab, hvilket i sig selv er en omfattende proces.

Den gennemsnitlige opholdstid, før myndige indvandrere får statsborgerskab, er steget fra knap 11 år i midten af 00’erne til 19 år i 2019.

Forskelsbehandling

Institut for Menneskerettigheder påpeger, at Danmark forskelsbehandler nordiske og ikkenordiske unge, idet unge fra de øvrige nordiske lande kan opnå statsborgerskab blot ved at afgive en erklæring til myndighederne. Den mulighed blev lukket af et flertal i Folketinget for ikkenordiske unge i 2004 og igen i 2016 efter en kort åbning på to år.

En så klar forskelsbehandling mellem unge født og opvokset i landet findes ikke noget andet sted…”

Læs artiklen i Politiken 7. februar 2021:
Det var en besværlig og lang proces for Ilknur Kekec Coban at få et dansk statsborgerskab. Det får historisk få

Persondatapolitik

Kontaktoplysninger:
SOS Racisme, Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, 2000 København N
Tlf. 42331968,
Mail: sos@sosracisme.dk, Formand: jette@sosracisme.dk
Website: www.sosracisme.dk,
CVR: 29070601
Persondatapolitik for foreningen SOS Racisme.

SOS Racisme tager beskyttelsen af menneskerettigheder meget alvorligt, så det er naturligt, at persondata i foreningen skal beskyttes. Vi har derfor vedtaget denne persondatapolitik, hvor du kan finde information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Personoplysninger er alle slags oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til dig som privatperson. De personoplysninger, som SOS Racisme registrerer om dig, er navn, adresse, telefon og e-mailadresse og kontingentbetalinger.

SOS Racisme er dataansvarlig. Foreningens databehandlere er formand, næstformand og kasserer. Disse er valgt for et år ad gangen og sikrer, at behandling og beskyttelse af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Videregivelse af personoplysninger
Som hovedregel deles persondata ikke med tredjepart. Det kunne eventuelt være samarbejdspartnere, som modtager personoplysninger til behandling på vegne af SOS Racisme.

Hvis vi finder behov for dette, vil vi spørge om din tilladelse.

Behandling af personoplysninger – Formålet
Ved behandling af personoplysninger forstås enhver aktivitet, som involverer brug af personoplysninger.

Personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål. Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i nødvendigt omfang, men altid med et bestemt formål. Personer, vi registrerer, er enten
medlemmer eller bidragydere.

Formålet med behandling af dine personoplysninger er afgørende for, hvilke personlige oplysninger
vi indsamler. Herunder kan du læse, i hvilke situationer vi typisk anmoder om dine

personoplysninger, og hvilke typer personoplysninger vi indsamler.

• Oprettelse af medlemskab eller eventuelt tilmelding til foreningens arrangementer. Her beder vi
om dit navn og kontaktoplysninger (adresse, telefon, mail).
• Personoplysninger ved generelle henvendelser og vejledning. Hvis et medlem kontakter os i
forbindelse med vejledning eller generelle henvendelser, vil vi bede dig oplyse dit navn og evt.
medlemsnummer.
• Udsendelse af Tidsskriftet SOS Racisme. Ved udsendelse af tidsskriftet benyttes oplysninger om
dit navn og postadresse.
• Brug af hjemmesiden www.sosracisme.dk.

Kontrol og opdatering af personoplysninger
Vi kontrollerer løbende, at de personoplysninger, vi behandler og opbevarer om dig er korrekte. Du kan imidlertid hjælpe os med dette ved at meddele os eventuelle ændringer til dine personoplysninger, fx ændring af navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Du kan kontakte os via
ovennævnte kontaktoplysninger. Databehandlerne kan søge i åbne kilder (fx vejvisere), hvis der konstateres fejl i registrerede personoplysninger.
Sletning af personoplysninger Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for os at have. Tidsperioden
for opbevaring afhænger således af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaring.

• Foreningen sletter ikke personoplysninger på aktive medlemmer. Formålet med dette er at sikre, at
vi har overblik over medlemskaber.
• Personoplysninger på medlemmer slettes straks ved udmeldelse af foreningen. Personoplysninger på aktive medlemmer om kontingentbetaling opbevares i fem år, ligesom data om kontingentbetaling indgår i foreningens regnskaber i fem år. Disse slettefrister følger
bogføringslovens regler.
• I tilfælde af, at der pågår en tvist med et medlem eller samarbejdspart, så opbevares alle relevante personoplysninger, indtil den pågældende tvist er endeligt afsluttet eller bilagt.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder. Det er ret til indsigt, til berigtigelse, til sletning og til indsigelse jf. lovgivning om behandling af persondata. Hvis du fx. ønsker at gøre brug af disse rettigheder, bedes du kontakte formanden for SOS Racisme via ovennævnte kontaktoplysninger.

Adgang til dine personoplysninger
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig, med hvilket formål vi behandler disse, og hvor længe vi opbevarer dine oplysninger. Derudover har du ret til at få oplyst, hvilke aktører dine personoplysninger eventuelt videregives til.

Ændring og sletning af dine oplysninger
Du har ret til at få rettet dine oplysningerne, hvis de oplysninger, vi har registreret om dig, ikke er korrekte. Ved henvendelse om dette beder vi dig oplyse, hvilke oplysninger der er ukorrekte, og hvordan vi kan rette dem. Hvis du ikke længere giver dit samtykke til behandling af dine oplysninger, sletter vi de oplysninger i det omfang, vi kan. Der kan være forhold som medfører, at vi ikke kan slette alle dine data, fx oplysninger, der indgår i regnskabet, som opbevares i op til 5 år.

Indsigelse og klage
Du har ret til at gøre indsigelse mod den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan indsende en indsigelse til formanden for SOS Racisme jf. ovenstående kontaktoplysninger.

Du har også mulighed for at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. tlf. 3319 3218, dt@datatilsynet.dk.

Ændring af persondatapolitik
SOS Racisme forbeholder sig ret til at opdatere og ændre ovenstående privatlivspolitik. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på hjemmesiden sos@sosracisme.dk, hvor dato for seneste opdatering vil være angivet. Ved væsentlige ændringer gør vi opmærksom på dette gennem en
synlig besked på foreningens hjemmeside og/eller i udsendte nyhedsbreve.

Vedtaget maj 2018, revideret 29. august 2018