Ellebæk Udlændingecenter bør lukkes

Du kan gøre en forskel

Bliv frivillig

Vil du være med til at gøre en forskel i kampen mod racisme? Så hvorfor ikke blive frivillig for SOS Racisme? Som frivillig har du mulighed for at hjælpe med vores arrangementer og andre spændende projekter, der er med til at skabe en mere inkluderende og mangfoldig Danmark. Vi søger altid efter engagerede personer, der ønsker at gøre en forskel og støtte vores mission om at bekæmpe racisme og diskrimination i samfundet
Er du klar? klik her!

Ellebæk Udlændingecenter bør lukkes

Når SOS Racisme vælger at offentliggøre dele af henvendelsen til retsudvalget om forholdene i Udlændingecenter Ellebæk, skyldes det vores ønske om at den tortur vi her i landet udsætter folk for, skønt de ikke har begået noget kriminelt, skal være åbent tilgængelig for enhver her i landet. Vi er enige om at det ikke skal kunne siges: ”Vi vidste det ikke.” Myndighederne ved udmærket besked og det skal vælgerne også have mulighed for. Der slet ingen lovhjemmel til at udøve tortur her i landet.

Henvendelsen til retsudvalget er underskrevet af:

 • Ellebæk Kontaktnetværk
 • Niels-Erik Hansen, advokat
 • Daniel Nørrung, advokat
 • Anne Land, advokat
 • Helge Nørrung, pens. asyladvokat
 • Dan Harild, advokat (L)
 • Charlotte Løfberg, advokat (L)
 • Arbab Perveez, advokat (H)
 • Morten Goll, adm. direktør i Trampolinhuset
 • Michael Lindquist, advokat (H)
 • Kirsten Bindstrup, advokat (H)
 • Bjørn Elmquist, advokat (H)
 • HopeNow
 • Retspolitisk Forening
 • Refugees Welcome
 • Heidi Hansen, tidl. overlæge i Herstedvester fængsel
 • Niels Stephensen, pensioneret overlæge
 • Anne Lise Marstrand-Jørgensen, forfatter
 • Vibeke Nerup, fhv. sygeplejerske
 • Vibeke og Per Husfeldt, læger
 • Jørn Nerup, fhv prof., overlæge, dr.med.
 • Julia Suárez-Krabbe, lektor ved IKH, Roskilde Universitet
 • Trine Christensen, Amnesty DK’s generalsekretær
 • Per Bohlbro, arresthuspræst i Ellebæk
 • Jens Kenneth, kirkeassistent i Ellebæk
 • Zachary Whyte, ph.d., lektor tilknyttet AMIS, Københavns Universitet
 • Annika Lindberg, ph.d., post.doc. tilknyttet Universität Bern/AMIS, Københavns Universitet
 • Cecilie Odgaard Jakobsen, ph.d.-studerende tilknyttet AMIS, Københavns Universitet
 • Katrine Syppli Kohl, ph.d., post.doc. tilknyttet AMIS, Københavns Universitet

Her følger brevet i uddrag:

 1. juni 2020

Retsudvalget

Henvendelse fra civilsamfundet

Til medlemmerne af retsudvalget

I forbindelse med Europarådets Komité til Forebyggelse af Tortur (CPT)’s landerapport om Danmark, herunder forholdene i Udlændingecenter Ellebæk, af 7. januar 2020, er vi en række civilsamfundsaktører, der i tæt dialog med de frihedsberøvede i Udlændingecenter Ellebæk (i det følgende benævnt Ellebæk) har valgt at gå sammen om dette fælles brev til Retsudvalget inden samrådet herom. (den 3/9)

Regeringen har d. 3. marts 2020 svaret på CPT-rapportens kritikpunkter omkring de fysiske forhold i Ellebæk. I forbindelse med at regeringen skal indsende svar på de resterende kritikpunkter i rapporten, fremlægger vi ved dette brev vores kritik af forholdene i Ellebæk og konkrete anbefalinger til at forbedre dem.

Vi er forskellige aktører, der har vores gang i og omkring Ellebæk. Med hjælp fra de frihedsberøvede selv, har vi fået kendskab til forholdene i centret. Initiativtageren til dette brev, Ellebæk Kontaktnetværk, har sammenlignet og systematiseret informationer om forholdene i Ellebæk og deres indvirkning på de frihedsberøvede. (…)

Alle underskrivere bakker op om komitéens konklusion om, at det er uacceptabelt at Ellebæk er et sted med fængselslignende forhold for ikke-kriminelle.

De frihedsberøvede i Ellebæk, som ikke er kriminelle, men befinder sig i Danmark uden juridisk anerkendt opholdsgrundlag, sidder i en fængselsinstitution. CPT-rapporten understreger, at det er yderst problematisk at de frihedsberøvede er underlagt fængselslignende forhold, eftersom de er administrativt frihedsberøvede og ikke frihedsstraffede. CPT-rapporten beskriver også, at hver sjette person i Ellebæk er frihedsberøvet i mere end fire måneder. (…)

Eftersom den danske regering er blevet pålagt at fremlægge en plan for forbedring af forholdene på baggrund af CPT-rapporten, følger her vores konkrete anbefalinger til retsudvalgets politiske arbejde.

(her følger anbefalingerne, der afslører de nutidige forhold i Ellebæk. (red.))

Konkrete anbefalinger til at forbedre forholdene for alle frihedsberøvede i Ellebæk:

 1. Grundig lægeundersøgelse af fysisk og mental helbredstilstand ved ankomst til Ellebæk.
 2. Systematisk tortur-udredning og identifikation af ofre for menneskehandel. Dette betyder, at regeringen skal øremærke finanser til disse udredninger. Personalet i Ellebæk oplever for tit, at de forgæves indstiller en frihedsberøvet til en torturudredning, der aldrig finder sted grundet manglende ressourcer.
 3. Udførlige sundhedsjournaler med tilstrækkelig lægefaglig opfølgning og rapportering til relevante myndigheder: Journalerne skal være tilgængelige for den frihedsberøvede og vedkommendes advokat. Sygebehandlingen bør monitoreres og evalueres. Det kan gøres gennem journalgennemgang ved kvalificerede professionelle og ved audit.
 4. Grundig oplysning om juridiske rettigheder, bl.a.: retten til at mødes med sin advokat; at skifte advokat og adgang til anden uvildig juridisk bistand.
 5. Af sikkerhedshensyn og til forebyggelse af selvmord, skal regeringen implementere Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området.
 6. Ingen isolationsfængsling.
 7. Som følge af den rejste kritik om nedslidte og uhumske fysiske forhold, skal Styrelsen for Patientsikkerhed både uvarslet og med faste intervaller inspicere institutionen.
 8. Ret til forsamlingsfrihed og ret til fri organisering.
 9. Væsentlig kommunikation på sprog, som den frihedsberøvede forstår ved brug af professionelle tolke.
 10. Værdige og ordentlige fysiske forhold, såsom opholdsrum, bibliotek og aktivitetsrum.
 11. Fri adgang til udendørsarealer. Et udendørs bur på 5 m2 er ikke tilfredsstillende. Heller ikke et på 6 m2.
 12. Fri besøgsordning.
 13. Adgang til egen telefon.
 14. Fri og gratis internetadgang.
 15. Adgang til forskellige religiøse ledere, herunder præster, imamer, osv.
 16. Der skal generelt tages hensyn til religiøse behov. F.eks. skal de frihedsberøvede have mulighed for at spise et frisklavet aftensmåltid efter solnedgang under Ramadanen.
 17. Mulighed for at lave/opvarme egen mad.
 18. Hvis der serveres mad, skal det ske på tallerkener frem for i sorte plastbakker.
 19. De kvindelige frihedsberøvede skal have adgang til flere aktiviteter og fritidstilbud, samt bedre fysiske rammer.
 20. Grundbemandingen i Ellebæk skal bestå af socialpædagoger, der suppleres af lærere, sygeplejersker og socialrådgivere. Alle ansatte, der har daglig kontakt med de frihedsberøvede, skal have gennemgået professionel træning i grundlæggende konflikt- og krisehåndtering, psykologi, kulturforståelse og udlændingeloven og have adgang til supervision.
 21. Den planlagte kapacitetsudvidelse af Ellebæk opgives.

Afrunding

Som civilsamfundsaktører føler vi os forpligtede til at dele vores viden og bekymring med jer som lovgivende magt. Vi forventer, at I vil arbejde for, at regeringen indarbejder de ovennævnte anbefalinger i sin plan for at imødekomme CPT’s kritik. Samtidig understreger vi, at disse ikke er udtømmende over for den alvorlige kritik, der fremlægges både i CPT-rapporten og i vores dokumentation (bilag A-F).

Underskriverne tager afstand fra anvendelse af såkaldte “motivationsfremmende foranstaltninger,” som bevidst skal gøre tilværelsen så utålelig som muligt for de frihedsberøvede i den lukkede institution Ellebæk.\pfbreak

For yderligere oplysninger se: http://www.ellebækkontaktnetværk.dk/