En ung flygtning

Skriv under med Nem-ID: Forslag til en mere human og solidarisk flygtningepolitik i Danmark – og andre borgerforslag

SOS Racisme opfordrer til at man skriver under på dette borgerforslag om en mere human og solidarisk flygtningepolitik. Man skal skrive under med NEM-ID, og man skal være dansk statsborger og have valgret til Folketinget for at skrive under.

De fire krav herunder gjaldt alle i Danmark indtil 2002, og antal kvoteflygtninge blev først overladt til ministeren at afgøre i 2015-16, efter 2016 er der kun kommet 31 til Danmark i alt.

  1. Danmark skal igen tage imod kvoteflygtninge fra FN på mindst samme niveau som før 2016, dvs. mindst 500 om året.
  2. Asylansøgning på ambassader/konsulater og humanitært visum
  3. Udfasning af udrejsecentre og såkaldte motivationsfremmende foranstaltninger
  4. Flygtninges opholdstilladelser bør ikke inddrages

Begrundelserne for de fire forslag findes under borgerforslaget:
https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-07167
Skulle linket drille, kan man google BORGERFORSLAG SOLIDARISK.

Hvis forslaget får mere end 50.000 underskrifter på 180 dage, skal det fremsættes for Folketinget som beslutningsforslag.
Bliver beslutningsforslaget vedtaget, skal regeringen fremsætte et lovforslag på baggrund af indholdet i beslutningsforslaget,

Når du har nøglekort eller app fremme, kan du lige se, om der er andre borgerforslag inden for racisme, diskrimination eller flygtningepolitik, du vil underskrive, se nedenfor!
Anne Nielsen, medlem af SOS Racismes landsråd.

Se disse borgerforslag, som stadig aktivt samler underskrifter den 7. marts 2021!