Racisme kan fremover blive afgørende for, hvem der får statsborgerskab

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Print Friendly, PDF & Email
Pixabay

Regeringen foreslår, at en fængselsdom fremover skal forhindre statsborgerskab, og at kun et folketingsudvalg skal kunne afgøre, om der kan gives dispensation. Fordomme vil dermed kunne være afgørende for, at nogle får dispensation ved tildelingen af dansk statsborgerskab og andre ikke.

“… Ingen personer med en fængselsdom skal fremover have mulighed for at få dansk statsborgerskab, medmindre de personligt får lov af politikerne i et folketingsudvalg [ifølge Mathias Tesfaye]…”

“… Formanden for [indfødsrets]udvalget er Marie Krarup fra Dansk Folkeparti, og hun lægger ikke skjul på, at partiet ønsker at behandle folk forskelligt alt efter, hvor de kommer fra.

»Der er forskel på, om man kommer fra Tyskland eller Somalia. Der er forskel på en kriminel tysker og en kriminel somalier. Den sidstnævnte vil efter al sandsynlighed have voldsomt sværere ved at blive dansk, fordi der er så mange kulturelle forskelle. Så det er ikke kun det kriminelle forhold, der skal ses på,« siger hun og kalder forslaget fra regeringen »rigtig fornuftigt«…”

Fremover kan fordomme blive afgørende for, om man får statsborgerskab

“…Skal engelske Roger have lov at få dansk statsborgerskab, selvom han fik en kortere voldsdom efter et værtshusslagsmål for 15 år siden? Når nu han siden har betalt sin skat og opført sig pænt? Og hvad med vietnamesiske Pehn, som lavede villaindbrud for 7 år siden, men i øvrigt taler flot dansk og har tre velintegrerede børn?

Den type af personsager skal 17 politikere [=indfødsretsudvalget] ifølge et nyt forslag fra regeringen fremover tage stilling til på fortrolige møder i Folketingets Grundlovsværelse. Ansøger for ansøger skal de stemme om, hvorvidt personer med kortere domme skal få lov at blive danske statsborgere.

Det får Enhedslisten og Radikale til at tale om »et voldsomt skred« og frygt for, at folk fra Mellemøsten får en hårdere medfart. De borgerlige støtter til gengæld forslaget, fordi det kan afskære flere dømte fra statsborgerskab…

I forvejen er dansk statsborgerskab udelukket for udlændinge, der har fået mere end et års ubetinget fængsel. Ved personfarlig kriminalitet er grænsen tre måneder.

Nu vil regeringen også havde dem med kortere domme udelukket fra statsborgerskab, medmindre der er helt særlige grunde til at give dem statsborgerskabet, som blandt andet betyder stemmeret og dansk pas…

Der er indkaldt til forhandlinger om stramninger til februar. ..”

“… Enhedslistens indfødsretsordfører, Peder Hvelplund, mener, at forslaget vil sætte ansøgerne med en plettet straffeattest i en »fuldstændigt retsløs tilstand«. Han frygter, at et flertal i udvalget vil bruge lovændringen til at forskelsbehandle, f.eks. mellem personer med vesteuropæiske og mellemøstlige navne.”

Læs artiklerne i JyllandsPosten (for abonnenter):

Statsborgerskab til dømte skal afgøres på lukkede møder
Dømte skal afskæres fra at få statsborgerskab

Persondatapolitik

Kontaktoplysninger:
SOS Racisme, Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, 2000 København N
Tlf. 42331968,
Mail: sos@sosracisme.dk, Formand: jette@sosracisme.dk
Website: www.sosracisme.dk,
CVR: 29070601
Persondatapolitik for foreningen SOS Racisme.

SOS Racisme tager beskyttelsen af menneskerettigheder meget alvorligt, så det er naturligt, at persondata i foreningen skal beskyttes. Vi har derfor vedtaget denne persondatapolitik, hvor du kan finde information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Personoplysninger er alle slags oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til dig som privatperson. De personoplysninger, som SOS Racisme registrerer om dig, er navn, adresse, telefon og e-mailadresse og kontingentbetalinger.

SOS Racisme er dataansvarlig. Foreningens databehandlere er formand, næstformand og kasserer. Disse er valgt for et år ad gangen og sikrer, at behandling og beskyttelse af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Videregivelse af personoplysninger
Som hovedregel deles persondata ikke med tredjepart. Det kunne eventuelt være samarbejdspartnere, som modtager personoplysninger til behandling på vegne af SOS Racisme.

Hvis vi finder behov for dette, vil vi spørge om din tilladelse.

Behandling af personoplysninger – Formålet
Ved behandling af personoplysninger forstås enhver aktivitet, som involverer brug af personoplysninger.

Personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål. Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i nødvendigt omfang, men altid med et bestemt formål. Personer, vi registrerer, er enten
medlemmer eller bidragydere.

Formålet med behandling af dine personoplysninger er afgørende for, hvilke personlige oplysninger
vi indsamler. Herunder kan du læse, i hvilke situationer vi typisk anmoder om dine

personoplysninger, og hvilke typer personoplysninger vi indsamler.

• Oprettelse af medlemskab eller eventuelt tilmelding til foreningens arrangementer. Her beder vi
om dit navn og kontaktoplysninger (adresse, telefon, mail).
• Personoplysninger ved generelle henvendelser og vejledning. Hvis et medlem kontakter os i
forbindelse med vejledning eller generelle henvendelser, vil vi bede dig oplyse dit navn og evt.
medlemsnummer.
• Udsendelse af Tidsskriftet SOS Racisme. Ved udsendelse af tidsskriftet benyttes oplysninger om
dit navn og postadresse.
• Brug af hjemmesiden www.sosracisme.dk.

Kontrol og opdatering af personoplysninger
Vi kontrollerer løbende, at de personoplysninger, vi behandler og opbevarer om dig er korrekte. Du kan imidlertid hjælpe os med dette ved at meddele os eventuelle ændringer til dine personoplysninger, fx ændring af navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Du kan kontakte os via
ovennævnte kontaktoplysninger. Databehandlerne kan søge i åbne kilder (fx vejvisere), hvis der konstateres fejl i registrerede personoplysninger.
Sletning af personoplysninger Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for os at have. Tidsperioden
for opbevaring afhænger således af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaring.

• Foreningen sletter ikke personoplysninger på aktive medlemmer. Formålet med dette er at sikre, at
vi har overblik over medlemskaber.
• Personoplysninger på medlemmer slettes straks ved udmeldelse af foreningen. Personoplysninger på aktive medlemmer om kontingentbetaling opbevares i fem år, ligesom data om kontingentbetaling indgår i foreningens regnskaber i fem år. Disse slettefrister følger
bogføringslovens regler.
• I tilfælde af, at der pågår en tvist med et medlem eller samarbejdspart, så opbevares alle relevante personoplysninger, indtil den pågældende tvist er endeligt afsluttet eller bilagt.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder. Det er ret til indsigt, til berigtigelse, til sletning og til indsigelse jf. lovgivning om behandling af persondata. Hvis du fx. ønsker at gøre brug af disse rettigheder, bedes du kontakte formanden for SOS Racisme via ovennævnte kontaktoplysninger.

Adgang til dine personoplysninger
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig, med hvilket formål vi behandler disse, og hvor længe vi opbevarer dine oplysninger. Derudover har du ret til at få oplyst, hvilke aktører dine personoplysninger eventuelt videregives til.

Ændring og sletning af dine oplysninger
Du har ret til at få rettet dine oplysningerne, hvis de oplysninger, vi har registreret om dig, ikke er korrekte. Ved henvendelse om dette beder vi dig oplyse, hvilke oplysninger der er ukorrekte, og hvordan vi kan rette dem. Hvis du ikke længere giver dit samtykke til behandling af dine oplysninger, sletter vi de oplysninger i det omfang, vi kan. Der kan være forhold som medfører, at vi ikke kan slette alle dine data, fx oplysninger, der indgår i regnskabet, som opbevares i op til 5 år.

Indsigelse og klage
Du har ret til at gøre indsigelse mod den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan indsende en indsigelse til formanden for SOS Racisme jf. ovenstående kontaktoplysninger.

Du har også mulighed for at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. tlf. 3319 3218, dt@datatilsynet.dk.

Ændring af persondatapolitik
SOS Racisme forbeholder sig ret til at opdatere og ændre ovenstående privatlivspolitik. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på hjemmesiden sos@sosracisme.dk, hvor dato for seneste opdatering vil være angivet. Ved væsentlige ændringer gør vi opmærksom på dette gennem en
synlig besked på foreningens hjemmeside og/eller i udsendte nyhedsbreve.

Vedtaget maj 2018, revideret 29. august 2018