Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

2. rangsborgere?

Næsten hver 10. voksne borger her i landet har ikke stemmeret til folketingsvalg, for de har ikke statsborgerskab.

Tre ud af fire indvandrere har ikke statsborgerskab, og hver fjerde efterkommer, der jo er født og opvokset her i Danmark, har ikke dansk statsborgerskab.

Minileksikon 2020 – Fakta om flygtninge, indvandrere og diskrimination:

Valgret: Valgretsalderen i Danmark er 18 år, og den, der har valgret, kan opstilles til valg. Hvis man ikke er dansk statsborger, kan man ikke stemme ved folketingsvalg, og man kan heller ikke opstille. Til kommunal- og regionsvalg kan man stemme, hvis man er fyldt 18 år, har haft fast bopæl i Danmark, Grønland eller Færøerne i 4 år eller er EU-borger eller nordisk statsborger.

1. januar 2020 havde 442.201 fastboende personer i valgretsalderen (9,5%) ikke dansk statsborgerskab og derfor ingen stemmeret til Folketings- og EU-valg. Heraf var 422.201 indvandrere, 14.927 efterkommere og 5.038 af dansk oprindelse (dvs. den ene forælder er dansk statsborger født i Danmark). Det vil sige, at 74% af indvandrerne, 18% af efterkommerne og 0,1% af dansk oprindelse ikke har stemmeret og er uden demokratisk indflydelse på en lovgivning med konstante udlændingestramninger.

Se Tabel 3, Figur 1, Figur 2, der alle har børnene med.

Se Tabel 3,
Figur 1,
Figur 2.

Smile_youre_unique fra Udenfor på Facebook.