Leder: Det bliver sagt

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Print Friendly, PDF & Email
Marianne Olsen fra SOS Racisme

Coronaen har afsløret statens splid med sig selv og fremkaldt en optrappet råhed mod vore medmennesker af udenlandsk herkomst. Migranter behandles som kriminelle, skønt de ikke er det, og sproget forrås og forråder de værste sider i mennesket. SOS Racismes vigtigste opgave er at bringe viden om myndighedernes overgreb frem i lyset. Nogle af vælgerne har sat partier i Folketinget, der gerne vil af med konventionerne. I den sammenhæng er det SOS Racismes opgave at sørge for at ingen i det danske parlament skal kunne sige: ”Det vidste vi ikke”, som det skete tidligere i historien, da verden var gået i stykker.

Landsrådsformand Jette Møllers SIDEN SIDST peger på hvordan myndigheder med den socialdemokratiske regering i spidsen lever efter det lette princip, at det er i orden at lade munden løbe over med ukvemsord om folk, der er let genkendelige. Så betyder det mindre om mobningen har noget på sig. Man har altid en flok gadedrenge af alle køn til at støtte sig i sit urene trav. SOS Racisme er kaldet til at påpege det. En hel række NGO’er har taget bladet fra munden og henvendt sig til Retsudvalget om forholdene i Ellebæk der bryder Menneskeretskonventionen, som Danmark ellers har skrevet under på. I sidste øjeblik fik vi Lene Kjærs tale, Torturhelvedet Danmark om Ellebæk med. Bodil Hindsholm Hansens åbne brev om Kærshovedgård, Sjælsmark og Ellebæk ,,Med de bedste ønsker for et medmenneskeligt Danmark” taler også højt om hvad myndighederne prøver at skjule. Som et lyspunkt har vi fået lov til at bringe godt nyt fra Randers, hvor studerende arbejder med at byde nytilkomne velkommen. Det skal også siges højt, mens Anne Nielsens artikel på baggrund af de mange mere eller mindre anstændige nye bestemmelser direkte spørger om Danmark er en retsstat.

Morten Sodemann fortæller om sine patienters dobbelte lidelser i deres møde med det ofte uforstående og selvhævdende samfund, der kun viser syge arrogant afstand og frarøver migranter deres mulighed for at ’dø på deres eget sprog’, og vi har fået lov af Information til at bringe et interview med ham, hvor han taler om de kilder han henter kræfterne fra til sit hårde, beundringsværdige arbejde. Georg Metz har med sit INTERMETZO i Information den 3. juli givet os tilladelse til at vise den umisforståelige racisme, som DFs sprogbrug også repræsenterer. Peter Herviks Når oplevelser benægtes er dette nummers solide, lærde hovedret, som gør sig allerbedst med god tid til fordybelse og lejlighed til at opdage hvor modbydelig racisme er. ’Racer’ er en stor illusion. Der er kun én race, Mennesket.

Jette Møller påpeger i sin artikel om det illusoriske ghettofænomen den politiske diskrimination. Den følges op af både Sikandar Siddique og professor Brian Patrick McGuire, der i følgebrevet til sin artikel skriver:

,,Det fortvivlende er, at debatten i dag er lige så overfladisk og narcissistisk som den var i 80erne–men dengang var Socialdemokratiet stort set bag os, mens i dag er partiet indrettet på at vise befolkningen, at det kan holde flygtninge ude — eller sende dem tilbage.”

Brian Patrick McGuire

Vi mindes naturligvis både Georges Floyd og Yahya Hassan. Yahya med en fornem og kærlig analyse af både digteren og politikeren som Naderah Parwani har skrevet, og Georges Floyds død har kaldt et af Hanne Hagens’ digte frem, som Gunnar Hagens har givet os tilladelse til at bringe.

Og endelig bringer vi Bodil Hindsholm Hansens anmeldelse af Michala Clante Bendixens Velbegrundet frygt.

Tidsskriftet er denne gang omfangsrigt, og omslaget er også blevet til ved et samarbejde mellem Karen Margrethe Høskuldsson, som læserne igen nyder godt af sammen med fotograf Karen Marie Diedrichsen. Hvad ser folk mon der – hvis de ser noget? Bagsiden af FORNÆGTELSE er erkendelse: svaner, de danske nationalfugle, flyver mod månen med et digt af Dino Copelj.

God læselyst!

Persondatapolitik

Kontaktoplysninger:
SOS Racisme, Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, 2000 København N
Tlf. 42331968,
Mail: sos@sosracisme.dk, Formand: jette@sosracisme.dk
Website: www.sosracisme.dk,
CVR: 29070601
Persondatapolitik for foreningen SOS Racisme.

SOS Racisme tager beskyttelsen af menneskerettigheder meget alvorligt, så det er naturligt, at persondata i foreningen skal beskyttes. Vi har derfor vedtaget denne persondatapolitik, hvor du kan finde information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Personoplysninger er alle slags oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til dig som privatperson. De personoplysninger, som SOS Racisme registrerer om dig, er navn, adresse, telefon og e-mailadresse og kontingentbetalinger.

SOS Racisme er dataansvarlig. Foreningens databehandlere er formand, næstformand og kasserer. Disse er valgt for et år ad gangen og sikrer, at behandling og beskyttelse af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Videregivelse af personoplysninger
Som hovedregel deles persondata ikke med tredjepart. Det kunne eventuelt være samarbejdspartnere, som modtager personoplysninger til behandling på vegne af SOS Racisme.

Hvis vi finder behov for dette, vil vi spørge om din tilladelse.

Behandling af personoplysninger – Formålet
Ved behandling af personoplysninger forstås enhver aktivitet, som involverer brug af personoplysninger.

Personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål. Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i nødvendigt omfang, men altid med et bestemt formål. Personer, vi registrerer, er enten
medlemmer eller bidragydere.

Formålet med behandling af dine personoplysninger er afgørende for, hvilke personlige oplysninger
vi indsamler. Herunder kan du læse, i hvilke situationer vi typisk anmoder om dine

personoplysninger, og hvilke typer personoplysninger vi indsamler.

• Oprettelse af medlemskab eller eventuelt tilmelding til foreningens arrangementer. Her beder vi
om dit navn og kontaktoplysninger (adresse, telefon, mail).
• Personoplysninger ved generelle henvendelser og vejledning. Hvis et medlem kontakter os i
forbindelse med vejledning eller generelle henvendelser, vil vi bede dig oplyse dit navn og evt.
medlemsnummer.
• Udsendelse af Tidsskriftet SOS Racisme. Ved udsendelse af tidsskriftet benyttes oplysninger om
dit navn og postadresse.
• Brug af hjemmesiden www.sosracisme.dk.

Kontrol og opdatering af personoplysninger
Vi kontrollerer løbende, at de personoplysninger, vi behandler og opbevarer om dig er korrekte. Du kan imidlertid hjælpe os med dette ved at meddele os eventuelle ændringer til dine personoplysninger, fx ændring af navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Du kan kontakte os via
ovennævnte kontaktoplysninger. Databehandlerne kan søge i åbne kilder (fx vejvisere), hvis der konstateres fejl i registrerede personoplysninger.
Sletning af personoplysninger Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for os at have. Tidsperioden
for opbevaring afhænger således af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaring.

• Foreningen sletter ikke personoplysninger på aktive medlemmer. Formålet med dette er at sikre, at
vi har overblik over medlemskaber.
• Personoplysninger på medlemmer slettes straks ved udmeldelse af foreningen. Personoplysninger på aktive medlemmer om kontingentbetaling opbevares i fem år, ligesom data om kontingentbetaling indgår i foreningens regnskaber i fem år. Disse slettefrister følger
bogføringslovens regler.
• I tilfælde af, at der pågår en tvist med et medlem eller samarbejdspart, så opbevares alle relevante personoplysninger, indtil den pågældende tvist er endeligt afsluttet eller bilagt.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder. Det er ret til indsigt, til berigtigelse, til sletning og til indsigelse jf. lovgivning om behandling af persondata. Hvis du fx. ønsker at gøre brug af disse rettigheder, bedes du kontakte formanden for SOS Racisme via ovennævnte kontaktoplysninger.

Adgang til dine personoplysninger
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig, med hvilket formål vi behandler disse, og hvor længe vi opbevarer dine oplysninger. Derudover har du ret til at få oplyst, hvilke aktører dine personoplysninger eventuelt videregives til.

Ændring og sletning af dine oplysninger
Du har ret til at få rettet dine oplysningerne, hvis de oplysninger, vi har registreret om dig, ikke er korrekte. Ved henvendelse om dette beder vi dig oplyse, hvilke oplysninger der er ukorrekte, og hvordan vi kan rette dem. Hvis du ikke længere giver dit samtykke til behandling af dine oplysninger, sletter vi de oplysninger i det omfang, vi kan. Der kan være forhold som medfører, at vi ikke kan slette alle dine data, fx oplysninger, der indgår i regnskabet, som opbevares i op til 5 år.

Indsigelse og klage
Du har ret til at gøre indsigelse mod den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan indsende en indsigelse til formanden for SOS Racisme jf. ovenstående kontaktoplysninger.

Du har også mulighed for at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. tlf. 3319 3218, dt@datatilsynet.dk.

Ændring af persondatapolitik
SOS Racisme forbeholder sig ret til at opdatere og ændre ovenstående privatlivspolitik. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på hjemmesiden sos@sosracisme.dk, hvor dato for seneste opdatering vil være angivet. Ved væsentlige ændringer gør vi opmærksom på dette gennem en
synlig besked på foreningens hjemmeside og/eller i udsendte nyhedsbreve.

Vedtaget maj 2018, revideret 29. august 2018