Sjælsmarksbørnene gemt af vejen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Print Friendly, PDF & Email

Kommentarer til en artikel i POV International.

Børnene på Sjælsmark er flyttet langt, langt væk ud i en skov, hvor ingen længere ser dem. Og i stedet for et højt hegn har de fået noget meget værre: meldepligt to gange om dagen.
Og næste stop er Lufthavnen. “…

”Vi kan konkludere, at det ikke hjælper at gøre deres liv så trøstesløst som muligt,” proklamerede udlændinge- og integrationsminister Matthias Tesfaye i forbindelse med beslutningen om at flytte familierne ud af de triste omgivelser i Udrejsecenter Sjælsmark.

Beslutningen kom blandt andet på baggrund af psykologiske undersøgelser foretaget af Røde Kors, der viste, at børnene på Sjælsmark havde dobbelt så høj risiko for psykiske lidelser sammenlignet med nyankomne flygtningebørn. Børnene havde nedsat appetit og svært ved at sove, over halvdelen af de 11- til 17-årige udviste symptomer på PTSD, og hele 80% af børnene kunne sandsynligvis eller muligvis få stillet en psykiatrisk diagnose.

Venstrefløjen og humanitære organisationer jublede, for i beslutningen lå en implicit forventning om, at forholdene for de afviste asylansøgere og deres børn ville blive bedre.

Siden har vi ikke hørt meget om familierne, og de fleste danskere går nok rundt med en forventning om, at det er fordi familierne har det godt. Jeg satte mig for at undersøge, om det er tilfældet.

Asylcenter Avnstrup

Da børnefamilierne blev fjernet fra den tidligere kaserne Sjælsmark med sine store hegn og dystre arkitektur, blev de flyttet til Asylcenter Avnstrup, der ligger i naturskønne omgivelser i Lejre kommune, cirka 15 kilometer fra Roskilde.

Avnstrup blev bygget som hospital i 1937 og består af en 5-etagers hovedbygning og en række mindre huse i traditionelle røde mursten, omringet af skov. Centeret blev tidligere benyttet som tuberkulosesanatorium – nu er det hjem for afviste flygtningefamilier.
På overfladen kan Avnstrup virke som en forbedring i forhold til Sjælsmark. Her er idylliske omgivelser, ingen hegn og flytningen skete med løftet om et mere normalt liv med mulighed for at lave egen mad samt adgang til institutioner for børnene. Men virkeligheden er en anden, når man taler med beboerne.

”I Sjælsmark er der et fysisk hegn – i Avnstrup er der et mentalt hegn. Fordi man konstant skal bekræfte, at man er til stede, går man rundt med et hegn inde i hovedet,” forklarer den 33-årige asylansøger Ayesha. Det er den udvidede meldepligt, hun taler om. På Sjælsmark skulle beboerne kun skrive under på deres tilstedeværelse tre gange om ugen, men på Avnstrup er det to gange om dagen, kl. 10 om morgenen og kl. 22 om aftenen. Alle, jeg taler med, siger det samme: At den daglige meldepligt føles mere kvælende end hegn og pigtråd.

”Vi føler os ikke mere frie her end i Sjælsmark,” fortæller 46-årige Ali. ”På en måde er det værre her, fordi vi er midt ude i skoven. Vi er så isolerede, at der mange steder ikke er telefonsignal. I Sjælsmark var vi i det mindste tæt på København og mødte almindelige danskere. Her ser vi ingen andre end de ansatte og de andre familier på centeret. Vi er blevet placeret her, så Danmark slipper for at forholde sig til os.”…

Læs repportagen i POV her.

Læs også

Persondatapolitik

Kontaktoplysninger:
SOS Racisme, Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, 2000 København N
Tlf. 42331968,
Mail: sos@sosracisme.dk, Formand: jette@sosracisme.dk
Website: www.sosracisme.dk,
CVR: 29070601
Persondatapolitik for foreningen SOS Racisme.

SOS Racisme tager beskyttelsen af menneskerettigheder meget alvorligt, så det er naturligt, at persondata i foreningen skal beskyttes. Vi har derfor vedtaget denne persondatapolitik, hvor du kan finde information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Personoplysninger er alle slags oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til dig som privatperson. De personoplysninger, som SOS Racisme registrerer om dig, er navn, adresse, telefon og e-mailadresse og kontingentbetalinger.

SOS Racisme er dataansvarlig. Foreningens databehandlere er formand, næstformand og kasserer. Disse er valgt for et år ad gangen og sikrer, at behandling og beskyttelse af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Videregivelse af personoplysninger
Som hovedregel deles persondata ikke med tredjepart. Det kunne eventuelt være samarbejdspartnere, som modtager personoplysninger til behandling på vegne af SOS Racisme.

Hvis vi finder behov for dette, vil vi spørge om din tilladelse.

Behandling af personoplysninger – Formålet
Ved behandling af personoplysninger forstås enhver aktivitet, som involverer brug af personoplysninger.

Personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål. Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i nødvendigt omfang, men altid med et bestemt formål. Personer, vi registrerer, er enten
medlemmer eller bidragydere.

Formålet med behandling af dine personoplysninger er afgørende for, hvilke personlige oplysninger
vi indsamler. Herunder kan du læse, i hvilke situationer vi typisk anmoder om dine

personoplysninger, og hvilke typer personoplysninger vi indsamler.

• Oprettelse af medlemskab eller eventuelt tilmelding til foreningens arrangementer. Her beder vi
om dit navn og kontaktoplysninger (adresse, telefon, mail).
• Personoplysninger ved generelle henvendelser og vejledning. Hvis et medlem kontakter os i
forbindelse med vejledning eller generelle henvendelser, vil vi bede dig oplyse dit navn og evt.
medlemsnummer.
• Udsendelse af Tidsskriftet SOS Racisme. Ved udsendelse af tidsskriftet benyttes oplysninger om
dit navn og postadresse.
• Brug af hjemmesiden www.sosracisme.dk.

Kontrol og opdatering af personoplysninger
Vi kontrollerer løbende, at de personoplysninger, vi behandler og opbevarer om dig er korrekte. Du kan imidlertid hjælpe os med dette ved at meddele os eventuelle ændringer til dine personoplysninger, fx ændring af navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Du kan kontakte os via
ovennævnte kontaktoplysninger. Databehandlerne kan søge i åbne kilder (fx vejvisere), hvis der konstateres fejl i registrerede personoplysninger.
Sletning af personoplysninger Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for os at have. Tidsperioden
for opbevaring afhænger således af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaring.

• Foreningen sletter ikke personoplysninger på aktive medlemmer. Formålet med dette er at sikre, at
vi har overblik over medlemskaber.
• Personoplysninger på medlemmer slettes straks ved udmeldelse af foreningen. Personoplysninger på aktive medlemmer om kontingentbetaling opbevares i fem år, ligesom data om kontingentbetaling indgår i foreningens regnskaber i fem år. Disse slettefrister følger
bogføringslovens regler.
• I tilfælde af, at der pågår en tvist med et medlem eller samarbejdspart, så opbevares alle relevante personoplysninger, indtil den pågældende tvist er endeligt afsluttet eller bilagt.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder. Det er ret til indsigt, til berigtigelse, til sletning og til indsigelse jf. lovgivning om behandling af persondata. Hvis du fx. ønsker at gøre brug af disse rettigheder, bedes du kontakte formanden for SOS Racisme via ovennævnte kontaktoplysninger.

Adgang til dine personoplysninger
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig, med hvilket formål vi behandler disse, og hvor længe vi opbevarer dine oplysninger. Derudover har du ret til at få oplyst, hvilke aktører dine personoplysninger eventuelt videregives til.

Ændring og sletning af dine oplysninger
Du har ret til at få rettet dine oplysningerne, hvis de oplysninger, vi har registreret om dig, ikke er korrekte. Ved henvendelse om dette beder vi dig oplyse, hvilke oplysninger der er ukorrekte, og hvordan vi kan rette dem. Hvis du ikke længere giver dit samtykke til behandling af dine oplysninger, sletter vi de oplysninger i det omfang, vi kan. Der kan være forhold som medfører, at vi ikke kan slette alle dine data, fx oplysninger, der indgår i regnskabet, som opbevares i op til 5 år.

Indsigelse og klage
Du har ret til at gøre indsigelse mod den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan indsende en indsigelse til formanden for SOS Racisme jf. ovenstående kontaktoplysninger.

Du har også mulighed for at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. tlf. 3319 3218, dt@datatilsynet.dk.

Ændring af persondatapolitik
SOS Racisme forbeholder sig ret til at opdatere og ændre ovenstående privatlivspolitik. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på hjemmesiden sos@sosracisme.dk, hvor dato for seneste opdatering vil være angivet. Ved væsentlige ændringer gør vi opmærksom på dette gennem en
synlig besked på foreningens hjemmeside og/eller i udsendte nyhedsbreve.

Vedtaget maj 2018, revideret 29. august 2018