INDSAMLING til børnefamilier, der bliver sat ud af deres hjem

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Print Friendly, PDF & Email

Bankoverførsel: reg.nr. 5395 kontonr. 0575 889 – Mobile Pay: 7280AM

INDSAMLING TIL BØRNEFAMILIER, DER ER SMIDT UD AF DERES HJEM

Børnefamilie sat ud på grund af deres søns meget hårde dom for deltagelse i urolighederne på Nørrebro, da politiet satte Rassismus P til at tale for etnisk udrensning af danske muslimer under massiv politibeskyttelse midt i Blågården, en almen bebyggelse fyldt med muslimske beboere.

Sønnen bor nu i den anden ende af byen og har ikke boet i sin families lejlighed i næsten halvandet år. Alligevel har Fsb på politiets foranledning sagt hele familien op, og de skulle egentlig være ude tirsdag 1. december 2020. Familien har anket byrettens 2-1 afgørelse, og formanden for Retspolitisk Forening, Bjørn Elmquist fører sagen i landsretten.

Hvis de taber, mister de ikke kun deres hjem. De bliver også idømt at betale sagsomkostningerne. Dem samler SOS Racisme og Almen Modstand nu ind til. Hvis de vinder går pengene videre til andre børnefamilier, der er smidt ud.

Tidligere natteravne sat på gaden med hele familien

Flere tidligere dansk-palæstinensiske Natteravne for Indre Nørrebro og medlemmer af Fædregruppen og alle mulige andre integrationstiltag i Blågårdskvarteret er blevet idømt usædvanligt hårde straffe for at have deltaget i urolighederne, der opstod, da det danske politi indkaldte 600 mand (ifølge TV2) og uden varsel flyttede Rassismus P til Blågårds Plads, hvor han under massiv politibeskyttelse smed rundt med den hellige bog og svinede Den og Profeten og muslimer til midt i Blågårdskvarteret, der er fyldt med muslimske beboere.

Nu har beboernes egen boligforening Fsb så smidt dem og deres familier ud af deres hjem på politiets foranledning (jf. “Ghetto”loven).

Vil du støtte deres kamp for at blive i deres hjem i det kvarter, de elsker, så kig forbi Blågårds Plads sidst på eftermiddagen og LÆG EN FEMMER – GERNE MERE

eller indbetal på Mobile Pay 7280AM

eller konto i Arbejdernes Landsbank 5395 – 0575 889.

NB!
BLACK LIVES MATTER har doneret de 1.100 kr i gebyr, som indsamlingstilladelsen kostede.

Skriv også under på borgerforslaget, der kræver den racistiske “ghetto”-lovgivning ophævet:
https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-04982

Læs også Almen boligforening giver kollektiv straf til hele familier

Læs også Kampen mod beboernes egen boligforenings utryghedsskabende udsmidninger

Persondatapolitik

Kontaktoplysninger:
SOS Racisme, Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, 2000 København N
Tlf. 42331968,
Mail: sos@sosracisme.dk, Formand: jette@sosracisme.dk
Website: www.sosracisme.dk,
CVR: 29070601
Persondatapolitik for foreningen SOS Racisme.

SOS Racisme tager beskyttelsen af menneskerettigheder meget alvorligt, så det er naturligt, at persondata i foreningen skal beskyttes. Vi har derfor vedtaget denne persondatapolitik, hvor du kan finde information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Personoplysninger er alle slags oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til dig som privatperson. De personoplysninger, som SOS Racisme registrerer om dig, er navn, adresse, telefon og e-mailadresse og kontingentbetalinger.

SOS Racisme er dataansvarlig. Foreningens databehandlere er formand, næstformand og kasserer. Disse er valgt for et år ad gangen og sikrer, at behandling og beskyttelse af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Videregivelse af personoplysninger
Som hovedregel deles persondata ikke med tredjepart. Det kunne eventuelt være samarbejdspartnere, som modtager personoplysninger til behandling på vegne af SOS Racisme.

Hvis vi finder behov for dette, vil vi spørge om din tilladelse.

Behandling af personoplysninger – Formålet
Ved behandling af personoplysninger forstås enhver aktivitet, som involverer brug af personoplysninger.

Personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål. Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i nødvendigt omfang, men altid med et bestemt formål. Personer, vi registrerer, er enten
medlemmer eller bidragydere.

Formålet med behandling af dine personoplysninger er afgørende for, hvilke personlige oplysninger
vi indsamler. Herunder kan du læse, i hvilke situationer vi typisk anmoder om dine

personoplysninger, og hvilke typer personoplysninger vi indsamler.

• Oprettelse af medlemskab eller eventuelt tilmelding til foreningens arrangementer. Her beder vi
om dit navn og kontaktoplysninger (adresse, telefon, mail).
• Personoplysninger ved generelle henvendelser og vejledning. Hvis et medlem kontakter os i
forbindelse med vejledning eller generelle henvendelser, vil vi bede dig oplyse dit navn og evt.
medlemsnummer.
• Udsendelse af Tidsskriftet SOS Racisme. Ved udsendelse af tidsskriftet benyttes oplysninger om
dit navn og postadresse.
• Brug af hjemmesiden www.sosracisme.dk.

Kontrol og opdatering af personoplysninger
Vi kontrollerer løbende, at de personoplysninger, vi behandler og opbevarer om dig er korrekte. Du kan imidlertid hjælpe os med dette ved at meddele os eventuelle ændringer til dine personoplysninger, fx ændring af navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Du kan kontakte os via
ovennævnte kontaktoplysninger. Databehandlerne kan søge i åbne kilder (fx vejvisere), hvis der konstateres fejl i registrerede personoplysninger.
Sletning af personoplysninger Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for os at have. Tidsperioden
for opbevaring afhænger således af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaring.

• Foreningen sletter ikke personoplysninger på aktive medlemmer. Formålet med dette er at sikre, at
vi har overblik over medlemskaber.
• Personoplysninger på medlemmer slettes straks ved udmeldelse af foreningen. Personoplysninger på aktive medlemmer om kontingentbetaling opbevares i fem år, ligesom data om kontingentbetaling indgår i foreningens regnskaber i fem år. Disse slettefrister følger
bogføringslovens regler.
• I tilfælde af, at der pågår en tvist med et medlem eller samarbejdspart, så opbevares alle relevante personoplysninger, indtil den pågældende tvist er endeligt afsluttet eller bilagt.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder. Det er ret til indsigt, til berigtigelse, til sletning og til indsigelse jf. lovgivning om behandling af persondata. Hvis du fx. ønsker at gøre brug af disse rettigheder, bedes du kontakte formanden for SOS Racisme via ovennævnte kontaktoplysninger.

Adgang til dine personoplysninger
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig, med hvilket formål vi behandler disse, og hvor længe vi opbevarer dine oplysninger. Derudover har du ret til at få oplyst, hvilke aktører dine personoplysninger eventuelt videregives til.

Ændring og sletning af dine oplysninger
Du har ret til at få rettet dine oplysningerne, hvis de oplysninger, vi har registreret om dig, ikke er korrekte. Ved henvendelse om dette beder vi dig oplyse, hvilke oplysninger der er ukorrekte, og hvordan vi kan rette dem. Hvis du ikke længere giver dit samtykke til behandling af dine oplysninger, sletter vi de oplysninger i det omfang, vi kan. Der kan være forhold som medfører, at vi ikke kan slette alle dine data, fx oplysninger, der indgår i regnskabet, som opbevares i op til 5 år.

Indsigelse og klage
Du har ret til at gøre indsigelse mod den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan indsende en indsigelse til formanden for SOS Racisme jf. ovenstående kontaktoplysninger.

Du har også mulighed for at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. tlf. 3319 3218, dt@datatilsynet.dk.

Ændring af persondatapolitik
SOS Racisme forbeholder sig ret til at opdatere og ændre ovenstående privatlivspolitik. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på hjemmesiden sos@sosracisme.dk, hvor dato for seneste opdatering vil være angivet. Ved væsentlige ændringer gør vi opmærksom på dette gennem en
synlig besked på foreningens hjemmeside og/eller i udsendte nyhedsbreve.

Vedtaget maj 2018, revideret 29. august 2018