Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Pixabay

Racisme kan fremover blive afgørende for, hvem der får statsborgerskab

Regeringen foreslår, at en fængselsdom fremover skal forhindre statsborgerskab, og at kun et folketingsudvalg skal kunne afgøre, om der kan gives dispensation. Fordomme vil dermed kunne være afgørende for, at nogle får dispensation ved tildelingen af dansk statsborgerskab og andre ikke.

“… Ingen personer med en fængselsdom skal fremover have mulighed for at få dansk statsborgerskab, medmindre de personligt får lov af politikerne i et folketingsudvalg [ifølge Mathias Tesfaye]…”

“… Formanden for [indfødsrets]udvalget er Marie Krarup fra Dansk Folkeparti, og hun lægger ikke skjul på, at partiet ønsker at behandle folk forskelligt alt efter, hvor de kommer fra.

»Der er forskel på, om man kommer fra Tyskland eller Somalia. Der er forskel på en kriminel tysker og en kriminel somalier. Den sidstnævnte vil efter al sandsynlighed have voldsomt sværere ved at blive dansk, fordi der er så mange kulturelle forskelle. Så det er ikke kun det kriminelle forhold, der skal ses på,« siger hun og kalder forslaget fra regeringen »rigtig fornuftigt«…”

Fremover kan fordomme blive afgørende for, om man får statsborgerskab

“…Skal engelske Roger have lov at få dansk statsborgerskab, selvom han fik en kortere voldsdom efter et værtshusslagsmål for 15 år siden? Når nu han siden har betalt sin skat og opført sig pænt? Og hvad med vietnamesiske Pehn, som lavede villaindbrud for 7 år siden, men i øvrigt taler flot dansk og har tre velintegrerede børn?

Den type af personsager skal 17 politikere [=indfødsretsudvalget] ifølge et nyt forslag fra regeringen fremover tage stilling til på fortrolige møder i Folketingets Grundlovsværelse. Ansøger for ansøger skal de stemme om, hvorvidt personer med kortere domme skal få lov at blive danske statsborgere.

Det får Enhedslisten og Radikale til at tale om »et voldsomt skred« og frygt for, at folk fra Mellemøsten får en hårdere medfart. De borgerlige støtter til gengæld forslaget, fordi det kan afskære flere dømte fra statsborgerskab…

I forvejen er dansk statsborgerskab udelukket for udlændinge, der har fået mere end et års ubetinget fængsel. Ved personfarlig kriminalitet er grænsen tre måneder.

Nu vil regeringen også havde dem med kortere domme udelukket fra statsborgerskab, medmindre der er helt særlige grunde til at give dem statsborgerskabet, som blandt andet betyder stemmeret og dansk pas…

Der er indkaldt til forhandlinger om stramninger til februar. ..”

“… Enhedslistens indfødsretsordfører, Peder Hvelplund, mener, at forslaget vil sætte ansøgerne med en plettet straffeattest i en »fuldstændigt retsløs tilstand«. Han frygter, at et flertal i udvalget vil bruge lovændringen til at forskelsbehandle, f.eks. mellem personer med vesteuropæiske og mellemøstlige navne.”

Læs artiklerne i JyllandsPosten (for abonnenter):

Statsborgerskab til dømte skal afgøres på lukkede møder
Dømte skal afskæres fra at få statsborgerskab