Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

Åbent brev til dem, der er involveret i klagesagen vedr. politiets flytning af RP’s haddemo til Blågårds Plads

Kære medunderskrivere!

Så skete der endelig noget positivt i vores klagesag, for Rigspolitiet har simpelthen underkendt København Politis afgørelse og sendt klagen tilbage i hovedet på dem.

Jeg vil bede juristerne i denne kreds om at vurdere betydningen af denne afgørelse. Jeg er ikke jurist og har svært ved at bedømme de juridiske konsekvenser.

Uddrag af Rigspolitiets skrivelse af 3. december
RP Rigspolitiets hjemvisning og kritik af Kbh. Politi.pdf

Rigspolitiet opdeler klagen i 4 punkter:

1) Politiets optrapning af urolighederne ved flytning af demonstration til Blågårds Plads den 14. april 2019 (klage på vegne af SOS Racisme og enkeltpersoner, erhvervsdrivende og foreninger), 

2) at politiet gav indtryk af, at urolighederne ved din bopæl den 14. april 2019 var værre, end det var tilfældet (klage på egne vegne), 

3) at din klage på vegne af SOS Racisme, enkeltpersoner, erhvervsdrivende og foreninger af 7. maj 2019 ikke er blevet behandlet, 

4) at politiet ikke anser Allan Reck, Camilla Seider, Khalid Alsubeihi, R.G. og M. S., som du er partsrepræsentant for, for klageberettigede…

…politikredsen skal træffe en ny afgørelse i 1. instans vedr. klagepunkt 1 og 2 vedrørende politiets dispositioner i forbindelse med urolighederne på Blågårds Plads. For så vidt angår klagepunkt 1 forudsætter det, at partsrepræsentationsforholdet fortsat består. 

…Ved klage af 18. maj 2020 har du præciseret, at du i klagen af 7. maj 2019 på vegne af SOS Racisme, enkeltpersoner, erhvervsdrivende og foreninger klagede over, at politiet efter din mening var medvirken til at optrappe urolighederne ved at flytte demonstrationen til Blågårds Plads den 14. april 2019. Rigspolitiet finder således, at Københavns Politi endnu ikke har taget stilling til dit klagepunkt… 

Ved klage af 18. maj 2020 har du på egne vegne præciseret, at du klagede over, at politiet gav indtryk af, at urolighederne ved din bopæl den 14. april 2019 var værre, end det var tilfældet. Rigspolitiet finder således, at Københavns Politi endnu ikke har taget stilling til dette klagepunkt…

Ved klage af 18. maj 2020 har du bemærket, at du ikke blev orienteret om politiets breve af 25. februar 2020 til de parter, som du var partsrepræsentant for, hvorfor du ikke havde mulighed for at fremkomme med bemærkninger på deres vegne. Rigspolitiet finder således, at der er grundlag for at udtale kritik af Københavns Politis sagsbehandling, idet politikredsen burde have fremsendt omtalte breve af 25. februar 2020 til dig i stedet…

Det bemærkes, at Rigspolitiet ved denne afgørelse ikke har taget stilling til, hvorvidt de pågældende enkeltpersoner, erhvervsdrivende eller foreninger, som du er partsrepræsentant for, kan anses for at være klageberettigede…” 

Jeg vil nu undersøge, om jeg en gang til skal indhente fuldmagter eller kan nøjes med at få fuldmagten bekræftet pr. telefon.

Jeg vil også forsøge at inddrage de to besøgende fra Brønshøj igen. Dem udelod jeg, da jeg blev ringet op af Kbh.Politis juridiske afdeling (tror jeg, det var), der gjorde opmærksom på, at det var adfærdsklager, som skulle behandles separat fra dispositionsklager. Det orkede jeg ikke og lod dem derfor udgå, men Rigspolitiet nævner dem, så jeg prøver igen.

Desuden vil jeg prøve at tilføje de tre familier, som Fsb som en indirekte konsekvens af urolighederne sætter ud af deres hjem i Blågården. Familiefædrene er tre palæstinensiske danskere, som jeg har været natteravn for Indre Nørrebro sammen med, den ene af dem endda tidligere formand. De tre familier, der smides ud pga. domme for deltagelse i urolighederne, har i alt 8 mindreårige døtre og en søn på 5-år, der vel næppe kan opfattes som utryghedsskabende. De dømte sønner er fyldt 18 og flyttet.

Læs mere om udsmidningssagen her:
Indsamling til børnefamilier, der bliver sat ud af deres hjem
Kampen mod beboernes egen boligforenings utryghedsskabende udsmidninger
Almen boligforening giver kollektiv straf til familier

Alle officielle skrivelser i vores fælles klagesag ligger, i kronologisk rækkefølge, her:

3. december 2020 Rigspolitiet udtaler kritik af Kbh. Politi og hjemviser klagen til fornyet behandling

18. maj 2020 SOS Racismes klage over politiet afgørelse

22. april 2020 Politiets afgørelse: ikke klageberettiget

13. marts 2020 Jette Møllers personlige svar til Kbh. Politi

25. februar 2020 Kbh. Politis svar vedr. Jette Møllers personlige oplevelse

4. august 2019 Tillæg til klage – enkeltpersoner med væsentlig og individuel interesse i politiets flytning af RP

7. maj 2019 Klage over politiets flytning af RP til Blågårds Plads palmesøndag 14. april 2019 fra SOS Racisme og 36 andre foreninger

Fortsat god søndag!

Med antiracistiske hilsner
SOS Racisme

Jette Møller