Almen boligforening giver kollektiv straf til familier

Du kan gøre en forskel

Bliv medlem

Ved at blive medlem af SOS Racisme kan du støtte vores arbejde mod racisme og diskrimination ved at betale et årligt kontingent. Som medlem får du også mulighed for at engagere dig aktivt i foreningen og bidrage til at skabe positive forandringer. Din støtte vil hjælpe os med at udvide vores indflydelse og nå ud til endnu flere mennesker, mens du samtidig bliver en del af et stærkt fællesskab, der er dedikeret til at skabe en mere inkluderende og mangfoldig Danmark.
Bliv Medlem

Kollektiv straf til familier:

Fsb har smidt en familie ud af hjemmet efter 29 år i Blågården uden en eneste klage. Palmesøndag sidste år deltog deres 17-årige søn, ustraffet, uden banderelationer og i fast arbejde (en læreplads, som han mistede), i urolighederne omkring Blågårds Plads, da politiet uden noget varsel flyttede Rasmus Ps 1-mands haddemo fra den vel-forberedte Mjølnerparken til det værste sted i Danmark: centrum for både Loyal to Familia og for de anti-racistiske autonome. Det kunne kun gå galt. Og det gjorde det så også.

Sønnen fik – ligesom alle de andre dømte i sagen – en meget hård dom. Trods en uplettet straffeattest fik han 8 mdr. ubetinget fængsel for at kaste genstande i retning mod politiet og opildne.

Han blev arresteret i lufthavnen, da han vendte hjem fra sommerferie, og blev varetægtsfængslet. Fra fængslet flyttede han sin folkeregisteradresse, da han fyldte 18 år, men på det tidspunkt havde han ikke boet i familiens bolig, siden han tog på ferie i begyndelsen af juli 2019.

Nøjagtigt 7 mdr. efter sendte Fsb hans familie – med to skolesøgende piger på 9 og 12 år – en opsigelse af lejemålet på grund af sønnens dom. Inden 1. december 2020 skal de være fraflyttet deres hjem. De er alle meget tæt knyttet til kvarteret og Fsb Blågården, hvor konen har boet i 29 år (uden en eneste klage). Konens gamle, svagelige forældre, som familien hjælper med pleje i hverdagen, bor lidt længere henne ad gaden.

Nu skal de så være ude af deres hjem om mindre end to uger, i et kvarter, som trods sit dårlige rygte er yderst eftertragtet med 10-20 år lange ventelister. De er (selvfølgelig) ikke medlem af nogen anden boligforening og har derfor ikke noget sted at flytte hen. Deres liv er ødelagt – fordi deres søn én gang i sit liv har overtrådt loven.

Den paragraf, som de smides ud efter – med byrettens velsignelse – er en tilføjelse til Almenlejeloven, som politikerne lavede i forbindelse med “ghetto”-loven. Efter den kan man smide lejere ud, hvis de eller medlemmer af deres husstand idømmes ubetinget fængsel for visse typer kriminalitet, som er begået inden for 1 km fra hjemmet, og som “bidrager væsentligt til at forringe trygheden for områdets øvrige beboere” (byretsdommen).

Formålet var angiveligt at fjerne utryghedsskabende, banderelaterede elementer OG DERES FAMILIER. Altså en form for dobbelt straf og kollektiv afstraffelse.

Her er der bare ikke tale om en banderelateret forbryder, men en teenager, med pletfri straffeattest og fast arbejde, der begik en frygtelig fejltagelse – men kun én.

Han er ikke nogen forhærdet forbryder. Mens han var fængslet, blev han flere gange indlagt på hospitalet med mavesår. Nu er han så dømt som kriminel for en grov forbrydelse, hans læreplads er væk, og han har kostet sin familie deres hjem.

Over 1 1/4 år efter han ophørte med at bo i familiens bolig, gav to af byrettens dommere Fsb, beboernes egen boligforening, medhold. Den sidste dommer mente dog, det var en overtrædelse af artikel 8 i den Europæiske Menneskerettighedskonvention at sætte familien ud af deres bolig.

Vi har en paragraf, der angiveligt skulle handle om at fjerne “utryghedsskabende” beboere. Men på under to døgn lykkedes det at samle 1263 underskrifter fra folk i Blågårdskvarteret, der erklærer, at de ikke føler sig utrygge over familien, men tværtimod bakker dem op. Faren har igennem tyve år arbejdet aktivt for integrationen i lokalområdet i Fædre-gruppen, som natteravn på Indre Nørrebro (hvorfra jeg kender ham), i Fritidsakademiet og mange andre tiltag til fordel for kvarterets unge.

Og jeg kan ikke lade være med at undre mig over, hvad det mon kan være, Fsb finder utryghedsskabende. Naboerne kan i hvert fald ikke se det. De synes, det er Rasmus P, der taler for etnisk udrensning af alle danske muslimer, der er utryghedsskabende. Og mange af dem er i familie med de tre familier, som Fsb har smidt ud administrativt. Der er nemlig to børnefamilier mere, som også fik en uge til at forlade deres hjem igennem mange, mange år – og som nu håber, boligretten vil afvise, at familierne skal straffes for noget, de ikke har gjort.

Læs også SOS racismes mail med spørgsmål til boligselskabet FsB her.

Nu kommer denne sag for landsretten mandag 9. august 2021. Alle tre familier, der administrativt er blevet sat på gaden af Fsb, har valgt advokat Jakob Dalsgaard-Hansen, fordi han tidligere har vundet lignende sager over Fsb.

Så vi håber, at Fsb vil trække opsigelserne tilbage – eller at landsretten vil afvise Fsb’s opsigelser, ligesom den gjorde, da Fsb forsøgte at sætte Loyal to Familia-bandelederens familie ud af deres hjem i Blågården igennem 34 år, selv om sønnen ikke boede i lejligheden.

Landsret: LtF-leders familie kan blive boende https://www.berlingske.dk/samfund/landsret-ltf-leders-foraeldre-kan-blive-boende

Her er en video fra demonstrationen imod uretfærdighederne.