Opråb til medier og magthavere

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Print Friendly, PDF & Email
Naderah Parwani

Naderah Parwani, cand.psych., aut. psykolog og medstifter af Psykologfagligt Netværk mod Diskrimination advarer medier og magthaverne mod racisme:

Kære medier

Racisme rammer dybt, bredt og over flere generationer. Racisme kan ikke beskyttes under satire og ytringsfriheden, fordi racisme og racistisk forfølgelse sætter mennesker i alarmberedsskab. Ytringsvold, dæmonisering, gruppemobning og personlige trusler sætter mennesker i en trusselssituation, hvor pandelapperne, der skulle udføre kritisk tænkning, lukker ned.

Ytringsvold er psykisk vold. Det påvirker menneskers søvn, koncentration og hukommelse. Det sætter sig i kroppen som spændingssmerter. Det får organerne til at skrumpe. Racisme rammer åndedrættet. Racisme får mennesker til at miste håbet og internalisere hadet, så de tror på at noget er galt med dem. Racisme kan føre til død eller selvmord. Vi skal aldrig normalisere psykisk vold og racisme under satire og ytringsfrihed. Racisme er alt for alvorligt. Det er vigtigt, at vi kan skille tingene fra hinanden og ikke bliver yderligtgående.

Berlingste og Jyllandsposten går over stregen, når de spreder had og racisme, taler mere ind til menneskers dæmoner end deres kritiske tænkning. Kritisk tænkning og demokratisk kommunikation havde et formål og det var ikke at polarisere, vække menneskers had og dæmoner. De er værktøjer, der skulle hjælpe os med at tænke kritisk for at kunne opdage sandheden, for at undgå at blive hjernevasket, netop for at kunne adskille løgne fra virkeligheden.

Vi skal huske, at der er mange mennesker derude, der lukker hadet ind, fordi de er ulykkelige. Tag stilling til den trumpisme Berlingste og Jyllandsposten forsøger at rationalisere. Den grænseløshed er ikke frihed. Den gør ingen af os frie. Demokratisk dialog handler netop om at kunne sætte grænser, at kunne perspektivere og skille tingene fra hinanden, så man netop ikke bliver voldelig i sin kommunikation.

Racisme er ikke en almindelig form for PTSD [Red.: post-traumatic stress disorder]. Det rammer dybere, bredere og over flere generationer. Symptomerne ved PTSD er: Man genoplever den racistiske hændelse i form af mareridt og påtrængende minder, såkaldte flashbacks. Genoplevelsen præges af angst, søvnløshed og stærke spændinger i musklerne. Stærk trang til at undgå situationer og lignende, som minder om oplevelsen, fx film, nyheder og racistiske facebookopslag.

Personligheden forandres, måske mindskes interessen for ting, som man tidligere var engageret i. Man isolerer sig og mister tilliden til andre mennesker og til systemet. Mindsket evne til at føle kærlighed og nærhed til andre mennesker, fordi man lukker sig ind i sig selv. Mindsket interesse for egen person og ofte ligegyldighed på grund af stressbelastningen. Dette kan dog også skyldes, at tilstanden er kompliceret af en depression – hvilket sker ret hyppigt, særligt hvis man løbende udsættes for racistiske overgreb, så man ikke kan komme sig. Man har besvær med at koncentrere sig og huske, dvs. at den kroniske stress kan påvirke hjernen således, at man får “huller” i hukommelsen, så ens hjerne ikke længere fungerer som den skal. Det vil påvirke ens indlæringsevne.

Vi bombarderes med racistiske holdninger hver eneste dag. De opleves som en generel øget vagtsomhed. Man holder øje med hvem der kigger på en, låser hoveddøren, som min mor gjorde for at sikre, at hun ikke blev overfaldet igen. Den mindste uventede lyd får én til at fare sammen.

Racisme rammer bredere. Det rammer befolkningsgrupper, små børn, unge og de ældre. Racisme rammer et samfund, polariserer et helt samfund, splitter befolkningen, smadrer tilliden imellem mennesker. Racisme splitter verden globalt, splitter mennesker på tværs af forskelle. Racismen rammer flere generationer, hvor f.eks. både min mor har været udsat for en hadforbrydelse og begge forældre har oplevet racisme, så har mine søskende og jeg og mine børn også oplevet racisme.

Racisme gør ondt. Det skal stoppes og tavsheden skal brydes. Vi skal blive flere og flere, der taler højt og tager stilling til racismen. De danske medier skal aldrig have lov til at rationalisere had og racisme. Det er vores allesammens medmenneskelige pligt at sikre trygheden og sikkerheden i vores samfund og bekæmpe en polarisering, der kan føre Danmark mod et kaos.

Vi skal handle nu. Vi skal have de passive politikere til at handle nu.

Læge: Racisme sætter sig i knoglerne

Udlændingestramningerne skaber tragedier for øjnene af os

Læs også
Jette Møller
februar 2, 2021
Jette Møller
januar 26, 2021
Jette Møller
november 17, 2020

Persondatapolitik

Kontaktoplysninger:
SOS Racisme, Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, 2000 København N
Tlf. 42331968,
Mail: sos@sosracisme.dk, Formand: jette@sosracisme.dk
Website: www.sosracisme.dk,
CVR: 29070601
Persondatapolitik for foreningen SOS Racisme.

SOS Racisme tager beskyttelsen af menneskerettigheder meget alvorligt, så det er naturligt, at persondata i foreningen skal beskyttes. Vi har derfor vedtaget denne persondatapolitik, hvor du kan finde information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Personoplysninger er alle slags oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til dig som privatperson. De personoplysninger, som SOS Racisme registrerer om dig, er navn, adresse, telefon og e-mailadresse og kontingentbetalinger.

SOS Racisme er dataansvarlig. Foreningens databehandlere er formand, næstformand og kasserer. Disse er valgt for et år ad gangen og sikrer, at behandling og beskyttelse af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Videregivelse af personoplysninger
Som hovedregel deles persondata ikke med tredjepart. Det kunne eventuelt være samarbejdspartnere, som modtager personoplysninger til behandling på vegne af SOS Racisme.

Hvis vi finder behov for dette, vil vi spørge om din tilladelse.

Behandling af personoplysninger – Formålet
Ved behandling af personoplysninger forstås enhver aktivitet, som involverer brug af personoplysninger.

Personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål. Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i nødvendigt omfang, men altid med et bestemt formål. Personer, vi registrerer, er enten
medlemmer eller bidragydere.

Formålet med behandling af dine personoplysninger er afgørende for, hvilke personlige oplysninger
vi indsamler. Herunder kan du læse, i hvilke situationer vi typisk anmoder om dine

personoplysninger, og hvilke typer personoplysninger vi indsamler.

• Oprettelse af medlemskab eller eventuelt tilmelding til foreningens arrangementer. Her beder vi
om dit navn og kontaktoplysninger (adresse, telefon, mail).
• Personoplysninger ved generelle henvendelser og vejledning. Hvis et medlem kontakter os i
forbindelse med vejledning eller generelle henvendelser, vil vi bede dig oplyse dit navn og evt.
medlemsnummer.
• Udsendelse af Tidsskriftet SOS Racisme. Ved udsendelse af tidsskriftet benyttes oplysninger om
dit navn og postadresse.
• Brug af hjemmesiden www.sosracisme.dk.

Kontrol og opdatering af personoplysninger
Vi kontrollerer løbende, at de personoplysninger, vi behandler og opbevarer om dig er korrekte. Du kan imidlertid hjælpe os med dette ved at meddele os eventuelle ændringer til dine personoplysninger, fx ændring af navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Du kan kontakte os via
ovennævnte kontaktoplysninger. Databehandlerne kan søge i åbne kilder (fx vejvisere), hvis der konstateres fejl i registrerede personoplysninger.
Sletning af personoplysninger Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for os at have. Tidsperioden
for opbevaring afhænger således af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaring.

• Foreningen sletter ikke personoplysninger på aktive medlemmer. Formålet med dette er at sikre, at
vi har overblik over medlemskaber.
• Personoplysninger på medlemmer slettes straks ved udmeldelse af foreningen. Personoplysninger på aktive medlemmer om kontingentbetaling opbevares i fem år, ligesom data om kontingentbetaling indgår i foreningens regnskaber i fem år. Disse slettefrister følger
bogføringslovens regler.
• I tilfælde af, at der pågår en tvist med et medlem eller samarbejdspart, så opbevares alle relevante personoplysninger, indtil den pågældende tvist er endeligt afsluttet eller bilagt.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder. Det er ret til indsigt, til berigtigelse, til sletning og til indsigelse jf. lovgivning om behandling af persondata. Hvis du fx. ønsker at gøre brug af disse rettigheder, bedes du kontakte formanden for SOS Racisme via ovennævnte kontaktoplysninger.

Adgang til dine personoplysninger
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig, med hvilket formål vi behandler disse, og hvor længe vi opbevarer dine oplysninger. Derudover har du ret til at få oplyst, hvilke aktører dine personoplysninger eventuelt videregives til.

Ændring og sletning af dine oplysninger
Du har ret til at få rettet dine oplysningerne, hvis de oplysninger, vi har registreret om dig, ikke er korrekte. Ved henvendelse om dette beder vi dig oplyse, hvilke oplysninger der er ukorrekte, og hvordan vi kan rette dem. Hvis du ikke længere giver dit samtykke til behandling af dine oplysninger, sletter vi de oplysninger i det omfang, vi kan. Der kan være forhold som medfører, at vi ikke kan slette alle dine data, fx oplysninger, der indgår i regnskabet, som opbevares i op til 5 år.

Indsigelse og klage
Du har ret til at gøre indsigelse mod den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan indsende en indsigelse til formanden for SOS Racisme jf. ovenstående kontaktoplysninger.

Du har også mulighed for at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. tlf. 3319 3218, dt@datatilsynet.dk.

Ændring af persondatapolitik
SOS Racisme forbeholder sig ret til at opdatere og ændre ovenstående privatlivspolitik. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på hjemmesiden sos@sosracisme.dk, hvor dato for seneste opdatering vil være angivet. Ved væsentlige ændringer gør vi opmærksom på dette gennem en
synlig besked på foreningens hjemmeside og/eller i udsendte nyhedsbreve.

Vedtaget maj 2018, revideret 29. august 2018