Efter udmeldinger om omskæring: S og V trodser folkeviljen for første gang i et årti

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Print Friendly, PDF & Email
Pixabay

Endelig bakker de store partier op bag vores religiøse mindretal, eller rettere bag de danske jøder af historiske grunde, og vover at gå imod folkestemningen for første hang i mange år. De kan trods alt godt se, at det ikke kan være majoritetsdanskerne, der skal stemme mindretallene ud.

Men slaget er kun halvt vundet.

10. september 2020, Henrik Hoffmann-Hansen, politisk redaktør i Kristeligt Dagblad:

“… Efter udmeldinger om omskæring: S og V trodser folkeviljen for første gang i et årti

Statsminister Mette Frederiksen (S) gjorde det klart på et gruppemøde i Socialdemokratiets folketingsgruppe i tirsdags, at regeringen ikke vil stemme for et forbud eller en aldersgrænse på 18 år for indgrebet.

“…De store partiers nej til at forbyde omskæring af drengebørn markerer et historisk brud med mange års politisk navigation efter folkestemningen. Jøder og muslimer kan dog langtfra vide sig sikre på, at der ikke kommer en aldersgrænse på 18 år alligevel80-85 procent af danskerne mener, at omskæring af drengebørn af religiøse og kulturelle grunde bør forbydes. Det har meningsmåling efter meningsmåling vist.

Alligevel gjorde statsminister Mette Frederiksen (S) det klart på et gruppemøde i Socialdemokratiets folketingsgruppe i tirsdags, at regeringen ikke vil stemme for et forbud eller en aldersgrænse på 18 år for indgrebet. Folketinget skal senere i år tage stilling til et konkret borgerforslag og et beslutningsforslag fra folketingsmedlem Simon Emil Ammitzbøll-Bille fra partiet Fremad om sagen. Aldersgrænsen vil i praksis fungere som et forbud, da jødedommen foreskriver, at drengebørn skal omskæres otte dage efter fødslen, og også muslimer omskæres som børn.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kort efter at gruppeformand Flemming Møller Mortensen (S) offentliggjorde den socialdemokratiske holdning i går, lagde Venstres partiformand Jakob Ellemann-Jensen en besked ud på det sociale medie Twitter om, at han er ”enig i, at et forbud ikke er vejen frem”.

Dermed tegner der sig umiddelbart et politisk flertal imod at indføre et forbud. De to store partier har tilsammen halvdelen af Folketingets mandater, og flere af de øvrige partier er splittede i sagen. Det gælder blandt andre Dansk Folkeparti, De Konservative og De Radikale.Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet, SF og Enhedslisten går ind for en aldersgrænse på 18 år.

Det store spørgsmål bliver derfor, om Socialdemokratiet og Venstre vil kræve partidisciplinen overholdt, eller om de vil stille medlemmerne frit. Det forlyder, at Socialdemokratiets folketingsmedlemmer ikke bliver fritstillede. Mette Frederiksen lod på gruppemødet i tirsdags forstå, at hun håber meget, at alle vil følge partilinjen.

For Venstre er sagen mere uklar. Partiet har en dybere tradition for fritstilling i etisk vanskelige spørgsmål. Sker det, kan afstemningerne om de to konkrete forslag blive meget tætte…”

“… Det historiske spiller uden tvivl en stor rolle for Venstre og Socialdemokratiet, men statsministeren fremhæver også, at Danmark ikke skal være det første land i verden, der indfører et forbud. Det vil udgøre en sikkerhedsmæssig risiko og kan ramme dansk eksport, som karikaturkrisen gjorde i 2005.

Problemet er, at det argument kun holder til det sekund, et andet land måtte have indført et forbud. Det er meget defensivt, og derfor kan jøder og muslimer langtfra ånde lettet op. Indgrebet kan komme alligevel, selvom det måske her og nu er skudt lidt ud i fremtiden…

Læs artiklen i Kristeligt Dagblad her

Læs også
Jette Møller
august 31, 2020
Jette Møller
oktober 10, 2020
Jette Møller
januar 26, 2021

Persondatapolitik

Kontaktoplysninger:
SOS Racisme, Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, 2000 København N
Tlf. 42331968,
Mail: sos@sosracisme.dk, Formand: jette@sosracisme.dk
Website: www.sosracisme.dk,
CVR: 29070601
Persondatapolitik for foreningen SOS Racisme.

SOS Racisme tager beskyttelsen af menneskerettigheder meget alvorligt, så det er naturligt, at persondata i foreningen skal beskyttes. Vi har derfor vedtaget denne persondatapolitik, hvor du kan finde information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Personoplysninger er alle slags oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til dig som privatperson. De personoplysninger, som SOS Racisme registrerer om dig, er navn, adresse, telefon og e-mailadresse og kontingentbetalinger.

SOS Racisme er dataansvarlig. Foreningens databehandlere er formand, næstformand og kasserer. Disse er valgt for et år ad gangen og sikrer, at behandling og beskyttelse af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Videregivelse af personoplysninger
Som hovedregel deles persondata ikke med tredjepart. Det kunne eventuelt være samarbejdspartnere, som modtager personoplysninger til behandling på vegne af SOS Racisme.

Hvis vi finder behov for dette, vil vi spørge om din tilladelse.

Behandling af personoplysninger – Formålet
Ved behandling af personoplysninger forstås enhver aktivitet, som involverer brug af personoplysninger.

Personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål. Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i nødvendigt omfang, men altid med et bestemt formål. Personer, vi registrerer, er enten
medlemmer eller bidragydere.

Formålet med behandling af dine personoplysninger er afgørende for, hvilke personlige oplysninger
vi indsamler. Herunder kan du læse, i hvilke situationer vi typisk anmoder om dine

personoplysninger, og hvilke typer personoplysninger vi indsamler.

• Oprettelse af medlemskab eller eventuelt tilmelding til foreningens arrangementer. Her beder vi
om dit navn og kontaktoplysninger (adresse, telefon, mail).
• Personoplysninger ved generelle henvendelser og vejledning. Hvis et medlem kontakter os i
forbindelse med vejledning eller generelle henvendelser, vil vi bede dig oplyse dit navn og evt.
medlemsnummer.
• Udsendelse af Tidsskriftet SOS Racisme. Ved udsendelse af tidsskriftet benyttes oplysninger om
dit navn og postadresse.
• Brug af hjemmesiden www.sosracisme.dk.

Kontrol og opdatering af personoplysninger
Vi kontrollerer løbende, at de personoplysninger, vi behandler og opbevarer om dig er korrekte. Du kan imidlertid hjælpe os med dette ved at meddele os eventuelle ændringer til dine personoplysninger, fx ændring af navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Du kan kontakte os via
ovennævnte kontaktoplysninger. Databehandlerne kan søge i åbne kilder (fx vejvisere), hvis der konstateres fejl i registrerede personoplysninger.
Sletning af personoplysninger Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for os at have. Tidsperioden
for opbevaring afhænger således af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaring.

• Foreningen sletter ikke personoplysninger på aktive medlemmer. Formålet med dette er at sikre, at
vi har overblik over medlemskaber.
• Personoplysninger på medlemmer slettes straks ved udmeldelse af foreningen. Personoplysninger på aktive medlemmer om kontingentbetaling opbevares i fem år, ligesom data om kontingentbetaling indgår i foreningens regnskaber i fem år. Disse slettefrister følger
bogføringslovens regler.
• I tilfælde af, at der pågår en tvist med et medlem eller samarbejdspart, så opbevares alle relevante personoplysninger, indtil den pågældende tvist er endeligt afsluttet eller bilagt.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder. Det er ret til indsigt, til berigtigelse, til sletning og til indsigelse jf. lovgivning om behandling af persondata. Hvis du fx. ønsker at gøre brug af disse rettigheder, bedes du kontakte formanden for SOS Racisme via ovennævnte kontaktoplysninger.

Adgang til dine personoplysninger
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig, med hvilket formål vi behandler disse, og hvor længe vi opbevarer dine oplysninger. Derudover har du ret til at få oplyst, hvilke aktører dine personoplysninger eventuelt videregives til.

Ændring og sletning af dine oplysninger
Du har ret til at få rettet dine oplysningerne, hvis de oplysninger, vi har registreret om dig, ikke er korrekte. Ved henvendelse om dette beder vi dig oplyse, hvilke oplysninger der er ukorrekte, og hvordan vi kan rette dem. Hvis du ikke længere giver dit samtykke til behandling af dine oplysninger, sletter vi de oplysninger i det omfang, vi kan. Der kan være forhold som medfører, at vi ikke kan slette alle dine data, fx oplysninger, der indgår i regnskabet, som opbevares i op til 5 år.

Indsigelse og klage
Du har ret til at gøre indsigelse mod den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan indsende en indsigelse til formanden for SOS Racisme jf. ovenstående kontaktoplysninger.

Du har også mulighed for at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. tlf. 3319 3218, dt@datatilsynet.dk.

Ændring af persondatapolitik
SOS Racisme forbeholder sig ret til at opdatere og ændre ovenstående privatlivspolitik. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på hjemmesiden sos@sosracisme.dk, hvor dato for seneste opdatering vil være angivet. Ved væsentlige ændringer gør vi opmærksom på dette gennem en
synlig besked på foreningens hjemmeside og/eller i udsendte nyhedsbreve.

Vedtaget maj 2018, revideret 29. august 2018