Magtmisbrug er magtmisbrug er magtmisbrug

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Print Friendly, PDF & Email
Jeppe Kofod

I disse dage bliver sexismens magtmisbrug afsløret. Mange trækker vejret lettet efter i flere tusind år at have fundet sig i magthaveres og myndigheders negligeren af personlige grænser.

 Men racismen overskrider stadig – i dag som til alle tider – personlige grænser. Lad os gribe chancen, så også dette magtmisbrug sættes i gabestokken, og vi kan få et samfund, vi kan være bekendt.

Af Marianne Olsen, redaktør af SOS Racismes tidsskrift

”Der findes ingen tilgivelse for de forældre, som tog børn med til islamisk stats dødsrige eller som har fået børn dernede. De har vendt Danmark ryggen.”

Med sin udtalelse ovenfor har udenrigsministeren allerede i februar måned overskredet sine demokratiske kompetencer, som jeg dengang skrev imod på netavisen SAMEKSISTENS:

https://sameksistens.dk/udenrigsministeren-overskrider-sine-graenser/

Fejltagelsen – en ny erkendelse?

Jeppe Kofods ubarmhjertige behandling af vores børn i de syriske lejre og hans partis nederdrægtige afvisning af at tage imod 300 børn fra den nedbrændte Morialejr bør få magthaverne til at overveje de sidste dages tumult i anledning af mænds magtmisbrug over for unge kvinder, der var afhængige af dem. Netop den afsløring har også igen henledt opmærksomheden på udenrigsministeren og det han kalder ’sit livs største fejltagelse’. Alle hans patetiske undskyldninger for at have haft sex med en pige, han havde ansvar for, kommer som en slags bøn for et politisk liv.

Denne blogger var vel ikke den eneste, der blev meget opmærksom, da statsministeren udnævnte Jeppe Kofod til vores fædrelands fineste repræsentant over for udlandet, og tænkte på at hun måske – ligesom med sit hold i øvrigt, havde udset sig mennesker, som hun formodede hun kunne regere med som det passede hende. Nuvel, Mette Frederiksens magtbegær er kommet bag på hende som en ægte boomerang.

Endnu en boomerang?

Gid det samme vil ske med hendes racistiske demonstration i den tale hun holdt ved Folketingets åbning. Den åbningstale fik selv trofaste socialdemokrater til at tage afstand fra det også de opfatter som racistisk. I talen fremhævede hun indvandrerdrenge som særligt kriminelle.

Ved en sådan påstand må man formode at en kriminel handling ikke er en kriminel handling, men at handlingens kriminelle egenskab afhænger af, hvem der har begået den.

Statsministeren og ofrene

Statsministeren er på ofrenes side, når det drejer sig om sexisme. Jeg håber at hun også snart bliver på ofrenes side, når det – forhåbentlig snart – bliver afsløret hvor skadeligt det er at gøre medmennesker til ofre for racisme.

Sexisme beror på den misforståelse at det ’normale’ menneske er en mand. Mennesket er mangfoldigt og alligevel menneske. Mennesket har krav på respekt og, hvorfor ikke venlighed?

Racisme beror på den misforståelse at det ’neutrale, normale ’ menneske er farveløst. Mennesket er i virkeligheden mangfoldigt. Kun enæggede tvillinger ligner hinanden til – næsten – forveksling, og er dog forskellige. Vi er alle, hver og én, forskellig fra ethvert andet menneske, og det er en illusion at vi har alting fælles.

Fællesskab og individualitet

Vi kan være opdraget i den samme kultur med de samme højtider og de samme aftaler om hvornår butikker skal åbnes, hvornår vi kan gå til læge og hvilke folk vi af sproglige grunde kan tale med. Og alligevel have forskellig opfattelse af vores omverden.

Men vi har én ting tilfælles: vores dødelighed. Derfor er det en god ide at de folk, der af andre har fået magt, ikke dømmer nogen til et ulideligt liv. Jeppe Kofod og den socialdemokratiske regering med ham har forbrudt sig ved at udelukke de danske børn og deres forældre fra Danmark, og ved at afvise 300 børn fra Morialejren, som kommuner rundt om i landet gerne vil tage imod.

Det er en forbryderisk indstilling.

Man kan håbe at racismens modbydelige ansigt vil blive afsløret og almindelig fordømt, ligesom nu sexismen er blevet det

Læs også

Persondatapolitik

Kontaktoplysninger:
SOS Racisme, Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, 2000 København N
Tlf. 42331968,
Mail: sos@sosracisme.dk, Formand: jette@sosracisme.dk
Website: www.sosracisme.dk,
CVR: 29070601
Persondatapolitik for foreningen SOS Racisme.

SOS Racisme tager beskyttelsen af menneskerettigheder meget alvorligt, så det er naturligt, at persondata i foreningen skal beskyttes. Vi har derfor vedtaget denne persondatapolitik, hvor du kan finde information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Personoplysninger er alle slags oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til dig som privatperson. De personoplysninger, som SOS Racisme registrerer om dig, er navn, adresse, telefon og e-mailadresse og kontingentbetalinger.

SOS Racisme er dataansvarlig. Foreningens databehandlere er formand, næstformand og kasserer. Disse er valgt for et år ad gangen og sikrer, at behandling og beskyttelse af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Videregivelse af personoplysninger
Som hovedregel deles persondata ikke med tredjepart. Det kunne eventuelt være samarbejdspartnere, som modtager personoplysninger til behandling på vegne af SOS Racisme.

Hvis vi finder behov for dette, vil vi spørge om din tilladelse.

Behandling af personoplysninger – Formålet
Ved behandling af personoplysninger forstås enhver aktivitet, som involverer brug af personoplysninger.

Personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål. Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i nødvendigt omfang, men altid med et bestemt formål. Personer, vi registrerer, er enten
medlemmer eller bidragydere.

Formålet med behandling af dine personoplysninger er afgørende for, hvilke personlige oplysninger
vi indsamler. Herunder kan du læse, i hvilke situationer vi typisk anmoder om dine

personoplysninger, og hvilke typer personoplysninger vi indsamler.

• Oprettelse af medlemskab eller eventuelt tilmelding til foreningens arrangementer. Her beder vi
om dit navn og kontaktoplysninger (adresse, telefon, mail).
• Personoplysninger ved generelle henvendelser og vejledning. Hvis et medlem kontakter os i
forbindelse med vejledning eller generelle henvendelser, vil vi bede dig oplyse dit navn og evt.
medlemsnummer.
• Udsendelse af Tidsskriftet SOS Racisme. Ved udsendelse af tidsskriftet benyttes oplysninger om
dit navn og postadresse.
• Brug af hjemmesiden www.sosracisme.dk.

Kontrol og opdatering af personoplysninger
Vi kontrollerer løbende, at de personoplysninger, vi behandler og opbevarer om dig er korrekte. Du kan imidlertid hjælpe os med dette ved at meddele os eventuelle ændringer til dine personoplysninger, fx ændring af navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Du kan kontakte os via
ovennævnte kontaktoplysninger. Databehandlerne kan søge i åbne kilder (fx vejvisere), hvis der konstateres fejl i registrerede personoplysninger.
Sletning af personoplysninger Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for os at have. Tidsperioden
for opbevaring afhænger således af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaring.

• Foreningen sletter ikke personoplysninger på aktive medlemmer. Formålet med dette er at sikre, at
vi har overblik over medlemskaber.
• Personoplysninger på medlemmer slettes straks ved udmeldelse af foreningen. Personoplysninger på aktive medlemmer om kontingentbetaling opbevares i fem år, ligesom data om kontingentbetaling indgår i foreningens regnskaber i fem år. Disse slettefrister følger
bogføringslovens regler.
• I tilfælde af, at der pågår en tvist med et medlem eller samarbejdspart, så opbevares alle relevante personoplysninger, indtil den pågældende tvist er endeligt afsluttet eller bilagt.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder. Det er ret til indsigt, til berigtigelse, til sletning og til indsigelse jf. lovgivning om behandling af persondata. Hvis du fx. ønsker at gøre brug af disse rettigheder, bedes du kontakte formanden for SOS Racisme via ovennævnte kontaktoplysninger.

Adgang til dine personoplysninger
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig, med hvilket formål vi behandler disse, og hvor længe vi opbevarer dine oplysninger. Derudover har du ret til at få oplyst, hvilke aktører dine personoplysninger eventuelt videregives til.

Ændring og sletning af dine oplysninger
Du har ret til at få rettet dine oplysningerne, hvis de oplysninger, vi har registreret om dig, ikke er korrekte. Ved henvendelse om dette beder vi dig oplyse, hvilke oplysninger der er ukorrekte, og hvordan vi kan rette dem. Hvis du ikke længere giver dit samtykke til behandling af dine oplysninger, sletter vi de oplysninger i det omfang, vi kan. Der kan være forhold som medfører, at vi ikke kan slette alle dine data, fx oplysninger, der indgår i regnskabet, som opbevares i op til 5 år.

Indsigelse og klage
Du har ret til at gøre indsigelse mod den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan indsende en indsigelse til formanden for SOS Racisme jf. ovenstående kontaktoplysninger.

Du har også mulighed for at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. tlf. 3319 3218, dt@datatilsynet.dk.

Ændring af persondatapolitik
SOS Racisme forbeholder sig ret til at opdatere og ændre ovenstående privatlivspolitik. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på hjemmesiden sos@sosracisme.dk, hvor dato for seneste opdatering vil være angivet. Ved væsentlige ændringer gør vi opmærksom på dette gennem en
synlig besked på foreningens hjemmeside og/eller i udsendte nyhedsbreve.

Vedtaget maj 2018, revideret 29. august 2018