Mere diskrimination af ikke-“vestlige”

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Print Friendly, PDF & Email

Der findes masser af forskning, der dokumenterer, at især drenge med mellemøstlig/nordafrikansk baggrund udsættes for diskrimination i den danske folkeskole på grund af deres etniske baggrund.

Nu vil regeringen så lukke de 27 skoler, hvor drengene kan være sikre på, at de ikke mødes med negative forventninger på grund af deres etniske baggrund eller deres religion.

Endnu en gang er det Dansk Folkepartis politik, man kopierer. Lidt overraskende vil Venstre dog ikke begå konventionsbrud. Det var man ellers villig til at risikere, da man selv sad ved roret. og vedtog både ghettolovgivningen og “paradigmeskidtet”. Men det er da positivt, at partiet har flyttet sig.

Jeg har ventet i spænding på dette udspil, og det er desværre endnu mere racistisk, end jeg havde frygtet.

Kristeligt Dagblad:

Opgør nærmer sig: Regering på vej med plan for lukning af muslimske friskoler

“… nu melder undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) ud, at regeringen i det kommende folketingsår præsenterer sit bud på, hvordan de muslimske friskoler kan lukkes.

Regeringen agter dermed at realisere et af sine mest opsigtsvækkende løfter fra valgudspillet ”Retfærdig og realistisk”.

Her står der, at ”det offentlige skal ikke længere yde tilskud til friskoler, hvor mere end for eksempel 50 procent af eleverne har udenlandsk baggrund.”…

… Vil det sige, at der ikke findes muslimske friskoler i Danmark om et par år, hvis det står til Socialdemokratiet?

”Der findes i hvert fald kun skoler, hvor maksimalt halvdelen af eleverne har ikke-vestlig baggrund. De kan så være muslimske eller ikke-muslimske. Men hvis man har en pivskæv elevsammensætning, er det vores hensigt, at man ikke kan få tilskud.” [udtaler Pernille Rosenkrantz-Theil].

Meldingen kommer på baggrund af et notat fra Justitsministeriet, der blev offentliggjort i juni. Her vurderer regeringens jurister et forslag fra Dansk Folkeparti, der ønsker at tage støtten fra friskoler med mere end 50 procent elever med udenlandsk baggrund.

Konklusionen lyder, at det ikke er i strid med Grundloven.
Det er stik imod en tidligere vurdering fra 2018 fra selvsamme ministerium. Dengang lød det, at et sådant forslag rejste ”væsentlige spørgsmål i forhold til Grundlovens paragraf 70.”I paragraffen lyder det, at man på ikke kan berøves ”borgerlige og politiske rettigheder” på baggrund af ens ”trosbekendelse eller afstamning”…

…Forhandlingerne om at tage støtten fra de muslimske friskoler ser dog ud til at blive svære. Både Radikale Venstre og Enhedslisten afviser over for Kristeligt Dagblad at støtte forslaget. Også Venstre er skeptisk, netop fordi lignende forslag tidligere er blevet vurderet grundlovsstridige.

”Justitsministeriet rådgav i 2018 om, at frie grundskoler var beskyttet af Grundloven. Nu mener man ikke længere, at der er et problem. Det lugter af et politisk bestillingsarbejde,” siger undervisningsordfører og tidligere undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V).

Hun efterspørger nu ”uvildige vurderinger” fra juridiske eksperter og har indkaldt justitsminister Nick Hækkerup (S) til et lukket møde om sagen.
Partiet vil kun stemme for et forslag, der hverken bryder med Grundloven eller menneskerettighedskonventionen. ”Venstre bryder ikke konventioner. Men dermed siger jeg ikke, at vi ikke gerne skrider ind over for de muslimske friskoler, som ikke lever op til kravene om frisind, frihed og folkestyre,” siger Ellen Trane Nørby og henviser til, at VLAK-regeringen i 2017 strammede friskoletilsynet efter en række afsløringer om sharia-undervisningsmateriale på muslimske friskoler.

Den tilgang er helt misforstået, mener Pernille Rosenkrantz-Theil. Tilsynet skal granske, hvad der undervises i – ikke hvem, der undervises.

”Tilsynet skal sørge for, at friskolen står mål med folkeskolen og overholder reglerne om frihed og folkestyret. Ikke, om elevgruppen er for skævt sammensat. På det stræk kan tilsynet ikke gøre en forskel,” siger ministeren…”

Læs artiklen i Kristeligt Dagblad

Vestlig betyder “hvid”

Nu skal eleverne altså diskrimineres på grund af deres ikke-“vestlige” rødder. Og endnu en gang lægges der op til, at dansk statsborgerskab ikke gør nogen forskel. Vi har nemlig de rigtige danskere og så de ikke-“vestlige”.

Her skal man så lige huske på, at ikke-“vestlig” ikke har noget med geografi at gøre. Foruden EU dækker “vestlig” nemlig over de lande, hvis flertalsbefolkninger er hvide og har deres oprindelse i Vesteuropa. Man har nemlig oven i EU og resten af Vesteuropa lagt ikke kun USA og Canada, men også New Zealand og Australien, der ligger så langt østpå, som man nærmest kan komme.

På den måde kan man nu tale om hudfarve uden overhovedet at nævne den.

Og Pernille Rosenkrantz-Theil gør det helt klart, at det handler ikke om, hvad eleverne lærer og ikke lærer på de muslimske friskoler. Det handler udelukkende om deres etnicitet.

Persondatapolitik

Kontaktoplysninger:
SOS Racisme, Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, 2000 København N
Tlf. 42331968,
Mail: sos@sosracisme.dk, Formand: jette@sosracisme.dk
Website: www.sosracisme.dk,
CVR: 29070601
Persondatapolitik for foreningen SOS Racisme.

SOS Racisme tager beskyttelsen af menneskerettigheder meget alvorligt, så det er naturligt, at persondata i foreningen skal beskyttes. Vi har derfor vedtaget denne persondatapolitik, hvor du kan finde information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Personoplysninger er alle slags oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til dig som privatperson. De personoplysninger, som SOS Racisme registrerer om dig, er navn, adresse, telefon og e-mailadresse og kontingentbetalinger.

SOS Racisme er dataansvarlig. Foreningens databehandlere er formand, næstformand og kasserer. Disse er valgt for et år ad gangen og sikrer, at behandling og beskyttelse af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Videregivelse af personoplysninger
Som hovedregel deles persondata ikke med tredjepart. Det kunne eventuelt være samarbejdspartnere, som modtager personoplysninger til behandling på vegne af SOS Racisme.

Hvis vi finder behov for dette, vil vi spørge om din tilladelse.

Behandling af personoplysninger – Formålet
Ved behandling af personoplysninger forstås enhver aktivitet, som involverer brug af personoplysninger.

Personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål. Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i nødvendigt omfang, men altid med et bestemt formål. Personer, vi registrerer, er enten
medlemmer eller bidragydere.

Formålet med behandling af dine personoplysninger er afgørende for, hvilke personlige oplysninger
vi indsamler. Herunder kan du læse, i hvilke situationer vi typisk anmoder om dine

personoplysninger, og hvilke typer personoplysninger vi indsamler.

• Oprettelse af medlemskab eller eventuelt tilmelding til foreningens arrangementer. Her beder vi
om dit navn og kontaktoplysninger (adresse, telefon, mail).
• Personoplysninger ved generelle henvendelser og vejledning. Hvis et medlem kontakter os i
forbindelse med vejledning eller generelle henvendelser, vil vi bede dig oplyse dit navn og evt.
medlemsnummer.
• Udsendelse af Tidsskriftet SOS Racisme. Ved udsendelse af tidsskriftet benyttes oplysninger om
dit navn og postadresse.
• Brug af hjemmesiden www.sosracisme.dk.

Kontrol og opdatering af personoplysninger
Vi kontrollerer løbende, at de personoplysninger, vi behandler og opbevarer om dig er korrekte. Du kan imidlertid hjælpe os med dette ved at meddele os eventuelle ændringer til dine personoplysninger, fx ændring af navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Du kan kontakte os via
ovennævnte kontaktoplysninger. Databehandlerne kan søge i åbne kilder (fx vejvisere), hvis der konstateres fejl i registrerede personoplysninger.
Sletning af personoplysninger Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for os at have. Tidsperioden
for opbevaring afhænger således af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaring.

• Foreningen sletter ikke personoplysninger på aktive medlemmer. Formålet med dette er at sikre, at
vi har overblik over medlemskaber.
• Personoplysninger på medlemmer slettes straks ved udmeldelse af foreningen. Personoplysninger på aktive medlemmer om kontingentbetaling opbevares i fem år, ligesom data om kontingentbetaling indgår i foreningens regnskaber i fem år. Disse slettefrister følger
bogføringslovens regler.
• I tilfælde af, at der pågår en tvist med et medlem eller samarbejdspart, så opbevares alle relevante personoplysninger, indtil den pågældende tvist er endeligt afsluttet eller bilagt.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder. Det er ret til indsigt, til berigtigelse, til sletning og til indsigelse jf. lovgivning om behandling af persondata. Hvis du fx. ønsker at gøre brug af disse rettigheder, bedes du kontakte formanden for SOS Racisme via ovennævnte kontaktoplysninger.

Adgang til dine personoplysninger
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig, med hvilket formål vi behandler disse, og hvor længe vi opbevarer dine oplysninger. Derudover har du ret til at få oplyst, hvilke aktører dine personoplysninger eventuelt videregives til.

Ændring og sletning af dine oplysninger
Du har ret til at få rettet dine oplysningerne, hvis de oplysninger, vi har registreret om dig, ikke er korrekte. Ved henvendelse om dette beder vi dig oplyse, hvilke oplysninger der er ukorrekte, og hvordan vi kan rette dem. Hvis du ikke længere giver dit samtykke til behandling af dine oplysninger, sletter vi de oplysninger i det omfang, vi kan. Der kan være forhold som medfører, at vi ikke kan slette alle dine data, fx oplysninger, der indgår i regnskabet, som opbevares i op til 5 år.

Indsigelse og klage
Du har ret til at gøre indsigelse mod den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan indsende en indsigelse til formanden for SOS Racisme jf. ovenstående kontaktoplysninger.

Du har også mulighed for at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. tlf. 3319 3218, dt@datatilsynet.dk.

Ændring af persondatapolitik
SOS Racisme forbeholder sig ret til at opdatere og ændre ovenstående privatlivspolitik. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på hjemmesiden sos@sosracisme.dk, hvor dato for seneste opdatering vil være angivet. Ved væsentlige ændringer gør vi opmærksom på dette gennem en
synlig besked på foreningens hjemmeside og/eller i udsendte nyhedsbreve.

Vedtaget maj 2018, revideret 29. august 2018