Internationale tilflytteres velkomst forbedres af studerende

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Print Friendly, PDF & Email

Sammen med kommunen og Randers sprogcenter har Dorthe Meyer Andreassen fra Randers bibliotek sat skub i at få gjort nogle af de studerendes forslag til virkelighed.

Bachelorstuderende i servicedesign har arbejdet med Randers’ velkomst for internationale tilkomne. Nu bliver der kigget på at implementere nogle af forslagene.

Sammen med kommunen og Randers Sprogcenter har Dorthe Meyer Andreassen fra Randers Bibliotek sat skub i at få gjort nogle af de studerendes forslag til virkelighed.

Hvordan er det egentlig at være ny i Randers, hvis man kommer fra udlandet? Det spørgsmål satte 23 International Hospitality Management-studerende sig for at finde ud af som led i deres bachelorstudie på Erhvervsakademi Dania i Randers.

En såkaldt service-safari fra de studerende viste, at kommune, bibliotek og sprogcenter med få tiltag kunne gøre en stor forskel for oplevelsen som international tilflytter. Det var for eksempel tilføjelsen af en engelsk valgmulighed som tryk-selv på telefonsvareren, en ekstra side i velkomstbrevet på engelsk eller få frivillige til at lave en gratis rundvisning i byen, ligesom man gør for turister.

»Vores konklusion var, at der var lettilgængelige og økonomisk overkommelige forbedringsmuligheder i både digital, verbal og non-verbal kommunikation med internationale tilflyttere. Vi fik fin respons på vores rapport fra vores kontaktperson på kommunen,« forklarer 26-årige Cecilie Sofie Vahle, der læser International Hospitality Management.

Entusiastisk samarbejde

For bibliotekar Dorthe Meyer Andreassen, der har ansvar for skole og uddannelsesområdet på Randers Bibliotek, har samarbejdet været en positiv oplevelse, hvor alle har fået noget ud af det.

»Det er dejligt at være med til et samarbejde, som giver så megen mening at deltage i. De studerende var så engagerede, godt hjulpet på vej af en virkelig entusiastisk underviser, og der er mange idéer at hente. Nogle af idéerne kan udføres uden de helt store udgifter og med forholdsvis lille arbejdsindsats, mens andre vil kræve væsentlig flere ressourcer,” siger Dorthe Meyer Andreassen fra Randers Bibliotek.

Små ændringer, stor effekt

Det glæder lettiske Lasma Balode, der bor og studerer i Randers, som hun elsker for dens natur, historie og charme. Derfor håber hun også, at det kan blive vist mere frem til andre internationale tilflyttere.

»Vi fandt mange små ting, som ville få stor effekt og betydning, hvis man indførte dem. Der er så meget godt at fortælle om byen, men det bliver ikke vist til tilflyttere, for eksempel museerne eller naturen,« smiler Lasma Balode på 23 år, der bor i byen med sin kæreste.

Projekterne fra de studerende skulle have været vist frem til en stor event i kulturhuset, men måtte ende med online feedback fra de deltagende organisationer på grund af Corona-udbruddet. Til gengæld har Dorthe Meyer Andreassen sammen med de andre samarbejdspartnere fra Randers Kommune og Randers Sprogskole efterfølgende sat sig sammen med Underværket for at gøre nogle af de studerendes forslag til virkelighed.

»Det bliver så spændende, og jeg er optimistisk om det,« slutter Dorthe Meyer Andreassen.\pfbreak

FAKTA OM ERHVERVSAKADEMI DANIA

  • Erhvervsakademi Dania udbyder videregående- og efteruddannelser på 8 campusser i Jylland
  • Det er i Grenaa, Hobro, Horsens, Randers, Silkeborg, Skive, Viborg og Hedensted
  • I alt udbyder Dania 25 korte videregående uddannelser inden for Business, Sundhed, Oplevelse, Marketing, Teknologi og Administration
  • Samlet er der 2500 fuldtidsstuderende på Dania, hvoraf 300 er internationale studerende
  • Derudover er 2700 deltidsstuderende på efter- og videreuddannelse
  • Erhvervsakademi Dania blev officielt indviet 1. januar 2009 og har 185 fuldtidsansatte medarbejdere.

Bragt i Forbundet Kultur og Information og her med forfatterens tilladelse

Persondatapolitik

Kontaktoplysninger:
SOS Racisme, Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, 2000 København N
Tlf. 42331968,
Mail: sos@sosracisme.dk, Formand: jette@sosracisme.dk
Website: www.sosracisme.dk,
CVR: 29070601
Persondatapolitik for foreningen SOS Racisme.

SOS Racisme tager beskyttelsen af menneskerettigheder meget alvorligt, så det er naturligt, at persondata i foreningen skal beskyttes. Vi har derfor vedtaget denne persondatapolitik, hvor du kan finde information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Personoplysninger er alle slags oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til dig som privatperson. De personoplysninger, som SOS Racisme registrerer om dig, er navn, adresse, telefon og e-mailadresse og kontingentbetalinger.

SOS Racisme er dataansvarlig. Foreningens databehandlere er formand, næstformand og kasserer. Disse er valgt for et år ad gangen og sikrer, at behandling og beskyttelse af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Videregivelse af personoplysninger
Som hovedregel deles persondata ikke med tredjepart. Det kunne eventuelt være samarbejdspartnere, som modtager personoplysninger til behandling på vegne af SOS Racisme.

Hvis vi finder behov for dette, vil vi spørge om din tilladelse.

Behandling af personoplysninger – Formålet
Ved behandling af personoplysninger forstås enhver aktivitet, som involverer brug af personoplysninger.

Personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål. Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i nødvendigt omfang, men altid med et bestemt formål. Personer, vi registrerer, er enten
medlemmer eller bidragydere.

Formålet med behandling af dine personoplysninger er afgørende for, hvilke personlige oplysninger
vi indsamler. Herunder kan du læse, i hvilke situationer vi typisk anmoder om dine

personoplysninger, og hvilke typer personoplysninger vi indsamler.

• Oprettelse af medlemskab eller eventuelt tilmelding til foreningens arrangementer. Her beder vi
om dit navn og kontaktoplysninger (adresse, telefon, mail).
• Personoplysninger ved generelle henvendelser og vejledning. Hvis et medlem kontakter os i
forbindelse med vejledning eller generelle henvendelser, vil vi bede dig oplyse dit navn og evt.
medlemsnummer.
• Udsendelse af Tidsskriftet SOS Racisme. Ved udsendelse af tidsskriftet benyttes oplysninger om
dit navn og postadresse.
• Brug af hjemmesiden www.sosracisme.dk.

Kontrol og opdatering af personoplysninger
Vi kontrollerer løbende, at de personoplysninger, vi behandler og opbevarer om dig er korrekte. Du kan imidlertid hjælpe os med dette ved at meddele os eventuelle ændringer til dine personoplysninger, fx ændring af navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Du kan kontakte os via
ovennævnte kontaktoplysninger. Databehandlerne kan søge i åbne kilder (fx vejvisere), hvis der konstateres fejl i registrerede personoplysninger.
Sletning af personoplysninger Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for os at have. Tidsperioden
for opbevaring afhænger således af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaring.

• Foreningen sletter ikke personoplysninger på aktive medlemmer. Formålet med dette er at sikre, at
vi har overblik over medlemskaber.
• Personoplysninger på medlemmer slettes straks ved udmeldelse af foreningen. Personoplysninger på aktive medlemmer om kontingentbetaling opbevares i fem år, ligesom data om kontingentbetaling indgår i foreningens regnskaber i fem år. Disse slettefrister følger
bogføringslovens regler.
• I tilfælde af, at der pågår en tvist med et medlem eller samarbejdspart, så opbevares alle relevante personoplysninger, indtil den pågældende tvist er endeligt afsluttet eller bilagt.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder. Det er ret til indsigt, til berigtigelse, til sletning og til indsigelse jf. lovgivning om behandling af persondata. Hvis du fx. ønsker at gøre brug af disse rettigheder, bedes du kontakte formanden for SOS Racisme via ovennævnte kontaktoplysninger.

Adgang til dine personoplysninger
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig, med hvilket formål vi behandler disse, og hvor længe vi opbevarer dine oplysninger. Derudover har du ret til at få oplyst, hvilke aktører dine personoplysninger eventuelt videregives til.

Ændring og sletning af dine oplysninger
Du har ret til at få rettet dine oplysningerne, hvis de oplysninger, vi har registreret om dig, ikke er korrekte. Ved henvendelse om dette beder vi dig oplyse, hvilke oplysninger der er ukorrekte, og hvordan vi kan rette dem. Hvis du ikke længere giver dit samtykke til behandling af dine oplysninger, sletter vi de oplysninger i det omfang, vi kan. Der kan være forhold som medfører, at vi ikke kan slette alle dine data, fx oplysninger, der indgår i regnskabet, som opbevares i op til 5 år.

Indsigelse og klage
Du har ret til at gøre indsigelse mod den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan indsende en indsigelse til formanden for SOS Racisme jf. ovenstående kontaktoplysninger.

Du har også mulighed for at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. tlf. 3319 3218, dt@datatilsynet.dk.

Ændring af persondatapolitik
SOS Racisme forbeholder sig ret til at opdatere og ændre ovenstående privatlivspolitik. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på hjemmesiden sos@sosracisme.dk, hvor dato for seneste opdatering vil være angivet. Ved væsentlige ændringer gør vi opmærksom på dette gennem en
synlig besked på foreningens hjemmeside og/eller i udsendte nyhedsbreve.

Vedtaget maj 2018, revideret 29. august 2018