Hvad er en Ghetto?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Print Friendly, PDF & Email
En solbeskinnet og fredfyldt Campo di Ghetto Nuovo, ghettoens gamle samlingssted. Venedigs ghetto fik stor betydning for jødisk kultur. (Foto: Shutterstock)

Det gør ondt at få at vide at man bor i en ghetto. Hvorfor? En forklaring på glosens uhyggelige associationer skal søges i ordets historie og den forhånelse der brændemærker både den der bruger ordet og den, det bliver brugt om. Man mærker en slet skjult hensigt af destruktion.

Ordet Ghetto ses fra begyndelsen i ghettoen i Venezia. Ordet synes at være en blanding af to forskellige betegnelser: ” ([sammenblanding af hebraisk ghet, adskillelse, og italiensk get(t)o støberi, idet der lå et støberi på det sted hvor Venezias jødekvarter opstod, jødekvarter i en by; (efter eng.) kvarter m. farvet befolkning; i videre betydning om bebyggelse, der er forbeholdt en enkelt samfundsgruppe.” (Nudansk ordbog 1986)

Definitionerne viser hen til grov diskrimination og segregation, en holdning, der er vokset i det danske samfund, i Folketinget og i regeringen.

Ingen af betydningerne passer på de almene boligbyggerier vi har her i landet.

Mange kommer uvilkårligt til at tænke på ghettoen i Warszawa. Om den står der i Wikipedia:

Warszawaghettoen var en jødisk ghetto i Generalguvernementet Polen, oprettet af de tyske okkupationsstyrker i Warszawa i oktober 1940. I løbet af de tre år, ghettoen eksisterede, forårsagede sult, sygdomme og deportationer til udryddelseslejren Treblinka, at befolkningen i ghettoen sank fra omkring 450 000 til 37 000. I april 1943 gjorde de tilbageværende i ghettoen oprør, den første store væbnede opstand mod nazisternes jødeudryddelser.

Det er disse realiteter der bringer skam og den danske sprogbrug.

Den 27. august 2818 var Simon Emil Ammitzbøll Bille, der dengang var indenrigsminister, i DR p1 i programmet ’ring til regeringen’ otte minutter inde i samtalen kan man høre hvordan han hævder at ville bruge Ghetto-udtrykket og samtidig afviser at det skulle være så slemt, idet han henviser til amerikansk sprogbrug.

Men det svar afslører både vrangvilje og uvidenhed, for det er ganske vist rigtigt at ’ghetto’ bruges, men det bruges kun af folk, som ikke har ambitioner om at blive respekteret.

Den verdensberømte canadiske forfatter Carol Matas reagerede skarpt, da hun hørte at begrebet bliver brugt blandt folkevalgte i Danmark. Hendes mand, Per Brask, der har danske rødder skrev:

 ”Carol blev ganske forbløffet og forfærdet da jeg fortalte hende om udsendelsen, og at ordet ghetto bruges i officielt sprog i DK. Hun tillægger at ordet i USA jo ikke blot er slang, men nedværdigende slang.”

Det er værd at tage med, når borgerforslaget om at undgå at nedrive de gode almene boliger og således bevare det danske beboerdemokrati.

Ord betyder noget, og Ghetto er et ord, der lægger gift for dem af vores medborgere, der nu føler sig truet til at forlade deres hjem i de almene boliger.

Læs også:

Artiklen i “Sameksistens”

Læse mere her

Læs også
Jette Møller
august 31, 2020
Jette Møller
oktober 6, 2020
Jette Møller
februar 2, 2021

Persondatapolitik

Kontaktoplysninger:
SOS Racisme, Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, 2000 København N
Tlf. 42331968,
Mail: sos@sosracisme.dk, Formand: jette@sosracisme.dk
Website: www.sosracisme.dk,
CVR: 29070601
Persondatapolitik for foreningen SOS Racisme.

SOS Racisme tager beskyttelsen af menneskerettigheder meget alvorligt, så det er naturligt, at persondata i foreningen skal beskyttes. Vi har derfor vedtaget denne persondatapolitik, hvor du kan finde information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Personoplysninger er alle slags oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til dig som privatperson. De personoplysninger, som SOS Racisme registrerer om dig, er navn, adresse, telefon og e-mailadresse og kontingentbetalinger.

SOS Racisme er dataansvarlig. Foreningens databehandlere er formand, næstformand og kasserer. Disse er valgt for et år ad gangen og sikrer, at behandling og beskyttelse af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Videregivelse af personoplysninger
Som hovedregel deles persondata ikke med tredjepart. Det kunne eventuelt være samarbejdspartnere, som modtager personoplysninger til behandling på vegne af SOS Racisme.

Hvis vi finder behov for dette, vil vi spørge om din tilladelse.

Behandling af personoplysninger – Formålet
Ved behandling af personoplysninger forstås enhver aktivitet, som involverer brug af personoplysninger.

Personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål. Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i nødvendigt omfang, men altid med et bestemt formål. Personer, vi registrerer, er enten
medlemmer eller bidragydere.

Formålet med behandling af dine personoplysninger er afgørende for, hvilke personlige oplysninger
vi indsamler. Herunder kan du læse, i hvilke situationer vi typisk anmoder om dine

personoplysninger, og hvilke typer personoplysninger vi indsamler.

• Oprettelse af medlemskab eller eventuelt tilmelding til foreningens arrangementer. Her beder vi
om dit navn og kontaktoplysninger (adresse, telefon, mail).
• Personoplysninger ved generelle henvendelser og vejledning. Hvis et medlem kontakter os i
forbindelse med vejledning eller generelle henvendelser, vil vi bede dig oplyse dit navn og evt.
medlemsnummer.
• Udsendelse af Tidsskriftet SOS Racisme. Ved udsendelse af tidsskriftet benyttes oplysninger om
dit navn og postadresse.
• Brug af hjemmesiden www.sosracisme.dk.

Kontrol og opdatering af personoplysninger
Vi kontrollerer løbende, at de personoplysninger, vi behandler og opbevarer om dig er korrekte. Du kan imidlertid hjælpe os med dette ved at meddele os eventuelle ændringer til dine personoplysninger, fx ændring af navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Du kan kontakte os via
ovennævnte kontaktoplysninger. Databehandlerne kan søge i åbne kilder (fx vejvisere), hvis der konstateres fejl i registrerede personoplysninger.
Sletning af personoplysninger Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for os at have. Tidsperioden
for opbevaring afhænger således af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaring.

• Foreningen sletter ikke personoplysninger på aktive medlemmer. Formålet med dette er at sikre, at
vi har overblik over medlemskaber.
• Personoplysninger på medlemmer slettes straks ved udmeldelse af foreningen. Personoplysninger på aktive medlemmer om kontingentbetaling opbevares i fem år, ligesom data om kontingentbetaling indgår i foreningens regnskaber i fem år. Disse slettefrister følger
bogføringslovens regler.
• I tilfælde af, at der pågår en tvist med et medlem eller samarbejdspart, så opbevares alle relevante personoplysninger, indtil den pågældende tvist er endeligt afsluttet eller bilagt.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder. Det er ret til indsigt, til berigtigelse, til sletning og til indsigelse jf. lovgivning om behandling af persondata. Hvis du fx. ønsker at gøre brug af disse rettigheder, bedes du kontakte formanden for SOS Racisme via ovennævnte kontaktoplysninger.

Adgang til dine personoplysninger
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig, med hvilket formål vi behandler disse, og hvor længe vi opbevarer dine oplysninger. Derudover har du ret til at få oplyst, hvilke aktører dine personoplysninger eventuelt videregives til.

Ændring og sletning af dine oplysninger
Du har ret til at få rettet dine oplysningerne, hvis de oplysninger, vi har registreret om dig, ikke er korrekte. Ved henvendelse om dette beder vi dig oplyse, hvilke oplysninger der er ukorrekte, og hvordan vi kan rette dem. Hvis du ikke længere giver dit samtykke til behandling af dine oplysninger, sletter vi de oplysninger i det omfang, vi kan. Der kan være forhold som medfører, at vi ikke kan slette alle dine data, fx oplysninger, der indgår i regnskabet, som opbevares i op til 5 år.

Indsigelse og klage
Du har ret til at gøre indsigelse mod den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan indsende en indsigelse til formanden for SOS Racisme jf. ovenstående kontaktoplysninger.

Du har også mulighed for at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. tlf. 3319 3218, dt@datatilsynet.dk.

Ændring af persondatapolitik
SOS Racisme forbeholder sig ret til at opdatere og ændre ovenstående privatlivspolitik. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på hjemmesiden sos@sosracisme.dk, hvor dato for seneste opdatering vil være angivet. Ved væsentlige ændringer gør vi opmærksom på dette gennem en
synlig besked på foreningens hjemmeside og/eller i udsendte nyhedsbreve.

Vedtaget maj 2018, revideret 29. august 2018