Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

Afro Danish Collective og anti-sort racisme

Danmarks nye forening for danskere med afrikanske rødder hedder Afro Danish Collective og bekæmper anti-sort racisme. Desuden sætter den fokus på begrebet intersektionalitet.

Intersektionalitet defineres i SOS Racismes ‘Minileksikon 2020 – Fakta om flygtninge, indvandrere og diskrimination’ sådan her:

Intersektionalitet: I krydsfeltet mellem to eller flere minoriteter forstærkes diskriminationen, fx for en homoseksuel af anden etnisk baggrund eller en sort kvinde (idet kvinder pga. diskriminationen betragtes som minoritet).

Afro Danish Collective (ADC) skriver i Jyllands Posten:

ATIYO MUSE, AMMA ASARE-NYAKO OG SADE JOHNSON

„…Den antiracistiske kamp i Danmark har eksisteret længe før, ADC blev stiftet, generationerne før os har banet vejen for os, og flere af bestyrelsesmedlemmerne og vores talsperson har bidraget aktivt til denne kamp gennem tiden. Det er vigtigt ikke at reducere en så omfattende bevægelse til blot at være udsprunget af mordet på George Floyd. Afrodanskere har altid brugt deres stemme til at sige fra over for racisme. Vi ser nu en positiv udvikling, hvor hvide danskere i højre grad står ved vores side, hvilket skaber et øget fokus på kampen mod racisme.

ADC har forståelse for frustrationerne, der udtrykkes i indlægget, og vi anerkender den dansk-somaliske befolknings behov for støtte og opbakning. Vi er søsat med en målsætning om inklusion på tværs af den afrikanske diaspora, uden særinteresse eller forfordeling til bestemte etniske grupper. Vi ønsker at adressere de intersektionelle diskriminationsmekanismer, der præger afrodanskeres oplevelser og livsverden på tværs af disse grupper. Initiativet har før foreningens officielle stiftelse oplevet, at dansk-somaliske personer har deltaget i vores workshops, hvor vi har drøftet deres oplevelser med at være afrodanske muslimer i et stigmatiserende politisk klima. Den dansk-somaliske virkelighed er således vævet ind i vores fundament og dna. Vi er opmærksomme på, at muslimske somaliere oplever konsekvenserne af de strukturelle forhold, som undertrykker, marginaliserer og udstiller etniske og religiøse mindretal, igennem både antisort racisme og islamofobi.

Vi ønsker at samarbejde bredt, og vi har aktivt taget stilling til dansk-somaliske borgeres livsvilkår.

Vi henter inspiration fra borgerrettighedsforkæmper og advokat Kimberlé W. Crenshaw, som har udviklet teorien om intersektionalitet.

Intersektionalitetsteorien viser, hvordan politiske og sociale positioner som køn, race, klasse, seksualitet, religion og funktionsnedsættelse interagerer og har indflydelse på et individs muligheder i samfundet. Vi forsøger igennem vores aktivistiske arbejde at se på, hvordan disse krydspositioner danner grundlag for diskrimination og privilegier, og hvordan vi som samfund og enkeltpersoner er nødt til at være bevidste om disse tværgående dynamikker i kampen for ligeværd.

ADC’s bestyrelsessammensætning er ligeledes symbolsk for vores ønske om en progressiv afrodansk repræsentation, med forskellige religiøse overbevisninger, et kvindeligt flertal og tilhørsforhold til bl.a. Somalia, Ghana, Jamaica, Nigeria, Congo, Sierra Leone og Lesotho. Alle vores bestyrelsesmedlemmer er blevet stemt ind ved en demokratisk proces med højeste stemmetal fra vores medlemmer. Der var en kandidat med somalisk baggrund, og hun blev valgt ind med et af de højeste stemmetal.

Vi ønsker at samarbejde bredt, og vi har aktivt taget stilling til dansk-somaliske borgeres livsvilkår, hvorfor vi har indgået forskellige samarbejdsaftaler med foreninger og individer, som ønsker at løfte opgaven om at forbedre situationen. Vi har lettet anker, og vi inviterer indlæggets skribent til at komme med om bord.

Vi arbejder for ligeværd og lige muligheder og ønsker at være en samlende stemme for alle mennesker af afrikansk oprindelse i Danmark uanset køn, seksualitet, nationalitet, funktionsniveau eller religiøs og politisk overbevisning. ADC opfordrer til, at flere melder sig ind og bakker op om kampen mod racisme og diskrimination. I den kommende tid vil vi arbejde med at styrke antiracisme i offentlige institutioner, afholde antiracistiske workshops rundtom i landet, give en platform til dem, som mangler at blive set og hørt, og sørge for, at der er inkluderende fællesskaber afrodanskerne imellem.

Sammen er vi stærkest.”

Læs indlægget i Jyllands-Posten