Racistisk motiv eller delvist motiv.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Print Friendly, PDF & Email

Hverken venners eller Anklagers argumentation holder i sagen om mordet på Philip Mbuji Johansen.

Philip Mbuji Johansens drab på Bornholm har medført mange diskussioner om de to drabsmænds motiv til at slå ham ihjel – eller til at forvolde så stor skade, at han altså døde af det.

Efter domsafsigelsen sagde anklageren at man ikke kan afvise at der også er racistiske motiver i forbrydelsen.

En af Philip Johansens venner siger i en udsendelse på tv at det ikke er tilfældet, fordi de tre unge mænd var venner. Grunden til at det er vigtigt at vide, er at racisme som motiv er strafskærpende.

Og grunden til at man kunne formode et racistisk motiv er at en af drabsmændene/morderne har tatoveret både hagekors og ordene white power på sit ene ben. Efter hans eget udsagn er tatoveringerne ikke udtryk for racisme men for provokation.

Holder argumentet?

Det er nok værd at undersøge argumentet nøjere.

Selv om anklageren indrømmer at der kan have været racisme indblandet i motiverne for de to drabsmænds voldelige adfærd, siger hun at da de tre var venner, er racisme usandsynlig. Det samme siger nogle af deres venner. Det betyder at man ikke på samme tid kan være ven og se ned på sin ven. Men det er forkert. Venskab er ikke nødvendigvis det samme som respekt og agtelse. Et ideelt venskab er naturligvis et magtfrit forhold, men det er en sjælden kunst at dyrke sådan et forhold, og det kræver energi af alle parter at leve i et magtfrit rum. Allerede det faktum at to synes at de har lov til sammen at forulempe én tyder i hvert fald ikke på den respekt, der hører til et magtfrit venskab.

Det virkelige problem

Her i landet vil meningsdannerne gerne udtale sig voldsomt racistisk, altså generaliserende, på en måde, der kommer til at diskriminere. Undertegnede ser og hører at det viser sig i Folketinget og blandt Folketingets politikere, der mærkværdig nok har udvidet ytringsfrihed. Mærkværdigvis, fordi de så på ingen måde behøver optræde som forbilleder, hvad flertallet af dem i øjeblikket heller ikke gør. Deres nedværdigende tale der har konsekvenser for dem de taler ilde om, er beskæmmende. – Man kan blot høre efter hvad der bliver sagt om ’ikke-vestlige’ mennesker. Det er noget specielt dansk, at man kan slå en dreng ihjel og råbe ’perker’ samtidig, som det skete i 2008, uden at forbrydelsen bliver betegnet som racistisk, og det udstøder Danmark fra det socialt acceptable selskab.

Og England

Maria Ventegodt fra Institut for Menneskerettigheder fortalte forleden dag både i radioen og fjernsynet, at det forholder sig anderledes i England. Der dømmer man for racisme, hvis der bliver råbt racistiske skældsord til den, der bliver forulempet. Ejendommelig nok giver dansk lov også den mulighed, men den bliver altså ikke brugt ved domsafsigelserne. Her i landet vil man åbenbart gerne handle og udtrykke sig racistisk, men man stikker hovedet i busken og kalder forbrydelserne for andre ting efter situationerne. Det gør sproget både mere brutalt og dummere. Måske var det en ide at gøre sig realiteterne klart og optage reglen om at racistiske tilråb udtrykker racisme, ligesom provokerende hagekors og ord som white power ikke kun er provokerende men også racistiske.

Persondatapolitik

Kontaktoplysninger:
SOS Racisme, Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, 2000 København N
Tlf. 42331968,
Mail: sos@sosracisme.dk, Formand: jette@sosracisme.dk
Website: www.sosracisme.dk,
CVR: 29070601
Persondatapolitik for foreningen SOS Racisme.

SOS Racisme tager beskyttelsen af menneskerettigheder meget alvorligt, så det er naturligt, at persondata i foreningen skal beskyttes. Vi har derfor vedtaget denne persondatapolitik, hvor du kan finde information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Personoplysninger er alle slags oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til dig som privatperson. De personoplysninger, som SOS Racisme registrerer om dig, er navn, adresse, telefon og e-mailadresse og kontingentbetalinger.

SOS Racisme er dataansvarlig. Foreningens databehandlere er formand, næstformand og kasserer. Disse er valgt for et år ad gangen og sikrer, at behandling og beskyttelse af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Videregivelse af personoplysninger
Som hovedregel deles persondata ikke med tredjepart. Det kunne eventuelt være samarbejdspartnere, som modtager personoplysninger til behandling på vegne af SOS Racisme.

Hvis vi finder behov for dette, vil vi spørge om din tilladelse.

Behandling af personoplysninger – Formålet
Ved behandling af personoplysninger forstås enhver aktivitet, som involverer brug af personoplysninger.

Personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål. Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i nødvendigt omfang, men altid med et bestemt formål. Personer, vi registrerer, er enten
medlemmer eller bidragydere.

Formålet med behandling af dine personoplysninger er afgørende for, hvilke personlige oplysninger
vi indsamler. Herunder kan du læse, i hvilke situationer vi typisk anmoder om dine

personoplysninger, og hvilke typer personoplysninger vi indsamler.

• Oprettelse af medlemskab eller eventuelt tilmelding til foreningens arrangementer. Her beder vi
om dit navn og kontaktoplysninger (adresse, telefon, mail).
• Personoplysninger ved generelle henvendelser og vejledning. Hvis et medlem kontakter os i
forbindelse med vejledning eller generelle henvendelser, vil vi bede dig oplyse dit navn og evt.
medlemsnummer.
• Udsendelse af Tidsskriftet SOS Racisme. Ved udsendelse af tidsskriftet benyttes oplysninger om
dit navn og postadresse.
• Brug af hjemmesiden www.sosracisme.dk.

Kontrol og opdatering af personoplysninger
Vi kontrollerer løbende, at de personoplysninger, vi behandler og opbevarer om dig er korrekte. Du kan imidlertid hjælpe os med dette ved at meddele os eventuelle ændringer til dine personoplysninger, fx ændring af navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Du kan kontakte os via
ovennævnte kontaktoplysninger. Databehandlerne kan søge i åbne kilder (fx vejvisere), hvis der konstateres fejl i registrerede personoplysninger.
Sletning af personoplysninger Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for os at have. Tidsperioden
for opbevaring afhænger således af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaring.

• Foreningen sletter ikke personoplysninger på aktive medlemmer. Formålet med dette er at sikre, at
vi har overblik over medlemskaber.
• Personoplysninger på medlemmer slettes straks ved udmeldelse af foreningen. Personoplysninger på aktive medlemmer om kontingentbetaling opbevares i fem år, ligesom data om kontingentbetaling indgår i foreningens regnskaber i fem år. Disse slettefrister følger
bogføringslovens regler.
• I tilfælde af, at der pågår en tvist med et medlem eller samarbejdspart, så opbevares alle relevante personoplysninger, indtil den pågældende tvist er endeligt afsluttet eller bilagt.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder. Det er ret til indsigt, til berigtigelse, til sletning og til indsigelse jf. lovgivning om behandling af persondata. Hvis du fx. ønsker at gøre brug af disse rettigheder, bedes du kontakte formanden for SOS Racisme via ovennævnte kontaktoplysninger.

Adgang til dine personoplysninger
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig, med hvilket formål vi behandler disse, og hvor længe vi opbevarer dine oplysninger. Derudover har du ret til at få oplyst, hvilke aktører dine personoplysninger eventuelt videregives til.

Ændring og sletning af dine oplysninger
Du har ret til at få rettet dine oplysningerne, hvis de oplysninger, vi har registreret om dig, ikke er korrekte. Ved henvendelse om dette beder vi dig oplyse, hvilke oplysninger der er ukorrekte, og hvordan vi kan rette dem. Hvis du ikke længere giver dit samtykke til behandling af dine oplysninger, sletter vi de oplysninger i det omfang, vi kan. Der kan være forhold som medfører, at vi ikke kan slette alle dine data, fx oplysninger, der indgår i regnskabet, som opbevares i op til 5 år.

Indsigelse og klage
Du har ret til at gøre indsigelse mod den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan indsende en indsigelse til formanden for SOS Racisme jf. ovenstående kontaktoplysninger.

Du har også mulighed for at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. tlf. 3319 3218, dt@datatilsynet.dk.

Ændring af persondatapolitik
SOS Racisme forbeholder sig ret til at opdatere og ændre ovenstående privatlivspolitik. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på hjemmesiden sos@sosracisme.dk, hvor dato for seneste opdatering vil være angivet. Ved væsentlige ændringer gør vi opmærksom på dette gennem en
synlig besked på foreningens hjemmeside og/eller i udsendte nyhedsbreve.

Vedtaget maj 2018, revideret 29. august 2018