Hvad læser du?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Print Friendly, PDF & Email

SOS Racisme er nysgerrig efter at vide hvor Morten Sodemann henter sine mentale kræfter til det uundværlige arbejde. Vi har fået tilladelse til at udbygge hans artikel med dette interview, som blev bragt i dagbladet Information den 16. august 2020

– Hvilken bog ville du ønske, at alle ville læse? Barbara Kingsolver’s Gifttræets evangelium om en amerikansk midt-vest missionærpræst og hans familie i et ikke nærmere bestemt land på det afrikanske kontinent. Præsten er ignorant og mislykkes med alle sine projekter. Et træ udnævnes til en kirke, men træet bærer giftige frugter, som alle er bange for. Børnene døbes i floden, men krokodillerne i floden har dræbt flere i landsbyen og han ignorerer kokkens kritik af hans amerikanske måde at dyrke kartofler på, så de skyller væk i regntiden. Den er en ubønhørlig historie om fordelen ved at stikke fingrene dybt i jorden før man skaber løsninger på problemer man ikke vil forstå.

– Hvilken bog har haft størst betydning for dig? Ditte Menneskebarn af Martin Andersen Nexø. Fortællingen er enkel og nådesløs. Den var et chok for en dreng som mig fra et trygt øvre middelklassemiljø. Voksne vil ikke altid det bedste for børn og samfundet er ikke nødvendigvis et sikkerhedsnet. Man skal værne om børns opvækst og bogen er stadig aktuel med de befolkningsgrupper der vokser op 2020 i armod som i Nexøs fortælling.

– Hvad er den værste bog, du har læst? Medicinsk biokemi – 3.000 tætskrevne sider med 7 pkt. skrift. Brugte et år på at lære den udenad. Ren tortur og har ikke anvendt så meget som et bogstav fra bogen siden da.

– Hvilken type litteratur læser er du? To typer. Den ene er at jeg ofte anvender litteratur i forelæsninger og undervisning om tværkulturel kommunikation og narrativ medicin. Det kræver at jeg læser bøger jeg ikke normalt ville have læst. Den anden læsetype lokkes af sprog og formuleringer der beder om mere opmærksomhed. Lidt som god musik, der gør hjernen afhængig. Det skal være sprogligt pirrende – ,,En kat sad på en pude” får mig ikke til at læse, men ,,En kat sad på hundens pude”, gør mig nysgerrig og man danner billeder, der indfanger al opmærksomhed.

– Hvornår læser du? Om morgen, i toget og i ferien. Men jeg prøver hver dag at læse mindst én tekst, en blog eller et kapitel. Starter hver dag med at læse noget der kræver opmærksomhed og koncentration. Som forsker skal man kunne læse indenad: hvad står der egentlig og hvad står der ikke. Mit arbejde med tværkulturelle problemstillinger har mange elementer af kognitive smutveje, fordomme og sproglige faldgruber. Patienterne har skabt et behov for at skærpe det sproglige øre for prøveballoner og metakommunikation, som litteratur beskriver perfekt. Læseskarphed er kompetencer der forsvinder i en hverdag der sjældent tilhører en selv. Dét prøver jeg at imødegå ved at læse om morgenen. Lykkes de fleste dage, når bare virkeligheden ikke står for tidligt op.

fra dagbladet Information den 16. august 2020

Persondatapolitik

Kontaktoplysninger:
SOS Racisme, Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, 2000 København N
Tlf. 42331968,
Mail: sos@sosracisme.dk, Formand: jette@sosracisme.dk
Website: www.sosracisme.dk,
CVR: 29070601
Persondatapolitik for foreningen SOS Racisme.

SOS Racisme tager beskyttelsen af menneskerettigheder meget alvorligt, så det er naturligt, at persondata i foreningen skal beskyttes. Vi har derfor vedtaget denne persondatapolitik, hvor du kan finde information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Personoplysninger er alle slags oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til dig som privatperson. De personoplysninger, som SOS Racisme registrerer om dig, er navn, adresse, telefon og e-mailadresse og kontingentbetalinger.

SOS Racisme er dataansvarlig. Foreningens databehandlere er formand, næstformand og kasserer. Disse er valgt for et år ad gangen og sikrer, at behandling og beskyttelse af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Videregivelse af personoplysninger
Som hovedregel deles persondata ikke med tredjepart. Det kunne eventuelt være samarbejdspartnere, som modtager personoplysninger til behandling på vegne af SOS Racisme.

Hvis vi finder behov for dette, vil vi spørge om din tilladelse.

Behandling af personoplysninger – Formålet
Ved behandling af personoplysninger forstås enhver aktivitet, som involverer brug af personoplysninger.

Personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål. Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i nødvendigt omfang, men altid med et bestemt formål. Personer, vi registrerer, er enten
medlemmer eller bidragydere.

Formålet med behandling af dine personoplysninger er afgørende for, hvilke personlige oplysninger
vi indsamler. Herunder kan du læse, i hvilke situationer vi typisk anmoder om dine

personoplysninger, og hvilke typer personoplysninger vi indsamler.

• Oprettelse af medlemskab eller eventuelt tilmelding til foreningens arrangementer. Her beder vi
om dit navn og kontaktoplysninger (adresse, telefon, mail).
• Personoplysninger ved generelle henvendelser og vejledning. Hvis et medlem kontakter os i
forbindelse med vejledning eller generelle henvendelser, vil vi bede dig oplyse dit navn og evt.
medlemsnummer.
• Udsendelse af Tidsskriftet SOS Racisme. Ved udsendelse af tidsskriftet benyttes oplysninger om
dit navn og postadresse.
• Brug af hjemmesiden www.sosracisme.dk.

Kontrol og opdatering af personoplysninger
Vi kontrollerer løbende, at de personoplysninger, vi behandler og opbevarer om dig er korrekte. Du kan imidlertid hjælpe os med dette ved at meddele os eventuelle ændringer til dine personoplysninger, fx ændring af navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Du kan kontakte os via
ovennævnte kontaktoplysninger. Databehandlerne kan søge i åbne kilder (fx vejvisere), hvis der konstateres fejl i registrerede personoplysninger.
Sletning af personoplysninger Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for os at have. Tidsperioden
for opbevaring afhænger således af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaring.

• Foreningen sletter ikke personoplysninger på aktive medlemmer. Formålet med dette er at sikre, at
vi har overblik over medlemskaber.
• Personoplysninger på medlemmer slettes straks ved udmeldelse af foreningen. Personoplysninger på aktive medlemmer om kontingentbetaling opbevares i fem år, ligesom data om kontingentbetaling indgår i foreningens regnskaber i fem år. Disse slettefrister følger
bogføringslovens regler.
• I tilfælde af, at der pågår en tvist med et medlem eller samarbejdspart, så opbevares alle relevante personoplysninger, indtil den pågældende tvist er endeligt afsluttet eller bilagt.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder. Det er ret til indsigt, til berigtigelse, til sletning og til indsigelse jf. lovgivning om behandling af persondata. Hvis du fx. ønsker at gøre brug af disse rettigheder, bedes du kontakte formanden for SOS Racisme via ovennævnte kontaktoplysninger.

Adgang til dine personoplysninger
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig, med hvilket formål vi behandler disse, og hvor længe vi opbevarer dine oplysninger. Derudover har du ret til at få oplyst, hvilke aktører dine personoplysninger eventuelt videregives til.

Ændring og sletning af dine oplysninger
Du har ret til at få rettet dine oplysningerne, hvis de oplysninger, vi har registreret om dig, ikke er korrekte. Ved henvendelse om dette beder vi dig oplyse, hvilke oplysninger der er ukorrekte, og hvordan vi kan rette dem. Hvis du ikke længere giver dit samtykke til behandling af dine oplysninger, sletter vi de oplysninger i det omfang, vi kan. Der kan være forhold som medfører, at vi ikke kan slette alle dine data, fx oplysninger, der indgår i regnskabet, som opbevares i op til 5 år.

Indsigelse og klage
Du har ret til at gøre indsigelse mod den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan indsende en indsigelse til formanden for SOS Racisme jf. ovenstående kontaktoplysninger.

Du har også mulighed for at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. tlf. 3319 3218, dt@datatilsynet.dk.

Ændring af persondatapolitik
SOS Racisme forbeholder sig ret til at opdatere og ændre ovenstående privatlivspolitik. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på hjemmesiden sos@sosracisme.dk, hvor dato for seneste opdatering vil være angivet. Ved væsentlige ændringer gør vi opmærksom på dette gennem en
synlig besked på foreningens hjemmeside og/eller i udsendte nyhedsbreve.

Vedtaget maj 2018, revideret 29. august 2018