Tag afstand fra personforfølgelsen af Bwalya Sørensen og skriv under

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Print Friendly, PDF & Email

Vi, en række aktivister, debattører, communities, forskere og enkeltpersoner, ønsker med dette indlæg at stille os solidariske med Bwalya Sørensen, talsperson for Black Lives Matter Danmark, i den voldsomme og uretfærdige hetz danske medier og debattører har udsat hende for.

Danmarkshistoriens hidtil største antiracistiske demonstration løb af stablen i sommeren 2020. Den var en klar modreaktion på de bestialske drab på George Floyd og Breonna Taylor i USA. Et kæmpe, fredeligt nej til racisme og et klart ja til fællesskab og ligeværd blev aktivt bakket op af mennesker i alle aldre, hudfarver og køn.

Men vi er mange, der er dybt bekymrede. Efter at have set hvordan Danmark igennem en årrække har udviklet et politisk klima, hvor racistisk retorik og undertrykkende strukturer er virkeligheden, siger vi fra. Vi siger fra overfor de medier, der konsekvent bruger den personlige hetz mod Bwalya Sørensen til at fordreje de dybt nødvendige samtaler om racisme. Som skaber fjendebilleder og skaber had mellem grupper i befolkningen, der ellers burde stå sammen. Som benytter gamle, racistiske karikaturer og stereotyper til at tilsværte og miskreditere de mennesker, der står forrest i kampen mod racisme.

Hverdagsracismen er et produkt af den strukturelle racisme og danske medier er i den grad med til at fastholde den dagsorden gennem deres ensidige vinkling. Det er et udtryk for den systemiske racisme, den strukturelle og institutionelle racisme, som på forskelligartet vis kommer til udtryk gennem magtinstitutionerne i vores samfund.

Der er mange medier, debattører og politikere, der nægter at anerkende problemet. Men intet har i 2020 skabt så meget ballade og været årsag til så udpræget en hetz og trusler som den omtalte demonstration, arrangeret af Black Lives Matter, Danmark. Nok var den fredelig, men efterdønningerne var alt andet end dét:

Til demonstrationen opfordrede Bwalya Sørensen, talsperson for Black Lives Matter Danmark, alle sorte demonstranter til at komme op foran. Til at stå sammen i et styrket fællesskab sammen med andre sorte demonstranter. Opmuntrede dem til ikke at være bange. Heller ikke hvis det var første gang, de overhovedet var i en demonstration. Dét blev samme dag gengivet som et krav om, at alle hvide skulle gå bagerst, og lige siden er hun blevet hetzet, karikeret og svinet til, anført af medierne, der kalder hende racist. Kvinden, der måtte have politibeskyttelse for at tale Paludan imod og har været udsat for trusler, bliver gjort til syndebuk og bruges til at vende folkestemningen mod en hel, antiracistisk folkebevægelse.

Vi protesterer på det kraftigste over, at redaktørerne på dén måde systematisk hænger et menneske, der har kæmpet en årelang antiracistisk kamp ud. Vi protesterer over, at de med deres vinkling og hurtige overskrifter ikke anerkender deres medansvar i at skabe fjendebilleder og opretholde en racistisk retorik. Medierne har konsekvent lavet fuldstændig groteske beskyldninger mod en kvinde, der i årevis har kæmpet for en ordentlig behandling af de allermest udsatte mennesker.

Vi konstaterer, at hele dette forløb netop viser, hvor stort et problem der er med racisme i Danmark; det skal ties ihjel. Medierne har et ansvar for ikke at producere og sprede fake news. For ikke at fordreje virkeligheden. Man er ikke racist, fordi man til en Black Lives Matter-demonstration ønsker at synliggøre de sorte, ved at bede dem stå forrest. Man er ikke racist, hvis man beder de sorte komme foran til talerstolen, så deres stemmer kan blive hørt. Man er ikke racist, når man skaber platforme, der taler dem op, som medierne taler ned. Vi støtter Bwalya Sørensen og vi tager den skarpeste afstand fra den personforfølgelse medierne insisterer på.

Mino Danmark

Afro Danish Collective

Danmarks Intersektionelle Højskole

Psykologfagligt Netværk imod Diskrimination

SOS Racisme Danmark

Skriv under

Læs også
Jette Møller
oktober 1, 2020
Jette Møller
februar 4, 2021

Persondatapolitik

Kontaktoplysninger:
SOS Racisme, Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, 2000 København N
Tlf. 42331968,
Mail: sos@sosracisme.dk, Formand: jette@sosracisme.dk
Website: www.sosracisme.dk,
CVR: 29070601
Persondatapolitik for foreningen SOS Racisme.

SOS Racisme tager beskyttelsen af menneskerettigheder meget alvorligt, så det er naturligt, at persondata i foreningen skal beskyttes. Vi har derfor vedtaget denne persondatapolitik, hvor du kan finde information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Personoplysninger er alle slags oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til dig som privatperson. De personoplysninger, som SOS Racisme registrerer om dig, er navn, adresse, telefon og e-mailadresse og kontingentbetalinger.

SOS Racisme er dataansvarlig. Foreningens databehandlere er formand, næstformand og kasserer. Disse er valgt for et år ad gangen og sikrer, at behandling og beskyttelse af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Videregivelse af personoplysninger
Som hovedregel deles persondata ikke med tredjepart. Det kunne eventuelt være samarbejdspartnere, som modtager personoplysninger til behandling på vegne af SOS Racisme.

Hvis vi finder behov for dette, vil vi spørge om din tilladelse.

Behandling af personoplysninger – Formålet
Ved behandling af personoplysninger forstås enhver aktivitet, som involverer brug af personoplysninger.

Personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål. Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i nødvendigt omfang, men altid med et bestemt formål. Personer, vi registrerer, er enten
medlemmer eller bidragydere.

Formålet med behandling af dine personoplysninger er afgørende for, hvilke personlige oplysninger
vi indsamler. Herunder kan du læse, i hvilke situationer vi typisk anmoder om dine

personoplysninger, og hvilke typer personoplysninger vi indsamler.

• Oprettelse af medlemskab eller eventuelt tilmelding til foreningens arrangementer. Her beder vi
om dit navn og kontaktoplysninger (adresse, telefon, mail).
• Personoplysninger ved generelle henvendelser og vejledning. Hvis et medlem kontakter os i
forbindelse med vejledning eller generelle henvendelser, vil vi bede dig oplyse dit navn og evt.
medlemsnummer.
• Udsendelse af Tidsskriftet SOS Racisme. Ved udsendelse af tidsskriftet benyttes oplysninger om
dit navn og postadresse.
• Brug af hjemmesiden www.sosracisme.dk.

Kontrol og opdatering af personoplysninger
Vi kontrollerer løbende, at de personoplysninger, vi behandler og opbevarer om dig er korrekte. Du kan imidlertid hjælpe os med dette ved at meddele os eventuelle ændringer til dine personoplysninger, fx ændring af navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Du kan kontakte os via
ovennævnte kontaktoplysninger. Databehandlerne kan søge i åbne kilder (fx vejvisere), hvis der konstateres fejl i registrerede personoplysninger.
Sletning af personoplysninger Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for os at have. Tidsperioden
for opbevaring afhænger således af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaring.

• Foreningen sletter ikke personoplysninger på aktive medlemmer. Formålet med dette er at sikre, at
vi har overblik over medlemskaber.
• Personoplysninger på medlemmer slettes straks ved udmeldelse af foreningen. Personoplysninger på aktive medlemmer om kontingentbetaling opbevares i fem år, ligesom data om kontingentbetaling indgår i foreningens regnskaber i fem år. Disse slettefrister følger
bogføringslovens regler.
• I tilfælde af, at der pågår en tvist med et medlem eller samarbejdspart, så opbevares alle relevante personoplysninger, indtil den pågældende tvist er endeligt afsluttet eller bilagt.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder. Det er ret til indsigt, til berigtigelse, til sletning og til indsigelse jf. lovgivning om behandling af persondata. Hvis du fx. ønsker at gøre brug af disse rettigheder, bedes du kontakte formanden for SOS Racisme via ovennævnte kontaktoplysninger.

Adgang til dine personoplysninger
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig, med hvilket formål vi behandler disse, og hvor længe vi opbevarer dine oplysninger. Derudover har du ret til at få oplyst, hvilke aktører dine personoplysninger eventuelt videregives til.

Ændring og sletning af dine oplysninger
Du har ret til at få rettet dine oplysningerne, hvis de oplysninger, vi har registreret om dig, ikke er korrekte. Ved henvendelse om dette beder vi dig oplyse, hvilke oplysninger der er ukorrekte, og hvordan vi kan rette dem. Hvis du ikke længere giver dit samtykke til behandling af dine oplysninger, sletter vi de oplysninger i det omfang, vi kan. Der kan være forhold som medfører, at vi ikke kan slette alle dine data, fx oplysninger, der indgår i regnskabet, som opbevares i op til 5 år.

Indsigelse og klage
Du har ret til at gøre indsigelse mod den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan indsende en indsigelse til formanden for SOS Racisme jf. ovenstående kontaktoplysninger.

Du har også mulighed for at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. tlf. 3319 3218, dt@datatilsynet.dk.

Ændring af persondatapolitik
SOS Racisme forbeholder sig ret til at opdatere og ændre ovenstående privatlivspolitik. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på hjemmesiden sos@sosracisme.dk, hvor dato for seneste opdatering vil være angivet. Ved væsentlige ændringer gør vi opmærksom på dette gennem en
synlig besked på foreningens hjemmeside og/eller i udsendte nyhedsbreve.

Vedtaget maj 2018, revideret 29. august 2018